Gia sư
gia sư gia sư gia sư gia sư gia sư

THÔNG TIN GIA SƯ


Mã gia sư: 5736
Họ tên:

Ngủ Thành Nhân

Nguyên quán: Châu Thành - Trà Vinh
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 19/03/1993
Ngày đăng ký: 06/11/2014
Ngày cập nhật: 23/10/2016
Đăng ký học: NHẤP VÀO ĐĂNG KÝ HỌC VỚI GIA SƯ TẠI ĐÂY
Địa chỉ: Châu Thành, Trà Vinh
Nơi công tác (học tập): Đại học Trà Vinh
Mức lương: từ 20000 đồng đến 80000 đồng / 1 buổi dạy
Hồ sơ: Vui lòng kiểm tra CMND, văn bằng, chứng chỉ có liên quan trước khi nhận lớp.
Chuyên ngành:
Cơ khí -Cơ Điện tử   Trình độ: Đại học Gia sư Alpha
Môn dạy:
Toán học Hóa học
Các Môn Tiểu Học Đồ án môn học ngành Kỹ thuật
Tin học căn bản Autocad căn bản
Lớp dạy:
Lớp 1
Lớp 2
Lớp 3
Lớp 4
Lớp 5
Lớp 6
Lớp 7
Lớp 8
Lớp 9
Lớp 10
Lớp 11
Lớp 12
Thời gian biểu:
Sắp xếp với học viên
Nơi dạy:
Châu Thành - Trà Vinh
Số lượt xem: 596