Việc làm Cần Thơ   Hệ thống có 4275 việc làm gia sư.
Mã việc làm: 207223 Môn dạy: Hóa học Lớp 9 Ngày đăng: 22/11/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 1 buổi
Thời gian: tối 2
Nơi dạy: 91B
Yêu cầu: giáo viên có kinh nghiệm
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 300,000 đ Hiện trạng: chưa giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 207161 Môn dạy: Hóa học Lớp 11 Ngày đăng: 19/11/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Nơi dạy: 30/4
Thời gian: sắp xếp học sinh
Yêu cầu: giáo viên nữ
Đối tượng: học sinh châu văn liêm
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 800,000 đ Hiện trạng: chưa giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 207067 Môn dạy: Toán học Lớp 12 Ngày đăng: 15/11/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
yêu cầu: giáo viên nữ có kinh nghiệm
Thời gian dạy dự kiến: 
Thư 3 tư 1g 30 đên 20g
- Thư 4 tư 1g đên 18g
- Thư 7. 4giơ
Nơi dạy: Nguyễn Văn Cừ
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 1,200,000 đ Hiện trạng: chưa giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 207215 Môn dạy: Hóa học Lớp 11 Ngày đăng: 21/11/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Yêu cầu: giáo viên có kinh nghiệm
Nơi dạy: 30/4
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 800,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 207199 Môn dạy: Toán học Lớp 7 Ngày đăng: 21/11/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Yêu cầu: giáo viên có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên
Nơi dạy: Nguyễn Truyền Thanh
Địa điểm: Bình Thuỷ - Cần Thơ Học phí: 800,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 207182 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc Ngày đăng: 20/11/2017
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Địa chỉ: Nguyên văn Linh
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 207164 Môn dạy: Hóa học Lớp 8 Ngày đăng: 19/11/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Yêu cầu: giáo viên tốt nghiệp đúng chuyên ngành
Nơi dạy: Hoàng Văn Thụ
Thời gian: tối 2,4,6
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 700,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 207163 Môn dạy: Vật lý Lớp 8 Ngày đăng: 19/11/2017
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Yêu cầu: giáo viên tốt nghiệp đúng chuyên ngành
Nơi dạy: Hoàng Văn Thụ
Thời gian: tối 2,4,6
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 700,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 207162 Môn dạy: Toán học Lớp 8 Ngày đăng: 19/11/2017
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Yêu cầu: giáo viên tốt nghiệp đúng chuyên ngành
Nơi dạy: Hoàng Văn Thụ
Thời gian: tối 2,4,6
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 700,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 207148 Môn dạy: Hóa học Lớp 8 Ngày đăng: 18/11/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Yêu cầu: giáo viên nữ
Thời gian: buổi sáng
Nơi dạy: mậu thân
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 600,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 207147 Môn dạy: Vật lý Lớp 8 Ngày đăng: 18/11/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Yêu cầu: giáo viên nữ
Thời gian: buổi sáng
Nơi dạy: mậu thân
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 600,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 207146 Môn dạy: Tiếng Pháp Lớp 6 Ngày đăng: 18/11/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Cần giáo viên nữ dạy tiếng pháp lớp 6
Thời gian dự kiến: chiều 3,5 và các buổi tối
Nơi dạy: 91b
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 600,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 207145 Môn dạy: Vật lý Lớp 12 Ngày đăng: 18/11/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Yêu cầu: giáo viên nữ có kinh nghiệm
Thời gian: Thứ 2 : 1h30-3h , thứ 5 :3h- 4h30
Nơi dạy: 3/2
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 800,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 207116 Môn dạy: Vật lý Lớp 12 Ngày đăng: 17/11/2017
- Số người học: 3 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Gv chịu khó, ôn thi đại học khối A, học viên yêu cầu được học thử 2 tiết đầu
- Địa chỉ: Hưng Phú, Cái Răng, Tpct
- Môn dạy: Vật Lí 12
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 1,400,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 207077 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc Ngày đăng: 16/11/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 6 buổi
- Địa chỉ: Phu Thu Cai Rang
- Môn dạy: Hoc Tieng Dai Loan
