Việc làm Bến Tre   Hệ thống có 626 việc làm gia sư.
Mã việc làm: 222905 Môn dạy: Mỹ thuật Lớp 3 14/08/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: p6 truong dinh
Địa điểm: TP. Bến Tre - Bến Tre Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222903 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 14/08/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Dạy người mới bắt đầu
- Địa chỉ: Phú Khương Bến Tre
- Môn dạy: Tiếng Trung
Địa điểm: TP. Bến Tre - Bến Tre Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222891 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 13/08/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Yêu cầu: Day gioi
- Địa chỉ: P6 Truong Dinh .ben Tre
- Môn dạy: Toan ,chinh Ta ,anh Van
Địa điểm: TP. Bến Tre - Bến Tre Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222883 Môn dạy: Đàn Organ 13/08/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Chợ Phú Mỹ, Xã Phú Túc
Địa điểm: Châu Thành - Bến Tre Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222862 Môn dạy: Đàn Piano 12/08/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Giáo viên nữ để kèm học sinh nữ
- Địa chỉ: Xã Bình Phú, Bến Tre
- Môn dạy: Piano
Địa điểm: TP. Bến Tre - Bến Tre Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222829 Môn dạy: Tiếng Nhật 11/08/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Phu khuong ben tre
Địa điểm: Ba Tri - Bến Tre Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222816 Môn dạy: Đàn Piano 10/08/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Giong Trom
- Môn dạy: Đàn Piano
Địa điểm: TP. Bến Tre - Bến Tre Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222727 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 06/08/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Không
- Địa chỉ: Phường 4
Địa điểm: TP. Bến Tre - Bến Tre Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222655 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 03/08/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: ap trung hiệp xã hưng khánh trung
Địa điểm: Chợ Lách - Bến Tre Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222388 Môn dạy: Toán học Lớp 11 23/07/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Lộ 8 tháng 3Ấp Tích Phúc Xã Khánh Thạnh Tân Huyện Mỏ Cày Bắc Tỉnh Bến Tre
Địa điểm: Mỏ Cày Bắc - Bến Tre Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222245 Môn dạy: Tiếng Nhật 16/07/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: bình phú
Địa điểm: TP. Bến Tre - Bến Tre Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221943 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 02/07/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Xã quới son huyện chau thành ben tre
Địa điểm: Châu Thành - Bến Tre Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221933 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 02/07/2018
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: P5, Tp Bến Tre
Địa điểm: TP. Bến Tre - Bến Tre Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221819 Môn dạy: Đàn Organ 27/06/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Giong trom
Địa điểm: TP. Bến Tre - Bến Tre Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221745 Môn dạy: Tiếng Nhật 24/06/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Ap1xa an phuoc chau thanh ben tre
Địa điểm: Châu Thành - Bến Tre Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221680 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 21/06/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Thị trấn mỏ cày nam
Địa điểm: Mỏ Cày Nam - Bến Tre Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221607 Môn dạy: Mỹ thuật Luyện thi Đại học 16/06/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Tham gia học nhóm
- Địa chỉ: 133 A mỹ thạnh an .tp bến tre
Địa điểm: TP. Bến Tre - Bến Tre Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221582 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 15/06/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 1 buổi
- Địa chỉ: 382 ấp 4 lương phú giồng trôm Bến Tre
Địa điểm: TP. Bến Tre - Bến Tre Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221572 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 14/06/2018
- Số người học: 5 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Yêu cầu: Day tieng trung nghe noi doc viet
- Địa chỉ: Ben Tre
- Môn dạy: Tieng Trung
Địa điểm: TP. Bến Tre - Bến Tre Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221488 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 11/06/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: Ấp Thanh Hòa Xa Thành An Huyện Mỏcày Bắc Tinh Bên Tre
- Môn dạy: Toan .anh Van .lớp 5
Địa điểm: Mỏ Cày Bắc - Bến Tre Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221468 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 10/06/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Gioi va hien
- Địa chỉ: Ap Phu Đuc Xa Tan Phu Huyen Chau Thanh Tinh Ben Tre
- Môn dạy: Mon Hoc Tieng Trug Quoc
Địa điểm: TP. Bến Tre - Bến Tre Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221431 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 09/06/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Nhiệt tình
- Địa chỉ: Kcn Giao Long Châu Thành Bến Tre
- Môn dạy: Anh Văn Giao Tiếp Cơ Bản
Địa điểm: TP. Bến Tre - Bến Tre Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221418 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 08/06/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: Kp3 P8
- Môn dạy: Toan.tieng Viet
Địa điểm: TP. Bến Tre - Bến Tre Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221396 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 07/06/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Phước Long _ Giồng Trôm _Bến Tre
Địa điểm: Giồng Trôm - Bến Tre Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221355 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 06/06/2018
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: 60a/3 phước thành tam phước châu thành bến tre
Địa điểm: Châu Thành - Bến Tre Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221285 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 03/06/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: 144ap an loi .xã an bình tây. huyen ba tri
Địa điểm: Ba Tri - Bến Tre Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221257 Môn dạy: Mỹ thuật Luyện thi Đại học 01/06/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Yêu cầu: Cần luyện thi gấp trong 3 tuần để thi vẽ vào ngành thiết kế đồ họa( trang trí)
- Địa chỉ: đường Đoàn Hoàng Minh phường 6 thành phố Bến Tre
Địa điểm: TP. Bến Tre - Bến Tre Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221231 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 31/05/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 6 buổi
- Yêu cầu: liên hệ ngoài giờ hành chánh!!
- Địa chỉ: ấp 2 ,xã bình thành, giồng trôm ,bến tre
Địa điểm: Giồng Trôm - Bến Tre Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221203 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 30/05/2018
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 6 buổi
- Địa chỉ: Ấp 1 Xã Sơn Đông Tpbt
- Môn dạy: Tiếng Anh Giao Tiếp
Địa điểm: TP. Bến Tre - Bến Tre Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221202 Môn dạy: Tiếng Đức 30/05/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Em có thể học chug voi mot so ban khac
- Địa chỉ: 573/2 âp 2 tổ 1 xã sơn Đông tp Bến Tre
Địa điểm: TP. Bến Tre - Bến Tre Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Trang:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10