Việc làm Bắc Ninh   Hệ thống có 253 việc làm gia sư.
Gia sư Môn Tiếng Đức Đối tượng: Chuyên đề, chứng chỉ Ngoại ngữ Ngày Đăng
Địa điểm: Tiên Du - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận 23/10/2016
Gia sư Môn Tiếng Việt Đối tượng: Tiếng Việt cho người nước ngoài Ngày Đăng
Địa điểm: Thuận Thành - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận 21/10/2016
Gia sư Môn Tiếng Anh Đối tượng: Lớp 9 Ngày Đăng
Địa điểm: Yên Phong - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận 13/10/2016
Gia sư Môn Tiếng Trung Quốc Đối tượng: Chuyên đề, chứng chỉ Ngoại ngữ Ngày Đăng
Địa điểm: Gia Bình - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận 13/10/2016
Gia sư Môn Các Môn Tiểu Học Đối tượng: Lớp 1 Ngày Đăng
Địa điểm: TX. Từ Sơn - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận 11/10/2016
Gia sư Môn Các Môn Tiểu Học Đối tượng: Lớp 1 Ngày Đăng
Địa điểm: Tiên Du - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận 10/10/2016
Gia sư Môn Tiếng Hàn Quốc Đối tượng: Chuyên đề, chứng chỉ Ngoại ngữ Ngày Đăng
Địa điểm: TX. Từ Sơn - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận 07/10/2016
Gia sư Môn Tiếng Anh Đối tượng: Lớp 4 Ngày Đăng
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận 04/10/2016
Gia sư Môn Vật lý Đối tượng: Lớp 12 Ngày Đăng
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận 30/09/2016
Gia sư Môn Tiếng Nhật Đối tượng: Chuyên đề, chứng chỉ Ngoại ngữ Ngày Đăng
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận 29/09/2016
Gia sư Môn Tiếng Anh Đối tượng: Lớp 9 Ngày Đăng
Địa điểm: TX. Từ Sơn - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận 28/09/2016
Gia sư Môn Anh văn giao tiếp Đối tượng: Chuyên đề, chứng chỉ Ngoại ngữ Ngày Đăng
Địa điểm: Quế Võ - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận 28/09/2016
Gia sư Môn Tiếng Trung Quốc Đối tượng: Chuyên đề, chứng chỉ Ngoại ngữ Ngày Đăng
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận 26/09/2016
Gia sư Môn Tiếng Nhật Đối tượng: Chuyên đề, chứng chỉ Ngoại ngữ Ngày Đăng
Địa điểm: Yên Phong - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận 19/09/2016
Gia sư Môn Tiếng Trung Quốc Đối tượng: Chuyên đề, chứng chỉ Ngoại ngữ Ngày Đăng
Địa điểm: Tiên Du - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận 17/09/2016
Gia sư Môn Đàn Organ Đối tượng: Kỹ năng, nghệ thuật Ngày Đăng
Địa điểm: Tiên Du - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận 14/09/2016
Gia sư Môn Mỹ thuật Đối tượng: Lớp 1 Ngày Đăng
Địa điểm: Yên Phong - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận 12/09/2016
Gia sư Môn Anh văn giao tiếp Đối tượng: Chuyên đề, chứng chỉ Ngoại ngữ Ngày Đăng
Địa điểm: Quế Võ - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận 11/09/2016
Gia sư Môn Tiếng Hàn Quốc Đối tượng: Chuyên đề, chứng chỉ Ngoại ngữ Ngày Đăng
Địa điểm: Yên Phong - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận 10/09/2016
Gia sư Môn IELTS 5.0 Đối tượng: Chuyên đề, chứng chỉ Ngoại ngữ Ngày Đăng
Địa điểm: Lương Tài - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận 10/09/2016
Gia sư Môn Tiếng Trung Quốc Đối tượng: Chuyên đề, chứng chỉ Ngoại ngữ Ngày Đăng
Địa điểm: TX. Từ Sơn - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận 10/09/2016
Gia sư Môn IELTS 5.0 Đối tượng: Chuyên đề, chứng chỉ Ngoại ngữ Ngày Đăng
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận 08/09/2016
Gia sư Môn Tiếng Anh Đối tượng: Lớp 9 Ngày Đăng
Địa điểm: TX. Từ Sơn - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận 07/09/2016
Gia sư Môn Tiếng Trung Quốc Đối tượng: Chuyên đề, chứng chỉ Ngoại ngữ Ngày Đăng
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận 05/09/2016
Gia sư Môn Tiếng Pháp Đối tượng: Chuyên đề, chứng chỉ Ngoại ngữ Ngày Đăng
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận 01/09/2016
Gia sư Môn Anh văn giao tiếp Đối tượng: Chuyên đề, chứng chỉ Ngoại ngữ Ngày Đăng
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận 31/08/2016
Gia sư Môn Hóa học Đối tượng: Lớp 12 Ngày Đăng
Địa điểm: TX. Từ Sơn - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận 30/08/2016
Gia sư Môn Tiếng Đức Đối tượng: Chuyên đề, chứng chỉ Ngoại ngữ Ngày Đăng
Địa điểm: Quế Võ - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận 30/08/2016
Gia sư Môn Tiếng Pháp Đối tượng: Chuyên đề, chứng chỉ Ngoại ngữ Ngày Đăng
Địa điểm: Quế Võ - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận 29/08/2016
Gia sư Môn Anh văn giao tiếp Đối tượng: Chuyên đề, chứng chỉ Ngoại ngữ Ngày Đăng
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận 20/08/2016
Trang:   1   2   3   4   5   6   7   8   9