Việc làm Cà Mau   Hệ thống có 405 việc làm gia sư.
Mã việc làm: 173846 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 14/08/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Hưng mỹ cái nước ca mau
Địa điểm: Cái Nước - Cà Mau Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 173813 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 12/08/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: phường 5
Địa điểm: TP. Cà Mau - Cà Mau Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 173788 Môn dạy: Đàn Organ 11/08/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Yêu cầu: Con trai
- Địa chỉ: Phường 8
Địa điểm: TP. Cà Mau - Cà Mau Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 173766 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 11/08/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: khom 4 phuong 6
Địa điểm: TP. Cà Mau - Cà Mau Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 173730 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 10/08/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ:  Nhà Công Vụ Khí Điện Đạm, Đương Ngô Quyền, P1, Tp Cà Mau
- Môn dạy: Tiếng Hàn Cơ Bản
Địa điểm: TP. Cà Mau - Cà Mau Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 173723 Môn dạy: Đàn Organ 10/08/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Yêu cầu: Giá khóa học bao nhiêu tiền
- Địa chỉ: Khách sạn Quốc tế
Địa điểm: TP. Cà Mau - Cà Mau Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 173644 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 07/08/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 6 buổi
- Yêu cầu: Dạy tiếng trung
- Địa chỉ: Trần Văn Thời. Tp Cà M6
- Môn dạy: Tiếng Trung Giao Tiếp
Địa điểm: TP. Cà Mau - Cà Mau Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 173641 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 07/08/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 6 buổi
- Yêu cầu: Dạy học giao tiếp cấp tốc cho người đi làm
- Địa chỉ: Khánh bình đông huyện trần văn thời tp cà mau
Địa điểm: Trần Văn Thời - Cà Mau Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 173578 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 05/08/2017
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Giáo viên có kinh nghiệm 1-3 năm
- Địa chỉ: Nguyễn Trãi , Khóm 5, Phường 9, TP-Cà Mau
- Môn dạy: Cơ Bản
Địa điểm: TP. Cà Mau - Cà Mau Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 173530 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 03/08/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Yêu cầu: Học buổi tối
- Địa chỉ: KBĐ/huyện trần văn thời tp cà mau
Địa điểm: Trần Văn Thời - Cà Mau Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 173375 Môn dạy: Tiếng Nhật 30/07/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Xa tan phu thoi binh ca mau
Địa điểm: Thới Bình - Cà Mau Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 173174 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 23/07/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Có kinh nghiệm giảng day dể hieu
- Địa chỉ: Khóm 1 Phương 1 Tp Cà Mau
- Môn dạy: Tiếng Hàn
Địa điểm: TP. Cà Mau - Cà Mau Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 173157 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 22/07/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Nữ
- Địa chỉ: Ấp bến gỗ xã Hồ Thị kỷ huyện Thới Bình tỉnh cà mau
Địa điểm: Thới Bình - Cà Mau Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 173151 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 3 22/07/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: TP cà mau
Địa điểm: TP. Cà Mau - Cà Mau Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 173070 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 20/07/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: phu tan ca mau
Địa điểm: Cái Nước - Cà Mau Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 173061 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 19/07/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Kinh12 thi trấn Uminh huyện Uminh tỉnh cà mau
Địa điểm: U Minh - Cà Mau Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 173031 Môn dạy: Tiếng Nhật 19/07/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Phường 8
Địa điểm: TP. Cà Mau - Cà Mau Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 173026 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 19/07/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Khóm 4 thị tt đầm dơi
Địa điểm: Đầm Dơi - Cà Mau Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 173017 Môn dạy: IELTS 5.0 18/07/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Huỳnh Thúc Kháng-P7-Tp Cà Mau
Địa điểm: TP. Cà Mau - Cà Mau Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 172990 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 18/07/2017
- Số người học: 3 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Phuong 8
Địa điểm: TP. Cà Mau - Cà Mau Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 172942 Môn dạy: Tiếng Nhật 16/07/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Học buổi tối
- Địa chỉ: Phường 5. Tp. Cà mau
Địa điểm: TP. Cà Mau - Cà Mau Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 172868 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 14/07/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Phuong 8
Địa điểm: TP. Cà Mau - Cà Mau Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 172865 Môn dạy: Tiếng Nhật 14/07/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Lý Thường Kiệt Phường 6
Địa điểm: TP. Cà Mau - Cà Mau Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 172845 Môn dạy: Toán học Lớp 12 13/07/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Nhiệt tình, ôn lại kiến thức cũ
- Địa chỉ: Ton Duc Thang F5 Ca Mau
- Môn dạy: Toán Lop 12
Địa điểm: TP. Cà Mau - Cà Mau Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 172837 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 13/07/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: Phường 8 cà mau
Địa điểm: Trần Văn Thời - Cà Mau Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 172758 Môn dạy: Đàn Organ 10/07/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: Khóm 5 phừơng tân xuyên tpcm
Địa điểm: TP. Cà Mau - Cà Mau Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 172660 Môn dạy: Tiếng Nhật 08/07/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Khóm 7, Phường, Thành Phố Cà Mau, Tại cổng trưòng Huỳnh Thúc Kháng, Đường Hải Thượng Lãn Ông
Địa điểm: TP. Cà Mau - Cà Mau Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 172447 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 04/07/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Phat âm chuẩn và giảng dạy dể hiểu có kinh nghiệm
- Địa chỉ: phường 9 tp. cà mau
Địa điểm: TP. Cà Mau - Cà Mau Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 172362 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 01/07/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Yêu cầu: Phát âm chuẩn, vốn từ vụng phong phú
- Địa chỉ: P8, Cà Mau
- Môn dạy: Anh Văn Giao Tiếp
Địa điểm: TP. Cà Mau - Cà Mau Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 172155 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 26/06/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Thông thạo và giúp học viên dễ tiếp thu nghe đọc viết và thông dịch tiếng hoa
- Địa chỉ: Đầm Dơi Cà Mau
- Môn dạy: Tiếng Ho
Địa điểm: TP. Cà Mau - Cà Mau Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Trang:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10