Việc làm Bình Phước   Hệ thống có 627 việc làm gia sư.
Mã việc làm: 256433 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 08/04/2019
- Số người học: 4 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: dạy dễ hiểu và nhiệt tình
- Địa chỉ: 729 Quốc Lộ 14 Phường Tân Bình Thành Phố Đồng Xoài
- Môn dạy: Tiếng Hoa Giao Tiếp
Địa điểm: TX. Đồng Xoài - Bình Phước Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 256397 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 05/04/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: học tại nhà.
- Địa chỉ: quốc lộ 14 p tân bình đồng xào bình phước
Địa điểm: TX. Đồng Xoài - Bình Phước Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 256349 Môn dạy: Hóa học Lớp 8 02/04/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: dạy từ căn bản
- Địa chỉ: Thôn 5, Xã Đức Liễu, Huyện Bù Đăng, Bình Phước
- Môn dạy: Hóa 8
Địa điểm: Bù Đăng - Bình Phước Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 256275 Môn dạy: Hóa học Lớp 12 29/03/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Dạy từ căn bản
- Địa chỉ: Thôn 5, xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng, Bình Phước
Địa điểm: Bù Đăng - Bình Phước Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 256253 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 28/03/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: Tiến Hưng
Địa điểm: TX. Đồng Xoài - Bình Phước Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 256193 Môn dạy: Mỹ thuật Luyện thi Đại học 25/03/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Yêu cầu: Tĩnh vật. Đầu tượng
- Địa chỉ: Xã Phú Riềng . Bình Phước
- Môn dạy: Vẽ
Địa điểm: TX. Đồng Xoài - Bình Phước Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 256171 Môn dạy: Mỹ thuật Luyện thi Đại học 23/03/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Địa chỉ: Xã phú riềng
Địa điểm: Phước Long - Bình Phước Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 256164 Môn dạy: Mỹ thuật Luyện thi Đại học 22/03/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Yêu cầu: Vẽ tĩnh vật . Đầu tượng
- Địa chỉ: Phú riềng
Địa điểm: Phước Long - Bình Phước Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 256123 Môn dạy: Tin học căn bản 20/03/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: P.tân Xuân-tx Đồng Xoài-bình Phước
- Môn dạy: Tin Hoc
Địa điểm: TX. Đồng Xoài - Bình Phước Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 256053 Môn dạy: Tiếng Nhật 15/03/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: chơn thành
Địa điểm: Chơn Thành - Bình Phước Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 256048 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 14/03/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Yêu cầu: Mình cần liên hệ sớm để học
- Địa chỉ: Tân thành, đồng xoài
Địa điểm: TX. Đồng Xoài - Bình Phước Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 256042 Môn dạy: Toán học Lớp 12 14/03/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Khắc Khoan Phú Nghĩa Bù Gia Mập Bình Phước
- Môn dạy: Toán
Địa điểm: Bù Gia Mập - Bình Phước Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255983 Môn dạy: Năng khiếu âm nhạc 11/03/2019
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Hem21 to 43 nha cho cuong
Địa điểm: Đồng Phù - Bình Phước Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255960 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 08/03/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: Đồng xoài - binh phước
Địa điểm: TX. Đồng Xoài - Bình Phước Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255922 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 05/03/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Dong phú
Địa điểm: TX. Đồng Xoài - Bình Phước Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255880 Môn dạy: Toán học Luyện thi Đại học 03/03/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 1 buổi
- Yêu cầu: Học toán hoa sinh
- Địa chỉ: Đồng xoài
Địa điểm: TX. Đồng Xoài - Bình Phước Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255842 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 01/03/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Tổ 3 khu phố suối đá phường Tân Xuân Thành phố Đồng xoài tỉnh Bình Phước
Địa điểm: TX. Đồng Xoài - Bình Phước Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255746 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 23/02/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Xa mình lập huyện Chơn Thành tỉnh Bình phuoc
Địa điểm: Chơn Thành - Bình Phước Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255449 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 09/02/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Tân tiến đồng phú bình phước
Địa điểm: TX. Đồng Xoài - Bình Phước Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255252 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 10/01/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Tx.đồng xoài
Địa điểm: TX. Đồng Xoài - Bình Phước Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255196 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 06/01/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Phường tân đồng
Địa điểm: TX. Đồng Xoài - Bình Phước Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255184 Môn dạy: Tiếng Nhật 05/01/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Dai học
- Địa chỉ: Binh Long Binh Phuoc
- Môn dạy: Tiếng Nhat
Địa điểm: Bình Long - Bình Phước Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 244974 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 17/12/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Phú văn. Bù gia mập. Bình phước
Địa điểm: Bù Gia Mập - Bình Phước Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 244958 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 9 15/12/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Tốt nghiệp sư phạm Anh
- Địa chỉ: Phường Tân Bình, Tx Đồng Xoài, Bình Phước
- Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 9
Địa điểm: TX. Đồng Xoài - Bình Phước Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 244957 Môn dạy: Năng khiếu âm nhạc 15/12/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Dong xoai
Địa điểm: TX. Đồng Xoài - Bình Phước Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 244938 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 13/12/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: DONGXOAI
- Môn dạy: TIENG ANH GIAO TIEP
Địa điểm: TX. Đồng Xoài - Bình Phước Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 244902 Môn dạy: Năng khiếu âm nhạc 10/12/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Ấp 1a tien thành .dx bp
Địa điểm: TX. Đồng Xoài - Bình Phước Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 234820 Môn dạy: Toán học Lớp 1 03/12/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Dây nhanh hiểu.
- Địa chỉ: Tân Thiên.đông Xoài Bình.phuoc
- Môn dạy: Toán Lớp 1
Địa điểm: TX. Đồng Xoài - Bình Phước Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 234743 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 9 28/11/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Khu 2 phường thác mơ
Địa điểm: Phước Long - Bình Phước Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 234611 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 19/11/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Speak english
- Địa chỉ: Xã Tiến Hưng, Thị Xã Đồng Xoài, Bình Phước
- Môn dạy: English
Địa điểm: TX. Đồng Xoài - Bình Phước Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Trang:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10