Gia sư
gia sư gia sư gia sư gia sư gia sư

THÔNG TIN GIA SƯ


Mã gia sư: 34562
Họ tên:

Dương Thị Mỹ Dung

Nguyên quán: An Biên - Kiên Giang
Giới tính: nữ
Ngày sinh: 13/09/1989
Ngày đăng ký: 21/10/2018
Ngày cập nhật: 26/01/2019
Liên hệ: 0987700288 - Cô Bích Quyên
Địa chỉ: Bình Thủy- Cần Thơ
Nơi công tác (học tập): Bình Thủy
Mức lương: Lương thỏa thuận
Hồ sơ: Đăng ký trực tiếp tại Gia sư Alpha
Chuyên ngành:
Sư phạm Vật lý - Tin học   Trình độ: Đại học Gia sư Alpha
Môn dạy:
Toán học Vật lý
Lớp dạy:
Lớp 6
Lớp 7
Lớp 8
Lớp 9
Lớp 10
Thời gian biểu:
Sắp xếp với học viên
Nơi dạy:
Bình Thuỷ - Cần Thơ Cái Răng - Cần Thơ
Ninh Kiều - Cần Thơ Phong Điền - Cần Thơ
Số lượt xem: 79