Việc làm Bình Phước   Hệ thống có 541 việc làm gia sư.
Mã việc làm: 221699 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 21/06/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Ấp 5 Xã Minh Thành Chơn Thành Bình Phước
- Môn dạy: Tiếng Trung
Địa điểm: Chơn Thành - Bình Phước Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221616 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 16/06/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: Tân lập đồng phú bình phước
Địa điểm: Đồng Phù - Bình Phước Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221456 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 10/06/2018
- Số người học: 3 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Phu tan.Phu riêng.bp
Địa điểm: Bù Gia Mập - Bình Phước Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221398 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 9 07/06/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 6 buổi
- Địa chỉ: Ấp 2 tân khai
Địa điểm: Hớn Quản - Bình Phước Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221391 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 07/06/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: khu cn hàn quốc- xã minh hưng-chơn thành bình phước
Địa điểm: Chơn Thành - Bình Phước Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221354 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 06/06/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Yêu cầu: Trung + hoa
- Địa chỉ: Đồng Xoài Bình Phước
- Môn dạy: Tiếng Trung + Tiếng Hoa
Địa điểm: TX. Đồng Xoài - Bình Phước Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221272 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 02/06/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Yêu cầu: học Co bằng không vậy
- Địa chỉ: to 2 áp so nhi xa thanh binh hon quan binh phước
Địa điểm: Bình Long - Bình Phước Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221245 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 01/06/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Địa chỉ: Đồng Xoài, Bình phước
Địa điểm: TX. Đồng Xoài - Bình Phước Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221234 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 01/06/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Âp 2 tiến hưng
Địa điểm: TX. Đồng Xoài - Bình Phước Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221230 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 31/05/2018
- Số người học: 5 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: giáo viên dạy dễ hiểu
- Địa chỉ: tiến hưng, thị xã đồng xoài
Địa điểm: TX. Đồng Xoài - Bình Phước Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221150 Môn dạy: Năng khiếu âm nhạc 28/05/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Ấp 2 tt chờn thành, bình Phước
Địa điểm: Chơn Thành - Bình Phước Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221023 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 22/05/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Dạy Tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm
- Địa chỉ: Khu Phố 2, Phường Hưng Chiến, TX. Bình Long, Bình Phước
- Môn dạy: Tiếng Anh
Địa điểm: Bình Long - Bình Phước Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210874 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 16/05/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: không
- Địa chỉ: Thôn 4, Đoàn Kết, Bù Đăng, Bình Phước
Địa điểm: Bù Đăng - Bình Phước Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210861 Môn dạy: Năng khiếu âm nhạc 15/05/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Học chiều
- Địa chỉ: Lộc thạnh
Địa điểm: Lộc Ninh - Bình Phước Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210855 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 15/05/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Giao tiếp tốt.
- Địa chỉ: Tân Khai, Hớn Quản, Bình Phước
- Môn dạy: Tiếng Hàn Giao Tiếp
Địa điểm: Hớn Quản - Bình Phước Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210848 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 15/05/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 1 buổi
- Địa chỉ: Ap 11a, xa loc thiện, huyện lộc ninh,tỉnh bình phước
Địa điểm: Bình Long - Bình Phước Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210688 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 9 08/05/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ:  đường Nguyễn Huệ, kp Phú Sơn, p Phú Thinh, Bình Long, BP
Địa điểm: Bình Long - Bình Phước Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210682 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 08/05/2018
- Số người học: 3 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: MINH HUNG CHON THANH BINH PHUOC
- Môn dạy: TIENG TRUNG
Địa điểm: Chơn Thành - Bình Phước Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210583 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 03/05/2018
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Phường Tân Đồng
- Môn dạy: Tiếng Hoa
Địa điểm: TX. Đồng Xoài - Bình Phước Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210485 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 27/04/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Địa chỉ: TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH PHƯỜNG TÂN BÌNH THỊ XÃ ĐỒNG XOÀI
Địa điểm: TX. Đồng Xoài - Bình Phước Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210284 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 17/04/2018
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Tổ 3.KP1. P Tân Đồng-TX Đồng Xoài
- Môn dạy: Anh Văn
Địa điểm: TX. Đồng Xoài - Bình Phước Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210281 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 17/04/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Địa chỉ: Kp trung lợi thị trấn chơn thành huyện chơn thành tỉnh Bình Phước
Địa điểm: Chơn Thành - Bình Phước Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210272 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 17/04/2018
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Địa chỉ: Ấp 2 tiến thành đồng xoài bình phước
Địa điểm: TX. Đồng Xoài - Bình Phước Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210142 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 12/04/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 1 buổi
- Địa chỉ: Tien Hung- Dong Xoài -Binh Phuoc
- Môn dạy: Anh Van Giao Tiep
Địa điểm: TX. Đồng Xoài - Bình Phước Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210130 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 12/04/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Yêu cầu: tiếng anh giao tiếp
- Địa chỉ: tân thành
Địa điểm: TX. Đồng Xoài - Bình Phước Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210101 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 11/04/2018
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Giao tiếp tiếng hàn tốt
- Địa chỉ: Tổ 8 Ấp 3 Xã Minh Hưng Huyện Chơn Thành
- Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc
Địa điểm: Chơn Thành - Bình Phước Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210066 Môn dạy: Đàn Organ 10/04/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: giao vien tan tinh nhe nhang
- Địa chỉ: Duong Xom Moi Khu Pho Phu Xuan P Tan Phu Tx Dong Xoai Bp
- Môn dạy: Dan Ogan
Địa điểm: TX. Đồng Xoài - Bình Phước Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210053 Môn dạy: Toán học Lớp 8 09/04/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: HUNG VUONG DONG XOAI
- Môn dạy: TOAN LOP 8
Địa điểm: TX. Đồng Xoài - Bình Phước Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210029 Môn dạy: Mỹ thuật Luyện thi Đại học 08/04/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Tổ 8khu phố8 huyện chơn thành tỉnh bình phước
Địa điểm: Chơn Thành - Bình Phước Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 209979 Môn dạy: Toán học Lớp 8 06/04/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Hùng Vương Đồng XOÀI Bình Phước
- Môn dạy: Toán Lớp 8
Địa điểm: TX. Đồng Xoài - Bình Phước Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Trang:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10