Việc làm Bình Phước   Hệ thống có 7 việc làm gia sư.
Mã việc làm: 702803 Môn dạy: Tiếng Hàn giao tiếp 17/06/2024
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Gioi
- Địa chỉ: Lễ Duẩn Đống Xoài Bình Phuoc
- Môn dạy: Tiếng Hàn Dự Hoc
Địa điểm: TX. Đồng Xoài - Bình Phước Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 702782 Môn dạy: Tiếng Hàn giao tiếp 14/06/2024
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Day gìoi 
- Địa chỉ: Lễ Duẩn Đống Xoài Bình Phuoc 
- Môn dạy: Tiếng Hàn Du Hoc
Địa điểm: TX. Đồng Xoài - Bình Phước Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 702675 Môn dạy: Tiếng Hàn giao tiếp 22/05/2024
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Tân Đồng, Đồng Xoài
Địa điểm: TX. Đồng Xoài - Bình Phước Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 702665 Môn dạy: Mỹ thuật Luyện thi Đại học 20/05/2024
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: Gần cây xăng quang hùng
Địa điểm: TX. Đồng Xoài - Bình Phước Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 702657 Môn dạy: Đàn Organ 18/05/2024
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Yêu cầu: Dạy cấp tốc
- Địa chỉ: Ấp tân Thuận xã tân tiến bù đốp Bình Phước
Địa điểm: Bù Đốp - Bình Phước Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 702609 Môn dạy: Toán học Lớp 9 05/05/2024
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Hiền, dạy tốt, genz
- Địa chỉ: Thôn 2, Xã Đakia Huyện Bù Gia Mập Tỉnh Bình Phước
- Môn dạy: Tiếng Anh, Toán
Địa điểm: Bù Gia Mập - Bình Phước Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 702582 Môn dạy: Tiếng Hàn giao tiếp 29/04/2024
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: Chợ Tân Quan
Địa điểm: Hớn Quản - Bình Phước Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Trang:  1