Việc làm Bắc Ninh   Hệ thống có 288 việc làm gia sư.
Gia sư Môn Tiếng Hàn Quốc Đối tượng: Ngoại ngữ Ngày Đăng
Địa điểm: Quế Võ - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận 19/02/2017
Gia sư Môn Toán học Đối tượng: Lớp 12 Ngày Đăng
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận 13/02/2017
Gia sư Môn Tiếng Việt Đối tượng: Tiếng Việt cho người nước ngoài Ngày Đăng
Địa điểm: Tiên Du - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận 10/02/2017
Gia sư Môn Tiếng Đức Đối tượng: Ngoại ngữ Ngày Đăng
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận 07/02/2017
Gia sư Môn Tiếng Hàn Quốc Đối tượng: Ngoại ngữ Ngày Đăng
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận 03/02/2017
Gia sư Môn Toán học Đối tượng: Lớp 9 Ngày Đăng
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận 03/02/2017
Gia sư Môn Toán học Đối tượng: Lớp 9 Ngày Đăng
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận 20/01/2017
Gia sư Môn Các Môn Tiểu Học Đối tượng: Lớp 1 Ngày Đăng
Địa điểm: Quế Võ - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận 18/01/2017
Gia sư Môn Tiếng Trung Quốc Đối tượng: Ngoại ngữ Ngày Đăng
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận 17/01/2017
Gia sư Môn Anh văn giao tiếp Đối tượng: Ngoại ngữ Ngày Đăng
Địa điểm: TX. Từ Sơn - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận 13/01/2017
Gia sư Môn Tiếng Đức Đối tượng: Ngoại ngữ Ngày Đăng
Địa điểm: Lương Tài - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận 11/01/2017
Gia sư Môn Các Môn Tiểu Học Đối tượng: Lớp 1 Ngày Đăng
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận 09/01/2017
Gia sư Môn Tiếng Hàn Quốc Đối tượng: Ngoại ngữ Ngày Đăng
Địa điểm: Quế Võ - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận 09/01/2017
Gia sư Môn Năng khiếu âm nhạc Đối tượng: Chuyên đề, chứng chỉ khác Ngày Đăng
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận 08/01/2017
Gia sư Môn Năng khiếu âm nhạc Đối tượng: Lớp 1 Ngày Đăng
Địa điểm: Quế Võ - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận 07/01/2017
Gia sư Môn Tiếng Hàn Quốc Đối tượng: Ngoại ngữ Ngày Đăng
Địa điểm: Gia Bình - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận 03/01/2017
Gia sư Môn Toán học Đối tượng: Lớp 6 Ngày Đăng
Địa điểm: TX. Từ Sơn - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận 03/01/2017
Gia sư Môn Tiếng Hàn Quốc Đối tượng: Ngoại ngữ Ngày Đăng
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận 02/01/2017
Gia sư Môn Đàn Organ Đối tượng: Âm nhạc Ngày Đăng
Địa điểm: Yên Phong - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận 25/12/2016
Gia sư Môn Anh văn giao tiếp Đối tượng: Ngoại ngữ Ngày Đăng
Địa điểm: TX. Từ Sơn - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận 18/12/2016
Gia sư Môn Các Môn Tiểu Học Đối tượng: Lớp 2 Ngày Đăng
Địa điểm: Quế Võ - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận 13/12/2016
Gia sư Môn Tiếng Hàn Quốc Đối tượng: Ngoại ngữ Ngày Đăng
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận 10/12/2016
Gia sư Môn Tiếng Trung Quốc Đối tượng: Ngoại ngữ Ngày Đăng
Địa điểm: Yên Phong - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận 08/12/2016
Gia sư Môn Tiếng Trung Quốc Đối tượng: Ngoại ngữ Ngày Đăng
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận 03/12/2016
Gia sư Môn Tiếng Trung Quốc Đối tượng: Ngoại ngữ Ngày Đăng
Địa điểm: Gia Bình - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận 02/12/2016
Gia sư Môn Tiếng Anh Đối tượng: Lớp 10 Ngày Đăng
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận 29/11/2016
Gia sư Môn Đàn Organ Đối tượng: Âm nhạc Ngày Đăng
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận 22/11/2016
Gia sư Môn Tiếng Anh Đối tượng: Lớp 9 Ngày Đăng
Địa điểm: Thuận Thành - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận 21/11/2016
Gia sư Môn Tiếng Hàn Quốc Đối tượng: Ngoại ngữ Ngày Đăng
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận 19/11/2016
Gia sư Môn Tiếng Hàn Quốc Đối tượng: Ngoại ngữ Ngày Đăng
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận 12/11/2016
Trang:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10