Gia sư
gia sư gia sư gia sư gia sư gia sư

THÔNG TIN GIA SƯ


Mã gia sư: 8386
Họ tên:

Trần Thị Thanh Thủy

Nguyên quán: TP. Quảng Ngãi - Quãng Ngãi
Giới tính: nữ
Ngày sinh: 02/08/1987
Ngày đăng ký: 27/03/2015
Ngày cập nhật: 23/05/2016
Đăng ký học: NHẤP VÀO ĐĂNG KÝ HỌC VỚI GIA SƯ TẠI ĐÂY
Địa chỉ: 60 Quang Trung, Tp Quảng Ngãi
Nơi công tác (học tập): Giáo Viên Trường THPT Tư Nghĩa 2
Mức lương: Lương thỏa thuận
Hồ sơ: Vui lòng kiểm tra CMND, văn bằng, chứng chỉ có liên quan trước khi nhận lớp.
Chuyên ngành:
Sinh lý động vật học   Trình độ: Đại học Gia sư Alpha
Hóa sinh học   Trình độ: Đại học Gia sư Alpha
Vi sinh vật học   Trình độ: Đại học Gia sư Alpha
Di truyền học   Trình độ: Đại học Gia sư Alpha
Môn dạy:
Sinh học
Lớp dạy:
Lớp 6
Lớp 7
Lớp 8
Lớp 9
Lớp 10
Lớp 11
Lớp 12
Luyện thi Đại học
Thời gian biểu:
Sắp xếp với học viên
Nơi dạy:
TP. Quảng Ngãi - Quãng Ngãi
Số lượt xem: 353