Việc làm Bình Định   Hệ thống có 318 việc làm gia sư.
Mã việc làm: 288070 Môn dạy: Tiếng Nhật 22/07/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Đặng Văn Ngữ
Địa điểm: TP. Quy Nhơn - Bình Định Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 288068 Môn dạy: Tiếng Nhật 21/07/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Giáo viên dạy tiếng nhật cơ bản.
- Địa chỉ: Khu Tập Thể Sân Bay Phù Cát Bình Định
- Môn dạy: Tiếng Nhật
Địa điểm: Phù Cát - Bình Định Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 287883 Môn dạy: Năng khiếu âm nhạc 10/07/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Nguyễn Biểu
Địa điểm: TP. Quy Nhơn - Bình Định Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 287798 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 05/07/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Địa chỉ: Eayong
- Môn dạy: Tiếng Trung
Địa điểm: TP. Quy Nhơn - Bình Định Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 287640 Môn dạy: Tiếng Nhật 24/06/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ:  Hàn Thuyên
Địa điểm: TP. Quy Nhơn - Bình Định Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 287509 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 17/06/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Yêu cầu: học ban ngày.
- Địa chỉ: đường Tây Sơn, phường Trần Quang Diệu
Địa điểm: TP. Quy Nhơn - Bình Định Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 287458 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 13/06/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Học vào buổi tối từ 7h đến 9h
- Địa chỉ: Âu Cơ- P. Bùi Thị Xuân- Tp.Quy Nhơn
Địa điểm: TP. Quy Nhơn - Bình Định Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 277270 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 02/06/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Phạm Hùng, Quy Nhơn, Bình Định
- Môn dạy: Anh Văn Giao Tiếp
Địa điểm: TP. Quy Nhơn - Bình Định Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 277164 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 11 28/05/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Tả Giang Tây Giang Tây Sơn Bình Định
- Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 11
Địa điểm: Tây Sơn - Bình Định Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 277162 Môn dạy: Đàn Organ 27/05/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: 132E Lý Thái Tổ , Quy Nhơn
- Môn dạy: Organ
Địa điểm: TP. Quy Nhơn - Bình Định Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 277106 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 10 24/05/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: giaos viên nước ngoài. ngữ pháp và giao tiếp lĩnh vực khoa học công nghệ thông tin
- Địa chỉ: Tả Giang Tây Giang Tây Sơn Bình Định
- Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 11
Địa điểm: Tây Sơn - Bình Định Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 276916 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 13/05/2019
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Yêu cầu: tốt nghiệp đại học hoặc thạc sĩ tại trung quốc - Địa chỉ: Vũ Bảo, Quy Nhơn, Bình Định - Môn dạy: Tiếng Trung
Địa điểm: TP. Quy Nhơn - Bình Định Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 276858 Môn dạy: Toán học Lớp 7 09/05/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Kèm môn toán
- Địa chỉ: An Nhơn
- Môn dạy: 7
Địa điểm: TP. Quy Nhơn - Bình Định Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 276779 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 9 05/05/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Dạy tại nhà
- Địa chỉ: Nhơn Bình, Quy Nhơn
Địa điểm: TP. Quy Nhơn - Bình Định Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 276768 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 04/05/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: Phước Hiệp- Tuy Phước- Bình Định
Địa điểm: Tuy Phước - Bình Định Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 276597 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 20/04/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ:  Nguyễn Thị Minh Khai
- Môn dạy: Tiếng Anh
Địa điểm: TP. Quy Nhơn - Bình Định Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 276568 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 19/04/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Nhơn Bình Quy Nhơn
- Môn dạy: Giao Tiếp
Địa điểm: TP. Quy Nhơn - Bình Định Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 276559 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 18/04/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Học vào lức 17h 30
- Địa chỉ: Xuân Hải-Sông Cầu-Phú Yên
Địa điểm: TP. Quy Nhơn - Bình Định Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 266452 Môn dạy: Toán học Lớp 10 09/04/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Hoang Van Thu
- Môn dạy: Toan
Địa điểm: TP. Quy Nhơn - Bình Định Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 256421 Môn dạy: Năng khiếu âm nhạc 07/04/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Gia sư giúp mình
- Địa chỉ: Khu Vực Phò An.Phường Nhơn Hưng
Địa điểm: An Nhơn - Bình Định Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 256249 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 3 28/03/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Thi Trấn Phù Mỹ
- Môn dạy: 3
Địa điểm: Phù Mỹ - Bình Định Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 256154 Môn dạy: Tiếng Nhật 22/03/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Trần phú
Địa điểm: TP. Quy Nhơn - Bình Định Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 256106 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 19/03/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Yêu cầu: học vào tg 5h
- Địa chỉ: 01chu văn an
Địa điểm: Phù Mỹ - Bình Định Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 256063 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 15/03/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Quy nhơn
Địa điểm: TP. Quy Nhơn - Bình Định Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255966 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 09/03/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Quy nhơn
Địa điểm: TP. Quy Nhơn - Bình Định Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255914 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 05/03/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: giao tiếp tốt, phát âm chuẩn
- Địa chỉ: Hoàng Văn Thụ
- Môn dạy: An Văn Giao Tiếp
Địa điểm: Tây Sơn - Bình Định Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255828 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 28/02/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Sinh viên
- Địa chỉ: Tổ 20A KW2 Phường Quang Trung , Tp Quy Nhơn
- Môn dạy: Tiếng Anh
Địa điểm: TP. Quy Nhơn - Bình Định Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255797 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 26/02/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Đường 1/5, Quy Nhơn
- Môn dạy: Anh Văn
Địa điểm: TP. Quy Nhơn - Bình Định Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255688 Môn dạy: Anh văn giao tiếp căn bản 20/02/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Phạm Hùng, Quy Nhơn, Bình Định
- Môn dạy: Anh Văn
Địa điểm: TP. Quy Nhơn - Bình Định Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255609 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 16/02/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Phạm Hùng, Quy Nhơn, Bình Định
- Môn dạy: Anh Văn
Địa điểm: TP. Quy Nhơn - Bình Định Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Trang:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10