Việc làm Cần Thơ   Hệ thống có 3351 việc làm gia sư.
Mã việc làm: 117330 Môn dạy: Vật lý Lớp 7 Ngày đăng: 08/12/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Thời gian: buổi sáng sắp xếp với học sinh
Nơi dạy: Mậu Thân
Yêu cầu: giáo viên nữ từ 4 năm kinh nghiệm trở lên
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 800,000 đ Hiện trạng: chưa giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 117308 Môn dạy: Anh văn giao tiếp căn bản Ngày đăng: 07/12/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Lấy lại căn bản cần giáo viên nữ đúng chuyên ngành
- Nơi dạy: Gần siêu thị coopmark
-Thời gian: Tối sắp lịch sau
- Học viên nữ
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 1,200,000 đ Hiện trạng: chưa giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 117295 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 7 Ngày đăng: 07/12/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- yêu cầu: sinh viên nữ từ 3 năm kinh nghiệm trở lên
- Nơi dạy: P. Hưng Lợi  - 30/4
-Thoi gian:  Chiều và tối buổi sắp xếp với học sinh
-Thời lượng: 90ph
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 400,000 đ Hiện trạng: chưa giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 117273 Môn dạy: Toán học Lớp 12 Ngày đăng: 06/12/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Đối tượng: học sinh nữ học ban nâng cao
Nơi dạy: Thới Long - Ô Môn
Thời gian: tối 3 -> 7 từ 6h sắp xếp với học sinh
Yêu cầu: giáo viên có kinh nghiệm dạy 12 và ôn thi đại học
Địa điểm: Ô Môn - Cần Thơ Học phí: 1,000,000 đ Hiện trạng: chưa giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 117271 Môn dạy: Tiếng Nhật Ngày đăng: 06/12/2016
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Thành thạo Tiếng Nhật
- Địa chỉ: Mậu Thân, An Hòa, Ninh Kiều, Cần Thơ
- Môn dạy: Tiếng Nhât
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: thoả thuận Hiện trạng: chưa giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 117327 Môn dạy: Hóa học Lớp 10 Ngày đăng: 08/12/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
y/c : Giáo viên có kinh nghiệm từ 1 đến 3 năm
- Nơi dạy: Nguyễn Văn Cừ
-Thoi gian:  Rảnh chiều/ tối
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 600,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 117326 Môn dạy: Toán học Lớp 11 Ngày đăng: 08/12/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Yêu cầu: giáo viên nữ từ 3 năm kinh nghiệm trở lên
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 800,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 117325 Môn dạy: Hóa học Lớp 10 Ngày đăng: 08/12/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Nơi dạy: Trần Ngọc Quế
Yêu cầu: giáo viên nữ từ 3 năm trở lên
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 800,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 117316 Môn dạy: Hóa học Lớp 12 Ngày đăng: 08/12/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Giáo viên đúng chuyên ngành
-Nơi dạy: Khu DC Hồng Phát
-Thời gian: Sắp xếp HV
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 600,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 117315 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 3 Ngày đăng: 08/12/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- yêu cầu: Sinh viên đúng chuyên ngành
--Nơi dạy : 91B
-Thời gian: Sắp xếp HV
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 600,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 117303 Môn dạy: Vật lý Lớp 10 Ngày đăng: 07/12/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
y/c : Giáo viên có kinh nghiệm từ 1 đến 3 năm
- Nơi dạy: Nguyễn Văn Cừ
-Thoi gian:  Rảnh chiều/ tối
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 600,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 117302 Môn dạy: Toán học Lớp 10 Ngày đăng: 07/12/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
-y/c : Giáo viên nam nữ đúng chuyên ngành, dạy cho hv nam
- Nơi dạy: Nguyễn Văn Cừ
-Thoi gian:  Rảnh chiều/ tối

Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 1,200,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 117301 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 11 Ngày đăng: 07/12/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
-yêu cầu: Giáo viên  nữ đúng chuyên ngành
-Nơi dạy:Phường An Khánh cần ĐH Y Dược
-thời gian: Hv Rảnh Tối 2,4,6 hoặc buổi chiều 3h-5h( ưu tiên buổi chiều )
