Việc làm Bắc Giang   Hệ thống có 378 việc làm gia sư.
Mã việc làm: 208382 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 27/01/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Nghe nói, đọc, viết thành thạo
- Địa chỉ: Hải Yên, Trù Hựu, Lục Ngạn, Bắc Giang
- Môn dạy: Tiếng Trung
Địa điểm: Lạng Giang - Bắc Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 208344 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 24/01/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Chuyên về ghi ta
- Địa chỉ: Ngõ 47 Hồ Cong Dự Tp Bắc Giang
- Môn dạy: Ghi Ta
Địa điểm: TP. Bắc Giang - Bắc Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 208336 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 23/01/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Dạy tiếng Hàn, viet giao tiếp
- Địa chỉ: Ttvoi, Lạng Giang Bắc Giang
- Môn dạy: Tiếng Hàn
Địa điểm: Lạng Giang - Bắc Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 208094 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 09/01/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Đại học chuyên ngành tieng hàn quoc kinh nghiệm 4-5 năm
- Địa chỉ: Dục Quang - Bích Động - Việt Yên -Bắc Giang
- Môn dạy: Tiếng Hàn
Địa điểm: Việt Yên - Bắc Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 208086 Môn dạy: Toán học Lớp 6 08/01/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Chuyên ngành về môn toán
- Địa chỉ: Số Nhà 62 Trần Nguyên Hãn- Bắc Giàn
- Môn dạy: Môn Toán Lớp 6
Địa điểm: TP. Bắc Giang - Bắc Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 208083 Môn dạy: Đàn Organ 08/01/2018
- Số người học: 5 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: dạy tốt
- Địa chỉ: Hiệp Hòa Bắc Giang
- Môn dạy: Đàn Organ
Địa điểm: Hiệp Hòa - Bắc Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 207749 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 17/12/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Thôn Yên Khê- Song Khê- Yên Dũng- Bắc Giang
- Môn dạy: Tiếng Hàn
Địa điểm: Yên Dũng - Bắc Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 207710 Môn dạy: Hóa học Lớp 12 14/12/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Chỉ cần bắt e học là dc. Nhận dc tin này nt cho e luôn nhá
- Địa chỉ: Đường Lương Văn Nắm Phường Dĩnh Kế Thành Phố Bắc Giang
- Môn dạy: Hóa Lớp 12
Địa điểm: TP. Bắc Giang - Bắc Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 207702 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 14/12/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Ngõ 102, đường Huyền Quang, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
Địa điểm: TP. Bắc Giang - Bắc Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 207696 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 14/12/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Địa chỉ: Trần Nguyên Hãn Thành Phố Bắc Gianh
- Môn dạy: Tiểu Học Lớp 1
Địa điểm: TP. Bắc Giang - Bắc Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 207628 Môn dạy: Năng khiếu âm nhạc 10/12/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Địa chỉ: Vô Tranh
Địa điểm: Lục Nam - Bắc Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 207472 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 03/12/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 1 buổi
- Địa chỉ: quang châu
Địa điểm: Việt Yên - Bắc Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 207433 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 30/11/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Tp Bắc giang
Địa điểm: TP. Bắc Giang - Bắc Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 207417 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 30/11/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: nghe ,nói,đọc, viết
- Địa chỉ: Yên Lư -yên Dũng- Bắc Giang
- Môn dạy: Tiếng Hàn
Địa điểm: Yên Dũng - Bắc Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 207382 Môn dạy: Toán học Lớp 5 28/11/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Học 5.30-7.30 hoặc sáng chủ nhật, chiều chủ nhật..
- Địa chỉ: Phường Lê lợi
Địa điểm: TP. Bắc Giang - Bắc Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 207339 Môn dạy: Toán học Lớp 3 26/11/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Chung Cư Quang Minh Tp Bắc Giang
- Môn dạy: Toán Lớp 3
Địa điểm: TP. Bắc Giang - Bắc Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 207298 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 24/11/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: đồng sơn bắc giang
Địa điểm: TP. Bắc Giang - Bắc Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 207256 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 23/11/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Giao tiếp cơ bản
- Địa chỉ: Cẩm Lý Lục Nam Bắc Giang
- Môn dạy: Tiếng Trung
Địa điểm: Lục Nam - Bắc Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 207224 Môn dạy: Tiếng Nhật 22/11/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Học vào buổi tối
- Địa chỉ: Xuân phú
Địa điểm: Yên Dũng - Bắc Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 207180 Môn dạy: Đàn Organ 20/11/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Giao viên nữ, giáo viên có dan sẵn
- Địa chỉ: Phuong ngô quyền TP bác giang
Địa điểm: TP. Bắc Giang - Bắc Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 207131 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 3 17/11/2017
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Địa chỉ: Nghiatrung-vietyen-bg
- Môn dạy: Cac Mon-lop3va5
Địa điểm: Việt Yên - Bắc Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 207070 Môn dạy: Toán học Lớp 12 15/11/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Dạy chậm, nhiệt tình
- Địa chỉ: Trai Giam Ngọc Lý, Tân Yên, Bắc Giang
- Môn dạy: Toán 12
Địa điểm: Tân Yên - Bắc Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 207005 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 4 13/11/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Giao viên có kinh nghiệm, có khả năng dạy toán nâng cao
- Địa chỉ: Phường Trần Nguyên Hãn, TP Bắc Giang
- Môn dạy: Toán, Lớp 4
Địa điểm: TP. Bắc Giang - Bắc Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 207003 Môn dạy: Đàn Organ 13/11/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: mình mong muốn được học đàn ócgan
- Địa chỉ: đồng nhân, đồng phúc,yên dũng,bắc giang
Địa điểm: Yên Dũng - Bắc Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 206991 Môn dạy: Đàn Organ 13/11/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Yêu cầu: học buổi tối
- Địa chỉ: yên lư - yên dũng - bắc giang
Địa điểm: Yên Dũng - Bắc Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 206939 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 4 11/11/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Giáo viên
- Địa chỉ: Ngọc Thành -ngọc Sơn_hiệp Hoa_ Bắc Giag
- Môn dạy: Toán,tiếng Việt Lớp 4
Địa điểm: Hiệp Hòa - Bắc Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 206893 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 09/11/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Yêu cầu: Học viết chữ cứng
- Địa chỉ: Thọ Xương Bắc giang
Địa điểm: TP. Bắc Giang - Bắc Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 206888 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 09/11/2017
- Số người học: 5 người
- Số buổi dạy trong tuần: 1 buổi
- Địa chỉ: Nguyễn Công Hãng
Địa điểm: TP. Bắc Giang - Bắc Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 206812 Môn dạy: Toán học Lớp 9 07/11/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Giáo viên nữ
- Địa chỉ: Dĩnh Kế
- Môn dạy: Toán Lớp 9
Địa điểm: TP. Bắc Giang - Bắc Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 206726 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 04/11/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 1 buổi
- Địa chỉ: Kcn Đình Trám, Bắc Giang
- Môn dạy: Tiếng Hàn
Địa điểm: TP. Bắc Giang - Bắc Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Trang:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10