Việc làm Bắc Giang   Hệ thống có 5 việc làm gia sư.
Mã việc làm: 712922 Môn dạy: Vật lý Lớp 11 12/07/2024
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Dĩnh kế
Địa điểm: TP. Bắc Giang - Bắc Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 712861 Môn dạy: Tiếng Nhật giao tiếp 29/06/2024
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Yêu cầu: Giao tiếp cơ bản
- Địa chỉ: Dĩnh Trì Tp Bắc Giang
- Môn dạy: Tiếng Nhật
Địa điểm: TP. Bắc Giang - Bắc Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 712836 Môn dạy: Tiếng Nhật giao tiếp 24/06/2024
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Bích Động, Việt Yên, Bắc Giang
- Môn dạy: Tiếng Nhật. Lớp 10
Địa điểm: Việt Yên - Bắc Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 702829 Môn dạy: Tiếng Anh giao tiếp 22/06/2024
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 1 buổi
- Địa chỉ: Mỹ Hà
Địa điểm: Lạng Giang - Bắc Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 702717 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 5 29/05/2024
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Dạy lớp 5 ngữ pháp và giao tiếp
- Địa chỉ: Đa Mai - Bắc Giang
- Môn dạy: Tiếng Anh
Địa điểm: TP. Bắc Giang - Bắc Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Trang:  1