Việc làm Bình Định   Hệ thống có 296 việc làm gia sư.
Mã việc làm: 256106 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 19/03/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Yêu cầu: học vào tg 5h
- Địa chỉ: 01chu văn an
Địa điểm: Phù Mỹ - Bình Định Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 256063 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 15/03/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Quy nhơn
Địa điểm: TP. Quy Nhơn - Bình Định Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255966 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 09/03/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Quy nhơn
Địa điểm: TP. Quy Nhơn - Bình Định Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255914 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 05/03/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: giao tiếp tốt, phát âm chuẩn
- Địa chỉ: Hoàng Văn Thụ
- Môn dạy: An Văn Giao Tiếp
Địa điểm: Tây Sơn - Bình Định Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255828 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 28/02/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Sinh viên
- Địa chỉ: Tổ 20A KW2 Phường Quang Trung , Tp Quy Nhơn
- Môn dạy: Tiếng Anh
Địa điểm: TP. Quy Nhơn - Bình Định Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255797 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 26/02/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Đường 1/5, Quy Nhơn
- Môn dạy: Anh Văn
Địa điểm: TP. Quy Nhơn - Bình Định Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255688 Môn dạy: Anh văn giao tiếp căn bản 20/02/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Phạm Hùng, Quy Nhơn, Bình Định
- Môn dạy: Anh Văn
Địa điểm: TP. Quy Nhơn - Bình Định Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255609 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 16/02/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Phạm Hùng, Quy Nhơn, Bình Định
- Môn dạy: Anh Văn
Địa điểm: TP. Quy Nhơn - Bình Định Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255601 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 16/02/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Quy Nhơn Bình Định
- Môn dạy: Tiếng Trung
Địa điểm: TP. Quy Nhơn - Bình Định Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255556 Môn dạy: Tiếng Nhật 15/02/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: Phước mỹ quy nhơn bình định
Địa điểm: TP. Quy Nhơn - Bình Định Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255501 Môn dạy: Hóa học Lớp 12 12/02/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Trần Bình Trọng
Địa điểm: TP. Quy Nhơn - Bình Định Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255479 Môn dạy: Toán học Lớp 9 11/02/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Giạy lại gốc nghiêm khắc
- Địa chỉ: Hẻm 925 Hùng Vương
- Môn dạy: Toán Lớp 9
Địa điểm: TP. Quy Nhơn - Bình Định Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255438 Môn dạy: Tiếng Nhật 07/02/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Yêu cầu: Nhiệt tình, kinh nghiệm
- Địa chỉ: Nguyễn Văn Trỗi, Tp Quy Nhơn
- Môn dạy: Tiếng Nhật Quyển 2
Địa điểm: TP. Quy Nhơn - Bình Định Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255437 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 06/02/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Học vào buổi sáng
- Địa chỉ: Phú Tài Quy Nhơn
Địa điểm: An Lão - Bình Định Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255432 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 03/02/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Yêu cầu: Nói và viết thành thạo tiếng trung quốc
- Địa chỉ: Xóm 6 Hòa Trung_Bình Tường_Tây Sơn_Bình Định
- Môn dạy: Học Tiếng Trung Quốc
Địa điểm: Tây Sơn - Bình Định Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255424 Môn dạy: Đàn Organ 31/01/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Khánh Lộc Cát Hanh Phù Cát Bình Định
- Môn dạy: Ogarl Lớp 1
Địa điểm: Phù Cát - Bình Định Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255350 Môn dạy: Tiếng Nhật 19/01/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Yêu cầu: Học N4 học cấp tốc
- Địa chỉ: Nguyễn Văn Trỗi
Địa điểm: TP. Quy Nhơn - Bình Định Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255300 Môn dạy: Đàn Organ 14/01/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 1 buổi
- Địa chỉ: An Thành Nhơn Lộc Ăn Nhơn Bình Định
- Môn dạy: Organ
Địa điểm: An Nhơn - Bình Định Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255073 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 27/12/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: phung Khắc Khoan-quy Nhơn
- Môn dạy: Tiếng Trung
Địa điểm: TP. Quy Nhơn - Bình Định Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255054 Môn dạy: Tiếng Đức 26/12/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: nguyễn hoàng
Địa điểm: TP. Quy Nhơn - Bình Định Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 244956 Môn dạy: Tiếng Nhật 15/12/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Nhơn Bình
Địa điểm: TP. Quy Nhơn - Bình Định Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 234638 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 4 21/11/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Trần Quốc Toản Quy Nhơn Bình Định
- Môn dạy: Anh Văn_lớp 4
Địa điểm: TP. Quy Nhơn - Bình Định Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 224560 Môn dạy: Tiếng Nhật 15/11/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Biên Cương, Ngô Mây
Địa điểm: TP. Quy Nhơn - Bình Định Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 224441 Môn dạy: Đàn Organ 05/11/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: 14 Phan Đình Phùng Thi Xã Am Nhơn Tỉnh Bình Định
- Môn dạy: Organ , Người Bắt Đầu Học
Địa điểm: An Nhơn - Bình Định Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 224304 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 27/10/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: hoàng văn thụ ,quy nhơn
Địa điểm: TP. Quy Nhơn - Bình Định Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 224296 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 27/10/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Quy Nhơn Bình Định
- Môn dạy: Tiếng Trung
Địa điểm: TP. Quy Nhơn - Bình Định Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 224285 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 26/10/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: hướng dẫn và dạy tiếng trung giao tiếp
- Địa chỉ: Quy Nhơn Bình Định
- Môn dạy: Tiếng Trung
Địa điểm: TP. Quy Nhơn - Bình Định Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 224272 Môn dạy: Tiếng Nhật 25/10/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: tran hung dao
Địa điểm: TP. Quy Nhơn - Bình Định Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 224232 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 23/10/2018
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Liên hệ sớm nhất giúp
- Địa chỉ: trần bình trọng. Tp quy nhơn
Địa điểm: TP. Quy Nhơn - Bình Định Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 224197 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 21/10/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: nguyễn huệ - TT bình dương
Địa điểm: Phù Mỹ - Bình Định Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Trang:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10