Việc làm Bắc Giang   Hệ thống có 361 việc làm gia sư.
Mã việc làm: 207256 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 23/11/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Giao tiếp cơ bản
- Địa chỉ: Cẩm Lý Lục Nam Bắc Giang
- Môn dạy: Tiếng Trung
Địa điểm: Lục Nam - Bắc Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 207224 Môn dạy: Tiếng Nhật 22/11/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Học vào buổi tối
- Địa chỉ: Xuân phú
Địa điểm: Yên Dũng - Bắc Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 207180 Môn dạy: Đàn Organ 20/11/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Giao viên nữ, giáo viên có dan sẵn
- Địa chỉ: Phuong ngô quyền TP bác giang
Địa điểm: TP. Bắc Giang - Bắc Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 207131 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 3 17/11/2017
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Địa chỉ: Nghiatrung-vietyen-bg
- Môn dạy: Cac Mon-lop3va5
Địa điểm: Việt Yên - Bắc Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 207070 Môn dạy: Toán học Lớp 12 15/11/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Dạy chậm, nhiệt tình
- Địa chỉ: Trai Giam Ngọc Lý, Tân Yên, Bắc Giang
- Môn dạy: Toán 12
Địa điểm: Tân Yên - Bắc Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 207005 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 4 13/11/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Giao viên có kinh nghiệm, có khả năng dạy toán nâng cao
- Địa chỉ: Phường Trần Nguyên Hãn, TP Bắc Giang
- Môn dạy: Toán, Lớp 4
Địa điểm: TP. Bắc Giang - Bắc Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 207003 Môn dạy: Đàn Organ 13/11/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: mình mong muốn được học đàn ócgan
- Địa chỉ: đồng nhân, đồng phúc,yên dũng,bắc giang
Địa điểm: Yên Dũng - Bắc Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 206991 Môn dạy: Đàn Organ 13/11/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Yêu cầu: học buổi tối
- Địa chỉ: yên lư - yên dũng - bắc giang
Địa điểm: Yên Dũng - Bắc Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 206939 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 4 11/11/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Giáo viên
- Địa chỉ: Ngọc Thành -ngọc Sơn_hiệp Hoa_ Bắc Giag
- Môn dạy: Toán,tiếng Việt Lớp 4
Địa điểm: Hiệp Hòa - Bắc Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 206893 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 09/11/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Yêu cầu: Học viết chữ cứng
- Địa chỉ: Thọ Xương Bắc giang
Địa điểm: TP. Bắc Giang - Bắc Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 206888 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 09/11/2017
- Số người học: 5 người
- Số buổi dạy trong tuần: 1 buổi
- Địa chỉ: Nguyễn Công Hãng
Địa điểm: TP. Bắc Giang - Bắc Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 206812 Môn dạy: Toán học Lớp 9 07/11/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Giáo viên nữ
- Địa chỉ: Dĩnh Kế
- Môn dạy: Toán Lớp 9
Địa điểm: TP. Bắc Giang - Bắc Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 206726 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 04/11/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 1 buổi
- Địa chỉ: Kcn Đình Trám, Bắc Giang
- Môn dạy: Tiếng Hàn
Địa điểm: TP. Bắc Giang - Bắc Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 206693 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 03/11/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Yêu cầu: Học viết tiếng trung
- Địa chỉ: Ngõ 67,đường Phùng Trạm,Thọ xương,Bắc Giang
Địa điểm: TP. Bắc Giang - Bắc Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 206647 Môn dạy: Đàn Organ 02/11/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Bảo sơn lục nam bắc giang
Địa điểm: Hiệp Hòa - Bắc Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 206563 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 30/10/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Gọi điện tư vấn trước về nơi học, học phí,...nếu gọi điện chưa nghe máy thì xin để lại lời nhắn hoặc gọi điện lại. E cảm ơn
- Địa chỉ: Phường hoàng văn thụ thành phố bắc giang
Địa điểm: TP. Bắc Giang - Bắc Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 186436 Môn dạy: Tiếng Nhật 25/10/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Yêu cầu: E muốn học nhanh
- Địa chỉ: Van Trung Việt yên bác giang
Địa điểm: Việt Yên - Bắc Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 186428 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 25/10/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Trung Hậu, Lan Mẫu, Lục Nam, Bg
- Môn dạy: Tiếng Trung
Địa điểm: Lạng Giang - Bắc Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 186424 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 25/10/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Trung Hậu, Lan Mẫu, Lục Nam, Bg
- Môn dạy: Tiếng Trung
Địa điểm: Lục Ngạn - Bắc Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 186265 Môn dạy: Tiếng Nhật 19/10/2017
- Số người học: 5 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: VIET YEN - BAC BIANG
Địa điểm: Việt Yên - Bắc Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 186257 Môn dạy: Tiếng Nhật 19/10/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Địa chỉ: Thôn Tân Thành, xã Phi mô, Lạng giang
Địa điểm: Lạng Giang - Bắc Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 186203 Môn dạy: Tiếng Nhật 17/10/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Yêu cầu: Tôi cần một gia sư dạy tiếng Nhật tốt, nhiệt tình
- Địa chỉ: Thôn Tân Thành, xã Phi mô
Địa điểm: Lạng Giang - Bắc Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 186105 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 14/10/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Thị trấn vôi
Địa điểm: Lạng Giang - Bắc Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 185772 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 02/10/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Yêu cầu: Em rất mong dc giúp đỡ thật tốt từ các thầy các cô.
- Địa chỉ: Nội hoàng yên dũng
Địa điểm: Yên Dũng - Bắc Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 185747 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 01/10/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Yêu cầu: Hoc giao tiep
- Địa chỉ: Thai dao .lang giang.bac giang
Địa điểm: TP. Bắc Giang - Bắc Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 175700 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 29/09/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Kcn Đình Trám Việt Yên Bắc Giang
- Môn dạy: Tiếng Trung
Địa điểm: Việt Yên - Bắc Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 175519 Môn dạy: Tiếng Nhật 22/09/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Yêu cầu: Hoc từ đâu
- Địa chỉ: vân Trung Việt yên bác giang
Địa điểm: Việt Yên - Bắc Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 175508 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 22/09/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Địa chỉ: yên lư yên dũng bắc giang
Địa điểm: Yên Dũng - Bắc Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 175505 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 22/09/2017
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: giap son -luc ngan
Địa điểm: Lục Ngạn - Bắc Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 175441 Môn dạy: IELTS 5.0 20/09/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Liên lạc tư vấn cho e trước, e xin cảm ơm
- Địa chỉ: Liên hệ tư vấn giúp e trước
Địa điểm: TP. Bắc Giang - Bắc Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Trang:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10