Việc làm Cần Thơ   Hệ thống có 4774 việc làm gia sư.
Mã việc làm: 222960 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 5 Ngày đăng: 17/08/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
-Yêu cầu: sinh viên tiểu học đúng chuyên ngành
-Nơi dạy: 91B
-Thời gian: thứ 2345 học 3 buổi

Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 750,000 đ Hiện trạng: chưa giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222947 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 5 Ngày đăng: 16/08/2018
- Số người học: 3 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
-Yêu cầu: Sinh viên chuyên ngành tiểu học là nữ tận tâm vui vẻ
-Nơi dạy: Nguyễn văn Cừ
-Thời gian: Tối bắt đầu từ 6h từ thứ 2, thứ 3 thứ 5 đến thứ 6
-Dạy 3 bé 2 bé  nữ học lớp 4 thông minh và 1 bé trai ngoan hiền 

Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 1,200,000 đ Hiện trạng: chưa giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222945 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 2 Ngày đăng: 16/08/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
-Yêu cầu: Giáo viên hoặc sinh viên tiếng anh Dạy trực quan sinh động chủ yếu dạy phát âm
-Thời gian: Sắp 246hoặc 357
-Nơi dạy Nguyễn Văn Cừ
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 900,000 đ Hiện trạng: chưa giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222943 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 2 Ngày đăng: 16/08/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
-yêu cầu: Sinh viên chuyên ngành sư phạm tiểu học hoặc giáo dục tiểu học
dạy 2 bé lớp lá và lớp 2
-Nơi dạy: Nguyễn Văn Cừ 
-Thời gian: Sắp 246hoặc 357
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 900,000 đ Hiện trạng: chưa giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222845 Môn dạy: IELTS 6.0 Ngày đăng: 11/08/2018
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Yêu cầu:Học từ những phần cơ bản
- Địa chỉ: Ninh kiều cần thơ
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 2,000,000 đ Hiện trạng: chưa giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222814 Môn dạy: Anh văn giao tiếp Ngày đăng: 10/08/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
-Yêu cầu: Giáo viên đúng chuyên ngành tiếng anh chuyên dạy av giao tiếp
-Nơi dạy:Ninh Kiều Cần Thơ
-Thời gian:Sắp xếp học viên
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 1,200,000 đ Hiện trạng: chưa giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222699 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 4 Ngày đăng: 05/08/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
-Yêu cầu: Giáo viên đúng chuyên ngành dạy 2 bé lớp 4 và lớp 7
-Nơi dạy: :Khu dân cư Hoàng Quân
-Thời gian: Buổi tối một tuần 5 buổi


Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 2,000,000 đ Hiện trạng: chưa giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222687 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc Ngày đăng: 05/08/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Yêu cầu: Đào tạo tiếng hàn sơ cấp
- Địa chỉ: Đường 30/4 Hưng Lợi Ninh Kiều Cần Thơ
- Môn dạy: Tiếng Hàn Sơ Cấp
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: thoả thuận Hiện trạng: chưa giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222684 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 Ngày đăng: 05/08/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Giao vien nam 
 - Địa chỉ: Ấp Thanh Di Trường Xuân Thới Lai Tp Can Tho - Môn dạy: Lop1 Tiếng Việt
Địa điểm: Thới Lai - Cần Thơ Học phí: thoả thuận Hiện trạng: chưa giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222661 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc Ngày đăng: 03/08/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 6 buổi
- Địa chỉ: Nguyen Van Linh.an Khanh.NK.TPCT - Môn dạy: Lop Tieng Han Phien Dich
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: thoả thuận Hiện trạng: chưa giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222927 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 Ngày đăng: 15/08/2018
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
-Yêu cầu: Giáo viên đúng chuyên ngành dạy 2 bé tại nhà đến lớp 5 lâu dài
-Thời gian: Tối từ 6h  hoặc 7h
Nơi dạy: Gần Đh tại Chức Cũ 
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 2,200,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222924 Môn dạy: Toán học Lớp 8 Ngày đăng: 15/08/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
-yêu cầu: Giáo viên là Nữ tốt nghiệp từ 3 năm trở lên, đúng chuyên ngành ưu tiên đang dạy lớp 8 có kinh nghiệm dạy nhiệt tình
-Nơi dạy: Đại Lộ Hòa Bình
-Thời gian: Sắp xếp học viên
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 1,200,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222923 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 8 Ngày đăng: 15/08/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
-yêu cầu: Giáo viên là Nữ tốt nghiệp từ 3 năm trở lên có kinh nghiệm dạy nhiệt tình
-Nơi dạy: Đại Lộ Hòa Bình
-Thời gian: Sắp xếp học viên
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 800,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222894 Môn dạy: Hóa học Lớp 12 Ngày đăng: 13/08/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
-Yêu cầu: Giáo viên Nữ chuyên dạy 12 có nhiều năm kèm học sinh yếu hóa
-Thời gian:: Sắp xếp học viên
-Địa điểm: Nguyễn Văn Cừ
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 800,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222859 Môn dạy: Đàn Organ Ngày đăng: 12/08/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
-Yêu cầu: Giáo viên chuyên dạy Organ nam nữ
-Nơi dạy: 91B
-Thời gian: Sắp xếp học viên
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 1,500,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222858 Môn dạy: Hóa học Lớp 8 Ngày đăng: 12/08/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
-Yêu càu: Giáo viên đúng chuyên ngành nam nữ có kinh nghiệm lâu năm ưu tiên đang dạy các trường pt
- Nơi dạy: 91B
-Thời gian: sx học viên
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 800,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222852 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 Ngày đăng: 12/08/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
-Yêu cầu: Giáo viên tiểu học đúng chuyên ngành đang dạy tại các trường tiểu học
Nơi dạy: Khu dân cư Thới Nhựt
-Thời gian: sx học viên
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 1,500,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222851 Môn dạy: Anh văn giao tiếp căn bản Ngày đăng: 12/08/2018
- Số người học: người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
-Yêu cầu: Giáo viên chuyên dạy anh văn trẻ em mầm non
-Nơi dạy: Bình Thủy
-thời gian: sx sau
Dạy tại trường mầm non
Địa điểm: Bình Thuỷ - Cần Thơ Học phí: 1,500,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222850 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 3 Ngày đăng: 12/08/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
-Yêu cầu: Giáo viên dạy trực quan sinh động cho bé chủ yếu phát âm tốt
-Nơi dạy: Bình Thủy
-Thời gian: Sắp xếp học viên
Địa điểm: Bình Thuỷ - Cần Thơ Học phí: 800,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222849 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 10 Ngày đăng: 12/08/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
-Yêu cầu: Giáo viên nữ đã tốt nghiệp chuyên dạy anh văn 10 và cấp 3
-Thời gian: sx học viên
-Nơi dạy: CM8
Địa điểm: Bình Thuỷ - Cần Thơ Học phí: 1,200,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222808 Môn dạy: Hóa học Lớp 10 Ngày đăng: 10/08/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
-Yêu cầu: Sinh viên đúng chuyên ngành
-Nơi dạy: Nguyễn Văn Cừ 
-Thời gian: Sắp xếp học viên
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 500,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222784 Môn dạy: Hóa học Lớp 10 Ngày đăng: 08/08/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: giảng bài dễ hiểu
- Địa chỉ: phường An Khánh,đường Nguyễn Văn Cừ Nối Dài Quận Ninh Kiều,tp Cần Thơ
- Môn dạy: Lớp 10 Môn Hóa
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 800,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222777 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 10 Ngày đăng: 08/08/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
-Yêu cầu: Giáo viên đúng chuyên ngành tiếng anh
-Thời gian: sx học viên
-Nơi dạy: đường 30-4
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 600,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222760 Môn dạy: Tiếng Đức Ngày đăng: 07/08/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Khu tái định cư ĐH y dược, phường An Khánh quận Ninh Kiều, Cần Thơ
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222755 Môn dạy: Toán học Lớp 10 Ngày đăng: 07/08/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
-yêu cầu: Giáo viên nữ đúng chuyên ngành
-Nơi dạy: TTTM Cái Khế
-Thờigian: sx học viên vào buổi sáng
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 800,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222747 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 10 Ngày đăng: 07/08/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
-yêu cầu: Giáo viên nữ đúng chuyên ngành
-Nơi dạy: Nguyễn Văn Cừ Gần Cầu Rạch Ngỗng
-Thời gian: sx học viên sau
-Học viên nữ học khá tiếng anh
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 700,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222746 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc Ngày đăng: 07/08/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Ngã 7
Địa điểm: Bình Thuỷ - Cần Thơ Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222745 Môn dạy: Tiếng Anh Thiếu nhi Ngày đăng: 07/08/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
-Yêu cầu: Cô giáo la sinh viên tiếng anh hoặc ngành tương tự có khả năng dạy tiếng anh giao tiếp cho trẻ nhỏ từ 2 tuổi
-Nơi dạy: Nam Kỳ Khởi Nghĩa
-Thời gian: Sáng chiều ngày thứ 3; sáng thứ 4; và một buổi  thứ 6 và thứ 7
Dạy và chơi tầm 3 tiếng 30 phút có giải lao xem phim hoạt hình ăn uống chơi và học tiếng anh tại nhà học viên
Học phí 150k mỗi buổi 3 tiếng rưỡi
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 2,500,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222742 Môn dạy: Vật lý Lớp 7 Ngày đăng: 07/08/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
-Yêu cầu: Giáo viên đúng chuyên ngành dạy được lý và Toán
-Nơi dạy: Đường Lý Tự Trọng 
-Thời gian: Sắp xếp học viên
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 800,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222741 Môn dạy: Ngữ văn Lớp 7 Ngày đăng: 07/08/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
-Yêu cầu: Giáo viên Ngữ văn đúng chuyên ngành
-Nơi dạy: Lý tự Trọng
-Thời gian: Sắp lịch học viên
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 800,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Trang:  Đầu  <   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   >  Cuối