Việc làm Bình Thuận   Hệ thống có 218 việc làm gia sư.
Mã việc làm: 207263 Môn dạy: Tiếng Anh Luyện thi Đại học 23/11/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Day dễ hiểu, mk học hơi yếu tiếng anh
- Địa chỉ: Tân Đức, Hàm Tâb, Bình Thuận
- Môn dạy: Tiếng Anh Thi Đại Học
Địa điểm: Hàm Tân - Bình Thuận Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 207259 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 23/11/2017
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: hai Thuonglan Ong.phuong Phu Trinh
- Môn dạy: Tap Doc Tap Viet
Địa điểm: TP. Phan Thiết - Bình Thuận Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 207221 Môn dạy: TOEIC 400 22/11/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Vĩnh Tân;Tuy Phong;Bình Thuận
- Môn dạy: Luyện Thi Chứng Chỉ Tiếng Anh Toeic
Địa điểm: Tuy Phong - Bình Thuận Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 207219 Môn dạy: Toán học Lớp 12 21/11/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: giáo viên nam
- Địa chỉ: hàm thắng
Địa điểm: TP. Phan Thiết - Bình Thuận Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 206967 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 12/11/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Hoc t7 cn
- Địa chỉ: Phu long
Địa điểm: Phú Quí - Bình Thuận Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 206906 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 10/11/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Buổi sáng
- Địa chỉ: Hàm tiến
Địa điểm: TP. Phan Thiết - Bình Thuận Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 206662 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 02/11/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
Đối tuợg: học viên nữ
Yêu cầu: học tại trung tâm hoặc học gia sư
Địa điểm: TP. Phan Thiết - Bình Thuận Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 196501 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 27/10/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Long Sơn 3 , Suối Nước
- Môn dạy: Anh Văn Căn Bản
Địa điểm: TP. Phan Thiết - Bình Thuận Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 186365 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 23/10/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Giao tiếp tốt trong 2 tháng
- Địa chỉ: phú long
Địa điểm: Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 186341 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 22/10/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Tận tình
- Địa chỉ: Thôn Dân Hiệp, Xã Hàm Kiệm,huyện Hàm Thuận Nam, Tỉnh Bình Thuận
- Môn dạy: Môn Anh
Địa điểm: Hàm Thuận Nam - Bình Thuận Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 186225 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 18/10/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: X7 xã vĩnh tân
Địa điểm: Phú Quí - Bình Thuận Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 186184 Môn dạy: Toán học Luyện thi Đại học 16/10/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Yêu cầu: người có kinh nghiệm ôn thi đại học
- Địa chỉ: huỳnh thị kha phan thiết bình thuận
Địa điểm: TP. Phan Thiết - Bình Thuận Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 186024 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 10/10/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Thi tran thuan nam
Địa điểm: Hàm Thuận Nam - Bình Thuận Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 185989 Môn dạy: Tiếng Pháp 10/10/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Dạy giao tiếp tiếng pháp
- Địa chỉ: Huỳnh Thúc Kháng, P. Mũi Né, Phan Thiết, Bình Thuận
- Môn dạy: Tiếng Pháp
Địa điểm: TP. Phan Thiết - Bình Thuận Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 175602 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 25/09/2017
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: kcn phan thiet
Địa điểm: TP. Phan Thiết - Bình Thuận Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 175476 Môn dạy: Ngữ văn Lớp 12 21/09/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Khu Pho4 P.phu Hai Tp.phan Thiet 
Địa điểm: TP. Phan Thiết - Bình Thuận Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 175475 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 12 21/09/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Khu Pho4 P.phu Hai Tp.phan Thiet 
Địa điểm: TP. Phan Thiết - Bình Thuận Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 175465 Môn dạy: Vật lý Lớp 12 21/09/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Khu Pho4 P.phu Hai Tp.phan Thiet 
Địa điểm: TP. Phan Thiết - Bình Thuận Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 175458 Môn dạy: Toán học Lớp 12 20/09/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Khu Pho4 P.phu Hai Tp.phan Thiet
Địa điểm: TP. Phan Thiết - Bình Thuận Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 175457 Môn dạy: Hóa học Lớp 12 20/09/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Khu Pho4 P.phu Hai Tp.phan Thiet 
Địa điểm: TP. Phan Thiết - Bình Thuận Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 175411 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 19/09/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Kp7-phu thuy- phan thiet
Địa điểm: TP. Phan Thiết - Bình Thuận Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 175385 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 17/09/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Có kinh nghiệm giảng dạy - Địa chỉ: Vĩnh Tân, Tuy Phong, Bình Thuận - Môn dạy: Tiếng Trung
Địa điểm: Tuy Phong - Bình Thuận Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 175353 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 16/09/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: Vĩnh tân, tuy phong, bình thuận
Địa điểm: Phú Quí - Bình Thuận Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 175268 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 14/09/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: kp7- phường phú thủy- phan thiết
Địa điểm: TP. Phan Thiết - Bình Thuận Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 175104 Môn dạy: Anh văn giao tiếp căn bản 08/09/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Mũi né phan thiet bình thuan
Địa điểm: TP. Phan Thiết - Bình Thuận Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 175079 Môn dạy: Tiếng Việt 07/09/2017
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: DẠY TIENG VIET CHO NGUOI TRUNG QUOC
- Địa chỉ: PHAN THIET
- Môn dạy: HOC TIENG VIET
Địa điểm: TP. Phan Thiết - Bình Thuận Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 175070 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 2 07/09/2017
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Tôi muốn tìm một gia sư dạy tiếng việt cho 2 bé 10 tuổi vì ko đủ điều kiện đến trường nên 2 em không biết đọc và viết tiếng việt tôi muốn tìm một giáo viên thân thiện hiền lành để dạy 2 bé học phí và thời gian sẽ thảo luận sau tôi hi vọng sẽ nhận được phản hồi sớm cảm ơn
- Địa chỉ: Mũi né
Địa điểm: TP. Phan Thiết - Bình Thuận Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 175021 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 9 05/09/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: phuong đức thắng , tp phan thiet
Địa điểm: TP. Phan Thiết - Bình Thuận Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 175020 Môn dạy: Ngữ văn Lớp 9 05/09/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: phuong đức thắng , tp phan thiet
Địa điểm: TP. Phan Thiết - Bình Thuận Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 175014 Môn dạy: Toán học Lớp 9 05/09/2017
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: phuong đức thắng , tp phan thiet
Địa điểm: TP. Phan Thiết - Bình Thuận Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Trang:   1   2   3   4   5   6   7   8