Địa điểm: Cái Răng - Cần Thơ Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 207066 Môn dạy: Toán học Lớp 10 Ngày đăng: 15/11/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Nơi dạy: huỳnh cương
Yêu cầu: giáo viên nữ
Thời gian: sắp xếp với học sinh buổi tối
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 500,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 207064 Môn dạy: Toán học Lớp 9 Ngày đăng: 15/11/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Yêu cầu: giáo viên nữ giỏi
Đối tượng: học sinh Đòan Thị ĐIểm
Thời gian dạy: sáng 3,5
ĐC: TTTM Cái Khế
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 1,200,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 207063 Môn dạy: Hóa học Lớp 10 Ngày đăng: 15/11/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 1 buổi
Yêu cầu: giáo viên nư có kinh nghiệm
Nơi dạy LTT
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 400,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 207058 Môn dạy: Toán học Lớp 8 Ngày đăng: 15/11/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Có kinh nghiệm, chuyên toán
- Địa chỉ:  CMT8 An Thới Bình Thủy
- Môn dạy: Toán 8
Địa điểm: Bình Thuỷ - Cần Thơ Học phí: 1,200,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 207033 Môn dạy: Toán học Lớp 10 Ngày đăng: 14/11/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
Yêu cầu: giáo viên có kinh nghiệm
Nơi dạy: TT QUận Ô Môn
Địa điểm: Ô Môn - Cần Thơ Học phí: 1,200,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 207032 Môn dạy: Vật lý Lớp 10 Ngày đăng: 14/11/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 1 buổi
Yêu cầu: mỗi tuần 1 buổi (thời gian học khoảng 2 tiếng 30'). Thời gian trống của cháu là tối T2 T5 ,chiều T3 T5. moi buoi 200K
ĐC: 91B
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 800,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 207031 Môn dạy: Hóa học Lớp 12 Ngày đăng: 14/11/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Yêu cầu: giáo viên giỏi có kinh nghiệm
Nơi dạy: Nguyễn Thông
Thời gian: sắp xếp học sinh
Đối tượng: học sinh sư phạm thực hành
Địa điểm: Bình Thuỷ - Cần Thơ Học phí: 1,200,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 206984 Môn dạy: Mỹ thuật Lớp 8 Ngày đăng: 13/11/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Yêu cầu: giáo viên có kinh nghiệm đúng chuyên ngành
Nơi dạy: 91B
Thời gian: chiều 7, cn
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 800,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 206983 Môn dạy: Đàn Organ Ngày đăng: 13/11/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Đối tượng: học sinh lớp 3
Yêu cầu: gia sư có kinh nghiệm
Thời gian dạy: Tối 3,5
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 1,200,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 206930 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc Ngày đăng: 10/11/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: kv binh chanh .phường long hoa.quan bình thuy .tpct
Địa điểm: Bình Thuỷ - Cần Thơ Học phí: 2,400,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 206897 Môn dạy: Toán học Lớp 8 Ngày đăng: 09/11/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: truyền tải lại kien thuc, nhẹ nhàng dễ tiếp thu
- Địa chỉ: Lê Thị Hồng Gấm, Bình Thủy, Tp. Cần Thơ
- Môn dạy: Toán, Hóa
Địa điểm: Bình Thuỷ - Cần Thơ Học phí: 1,200,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 206890 Môn dạy: Vật lý Lớp 7 Ngày đăng: 09/11/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Thời gian: c3,5,7
Yêu cầu: gv nữ
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 600,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 206859 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 1 Ngày đăng: 08/11/2017
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
Yêu cầu: sinh viên có kinh nghiệm
Nơi dạy: Qua cầu Cái Răng 100m
Thời gian: tối sắp xếp với học sinh
Đối tượng: 1 bé 4 tuổi và 1 bé lớp 1
Địa điểm: Cái Răng - Cần Thơ Học phí: 800,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 206858 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 2 Ngày đăng: 08/11/2017
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Yêu cầu: giáo viên giỏi có kinh nghiệm giọng chuẩn
Nơi dạy: Hùynh Phan Hộ
Thời gian: tối 3, 5
Địa điểm: Bình Thuỷ - Cần Thơ Học phí: 1,000,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 206857 Môn dạy: Toán học Lớp 9 Ngày đăng: 08/11/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Yêu cầu: sinh viên nữ có kinh nghiệm
Thời gian: chiều và tối sắp xếp với học sinh
ĐC: Đường 30/4
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 500,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Trang:  Đầu  <   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   >  Cuối