Việc làm Bắc Ninh   Hệ thống có 771 việc làm gia sư.
Mã việc làm: 277102 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 24/05/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Khu 10 Đại Phúc- Tp Bắc Ninh
- Môn dạy: Tiếng Anh
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 277070 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 22/05/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Dạy Tiếng Trung giao tiếp
- Địa chỉ: Tam Tảo Phú Lâm Tiên Du Bắc Ninh
- Môn dạy: Tiếng Trung Quốc
Địa điểm: Tiên Du - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 277054 Môn dạy: Toán học Lớp 6 21/05/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Dạy giỏi
- Địa chỉ: Đống Cao , Tp Bắc Ninh
- Môn dạy: Toán Tv Lớp 6
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 276998 Môn dạy: Tiếng Pháp 18/05/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Ho
- Địa chỉ: Ngõ 4-phố vũ- đại phúc
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 276962 Môn dạy: Tiếng Việt 16/05/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: giao viên có kinh nghiệm, tiếng Trung lưu loát.đào tạo tiếng việt cho ng TQ
- Địa chỉ: Quế Võ - Bắc Ninh
- Môn dạy: Tiếng Việt
Địa điểm: Quế Võ - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 276931 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 14/05/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Chuyên môn tốt
- Địa chỉ: Quế Võ Bắc Ninh
- Môn dạy: Tiếng Trung
Địa điểm: Quế Võ - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 276871 Môn dạy: Năng khiếu âm nhạc Lớp 2 10/05/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Thôn ấp đồn xã yên trung huyện yên phong bắc ninh
Địa điểm: Yên Phong - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 276791 Môn dạy: Toán học Lớp 2 05/05/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Kinh nghiệm gia sư 3 năm trở lên. Tốt nghiệp đại hoc
- Địa chỉ: Hà Liễu Phương Liễu Quế Võ Bn
- Môn dạy: Toán Lớp 2
Địa điểm: Quế Võ - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 276789 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 9 05/05/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: ngõ 44 Khu phố Thượng, đình bảng
Địa điểm: TX. Từ Sơn - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 276624 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 22/04/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Quế Võ Bắc Ninh
- Môn dạy: Tiếng Hàn
Địa điểm: Quế Võ - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 276592 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 20/04/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Giao tiếp tiếng hàn tốt
- Địa chỉ: Tp Bắc Ning
- Môn dạy: Tiếng Hàn
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 276519 Môn dạy: Tiếng Đức 15/04/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 6 buổi
- Địa chỉ: TP, Bắc Ninh. Tỉnh Bắc Ninh
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 276485 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 6 11/04/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Giỏi
- Địa chỉ: Thôn Bất Lự Xã Hoàn Sơn
- Môn dạy: Anh, Toan Lớp 6
Địa điểm: Tiên Du - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 276483 Môn dạy: Toán học Lớp 10 11/04/2019
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Minh đạo - tiên du - Bắc ninh
Địa điểm: Tiên Du - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 276459 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 10/04/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 1 buổi
- Địa chỉ: Công Hà, Hà Mãn, Thuận Thành, Bắc Ninh
- Môn dạy: Tiếng Hàn
Địa điểm: Thuận Thành - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 266464 Môn dạy: Toán học Lớp 12 09/04/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: sinh viên
- Địa chỉ: Tương Giang - Từ Sơn
- Môn dạy: Toán - Ôn Thi Đh
Địa điểm: TX. Từ Sơn - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 256438 Môn dạy: Tiếng Nhật 08/04/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 6 buổi
- Yêu cầu: nghiêm khắc, ưu tiên đã từng đi tts tại Nhật - Địa chỉ: Yên Phong - Bắc Ninh - Môn dạy: Giáo Trình Minano Nihonggo
Địa điểm: Yên Phong - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 256363 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 03/04/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Thuan thanh bn
Địa điểm: Gia Bình - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 256360 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 03/04/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Yêu cầu: Ôn luyện thi klpt
- Địa chỉ: thành cổ - vệ an - tp. Bắc ninh
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 256332 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 01/04/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Có kinh nghiệm và trình độ đại học
- Địa chỉ: Chung Cư Cát Tường
- Môn dạy: Toán Lớp 1
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 256317 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 01/04/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Dạy nhiệt tình
- Địa chỉ: 1 Đặng Thai-võ Cường-Bắc Ninh
- Môn dạy: Trung
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 256311 Môn dạy: Vật lý Lớp 12 31/03/2019
- Số người học: 3 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Dạy chậm dễ hiểu tận tình
- Địa chỉ: Sơn Trung Nam Sơn Tp Bắc Ninh
- Môn dạy: Vật Lý Lớp 12
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 256308 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 31/03/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Đặng thai mai-võ cường Bắc ninh-thành phố đà Nẵng
Địa điểm: Gia Bình - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 256287 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 7 30/03/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Nguyen Trai Vo Cuong Bac Ninh
- Môn dạy: Tieng Anh Lop 7 Va 11
Địa điểm: Quế Võ - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 256232 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 26/03/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Đáp Câug
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 256172 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 23/03/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 1 buổi
- Yêu cầu: Kèm giao tiếp và chủ nhật hàng tuần
- Địa chỉ: Đại phúc, bắc ninh
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 256170 Môn dạy: Sinh học Luyện thi Đại học 23/03/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: e muốn ôn luyện kiến thức cơ bản để thi tốt nghiệp lớp 12
- Địa chỉ: phường khắc niệm
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 256136 Môn dạy: Tiếng Đức 21/03/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: lấy chứng chỉ A1
- Địa chỉ: Bắc Giang
Địa điểm: Gia Bình - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 256075 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 16/03/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: yên trung
Địa điểm: Yên Phong - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 256068 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 16/03/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Võ Cường ,bắc Ninh
- Môn dạy: Tiếng Trung
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Trang:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10