Việc làm Bình Phước   Hệ thống có 601 việc làm gia sư.
Mã việc làm: 244902 Môn dạy: Năng khiếu âm nhạc 10/12/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Ấp 1a tien thành .dx bp
Địa điểm: TX. Đồng Xoài - Bình Phước Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 234820 Môn dạy: Toán học Lớp 1 03/12/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Dây nhanh hiểu.
- Địa chỉ: Tân Thiên.đông Xoài Bình.phuoc
- Môn dạy: Toán Lớp 1
Địa điểm: TX. Đồng Xoài - Bình Phước Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 234743 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 9 28/11/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Khu 2 phường thác mơ
Địa điểm: Phước Long - Bình Phước Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 234611 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 19/11/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Speak english
- Địa chỉ: Xã Tiến Hưng, Thị Xã Đồng Xoài, Bình Phước
- Môn dạy: English
Địa điểm: TX. Đồng Xoài - Bình Phước Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 224507 Môn dạy: Tiếng Nhật 10/11/2018
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Xã thành tâm huyện chơn thành
Địa điểm: Chơn Thành - Bình Phước Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 224469 Môn dạy: Toán học Lớp 10 08/11/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Dạy kèm toán
- Địa chỉ: Tân phước
Địa điểm: Đồng Phù - Bình Phước Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 224403 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 03/11/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: cần học tiếng hàn giao tiếp, học chuyên ngành may mặc
- Địa chỉ: Tổ 6, KP 5, TT Chơn Thành, Chơn Thành, Bình Phước
Địa điểm: Chơn Thành - Bình Phước Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 224385 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 01/11/2018
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Ấp tranh 2 xã phước an
Địa điểm: Hớn Quản - Bình Phước Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 224355 Môn dạy: Toán học Lớp 10 30/10/2018
- Số người học: 3 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Tổ 11 khu phố Tân An
Địa điểm: Đồng Phù - Bình Phước Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 224161 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 19/10/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Yêu cầu: Có kinh nghiệm.giao tiếp tốt.giáo viên nữ.
- Địa chỉ: Tan Đồng.đồng Xoài
- Môn dạy: Toán.tiếng Việt.tiếng Anh.
Địa điểm: TX. Đồng Xoài - Bình Phước Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 224129 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 17/10/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: Xã Đức Liễu Huyện Bù Đăng Tỉnh Bình Phước
- Môn dạy: Tiếng Anh
Địa điểm: Bù Đăng - Bình Phước Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 224034 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 12/10/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: P.Tan Binh Tx Đồng Xoài,BP
- Môn dạy: Tieng Hoa
Địa điểm: TX. Đồng Xoài - Bình Phước Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223954 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 07/10/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Phát âm chuẩn thành thạo dạy nhiệt tình
- Địa chỉ: Nha Bích Chơn Thàh Bình Phước
- Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc
Địa điểm: Chơn Thành - Bình Phước Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223866 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 02/10/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Ấp 6, tân lập
Địa điểm: Đồng Phù - Bình Phước Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223859 Môn dạy: Mỹ thuật Lớp 1 01/10/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Phương tan thiên
Địa điểm: TX. Đồng Xoài - Bình Phước Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223852 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 01/10/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Yêu cầu: Toi muon hoc giao tiep
- Địa chỉ: Ap 3 Tan thanh
Địa điểm: TX. Đồng Xoài - Bình Phước Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223815 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 30/09/2018
- Số người học: 4 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Giỏi tiếng Hàn Quốc
- Địa chỉ: Tổ 4 Khu Phố 5 Thị Trấn Chơn Thành Huyện Chơn Thành Tỉnh Bình Phước
- Môn dạy: Tiếng Hàn
Địa điểm: Chơn Thành - Bình Phước Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223718 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 24/09/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Tổ 5. tân trà 2.Tân Bình
Địa điểm: Bình Long - Bình Phước Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223709 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 24/09/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 1 buổi
- Yêu cầu: Cần xác nhận số tiền học
- Địa chỉ: Tân thành, đồng xoài, bình phước
Địa điểm: TX. Đồng Xoài - Bình Phước Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223702 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 4 23/09/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Biet tieng anh giao tiep
- Địa chỉ: Le Quy Don .tan Xuan.dx.bp
- Môn dạy: Tieng Anh Lop4
Địa điểm: TX. Đồng Xoài - Bình Phước Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223547 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 13/09/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Day giao tiếp gioi
- Địa chỉ: Tan Xuân. Đồng Xoài. Binh Phước
- Môn dạy: Tiếng Anh Giao Tiếp
Địa điểm: TX. Đồng Xoài - Bình Phước Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223452 Môn dạy: Tiếng Nhật 08/09/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Xã thành tâm huyện chơn thành
Địa điểm: Bình Long - Bình Phước Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223431 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 07/09/2018
- Số người học: 5 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Tan phu-dong xoài-binh phuoc
Địa điểm: TX. Đồng Xoài - Bình Phước Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223387 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 4 06/09/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Yêu cầu: Nhiệt tình với công việc
- Địa chỉ: Chợ Tân Thành, TX Đồng Xoài
- Môn dạy: Toán, Lớp 4
Địa điểm: TX. Đồng Xoài - Bình Phước Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223347 Môn dạy: Năng khiếu âm nhạc 04/09/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Yêu cầu: Đào tạo cấp tốc cho nhạc công
- Địa chỉ: Khu phố bàu ké thị trấn tân phú
Địa điểm: Đồng Phù - Bình Phước Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223242 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 29/08/2018
- Số người học: 3 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: PHUOC BINH, PHUOC LONG, BINH PHUOC
Địa điểm: Phước Long - Bình Phước Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223234 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 29/08/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Tổ 3 -ấp 2 -xã thành tâm-huyện chơn thành -tỉnh bình phước
Địa điểm: Chơn Thành - Bình Phước Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223204 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 28/08/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Đồng tiến
Địa điểm: TX. Đồng Xoài - Bình Phước Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223114 Môn dạy: Tiếng Đức 23/08/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Ấp 4, xã Tân Thành, thị xã Đồng Xoài, Bình Phước
Địa điểm: TX. Đồng Xoài - Bình Phước Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222937 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 16/08/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Phú thành.phú riềng.phú riềng.bìng phước
Địa điểm: Bù Gia Mập - Bình Phước Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Trang:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10