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 700,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 117296 Môn dạy: Vật lý Lớp 7 Ngày đăng: 07/12/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Yêu cầu: Giáo viên hoặc sinh viên nữ đúng chuyên ngành, dạy cho hv nữ
- Nơi dạy: P. Hưng Lợi  - 30/4
-Thoi gian:  Rảnh tất cả buổi tối
-Thời lượng: 90ph
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 400,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 117294 Môn dạy: Toán học Lớp 7 Ngày đăng: 07/12/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- yêu cầu: Giáo viên hoặc sinh viên nữ dạy cho hv nữ
- Nơi dạy: P. Hưng Lợi  - 30/4
-Thoi gian:  Rảnh tất cả buổi tối
-Thời lượng: 90ph
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 400,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 117278 Môn dạy: Toán học Luyện thi Đại học Ngày đăng: 06/12/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Giáo viên nữ đã có kinh nghiệm dạy kèm
- Địa chỉ: Đường Lê Hồng Phong, Phường Bình Thủy, Quận Bình Thủy, TP Cần Thơ
- Môn dạy: Luyện Thi Đại Học , Môn Toán
Địa điểm: Bình Thuỷ - Cần Thơ Học phí: 1,200,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 117263 Môn dạy: Toán học Lớp 11 Ngày đăng: 05/12/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Yêu cầu: giáo viên nữ từ 3 năm kinh nghiệm trở lên
Nơi dạy: 91b - Qua cầu bà bộ
Thời gian: sáng 2, 7 và tối sắp xếp với học sinh
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 800,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 117212 Môn dạy: Toán học Lớp 8 Ngày đăng: 03/12/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Nơi dạy: đường 30/4
Thời gian: dự kiến tối 2, 6, 7
Yêu cầu: giáo viên nữ có kinh nghiệm từ 1 đến 3 năm
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 600,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 117202 Môn dạy: Vật lý Lớp 7 Ngày đăng: 02/12/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
Yêu cầu: kèm tất cả các môn, ôn bài, báo bài
Nơi dạy: Nguyễn Văn Cừ
Thời gian: sáng và tối sắp xếp với học sinh
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 600,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 117199 Môn dạy: Vật lý Lớp 10 Ngày đăng: 02/12/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Nơi dạy: đường 3/2
Thời gian: dự kiến Thứ 2 với thứ 4 .buổi tối e nhe 7h - 8:30h
Yêu cầu: giáo viên nữ có kinh nghiệm từ 1 đến 3 năm
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 600,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 117178 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 Ngày đăng: 01/12/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
Yêu cầu: giáo viên đang dạy tiểu học
NƠi dạy: Trần Phú
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 1,200,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 117173 Môn dạy: Ngữ văn Lớp 8 Ngày đăng: 01/12/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: sinh viên có kinh nghiệm
- Địa chỉ: Hùng Vương, Thới Bình, Ninh Kiều Cần Thơ
- Thời gian: chiều và tối sắp xếp với học sinh
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 400,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 117146 Môn dạy: Hóa học Lớp 11 Ngày đăng: 30/11/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Yêu cầu: giáo viên nữ từ 3 đến 5 năm kinh nghiệm
Nơi dạy: 91b - Qua cầu bà bộ
Thời gian: chiều và tối sắp xếp với học sinh
Địa điểm: Bình Thuỷ - Cần Thơ Học phí: 800,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 117137 Môn dạy: Ngữ văn Lớp 9 Ngày đăng: 29/11/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- yêu cầu: Giáo viên nữ, kinh nghiệm từ 3 năm, đúng chuyên ngành 
- Nơi dạy: Gần cầu Cái Răng
-Thời gian : Ưu tiên buổi tối 
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 800,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 117117 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 4 Ngày đăng: 28/11/2016
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
Đối tượng: 1 hs lớp 1 + 1 hs lớp 4
Nơi dạy: Qua Cầu Rạc xúc 91B gần Cây Xăng
Yêu cầu: sinh viên có kinh nghiệm dạy av trẻ em
Thời gian: tối sắp xếp học sinh
Địa điểm: Bình Thuỷ - Cần Thơ Học phí: 1,500,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 117110 Môn dạy: Anh văn giao tiếp Ngày đăng: 28/11/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: nguyễn an ninh, ninh kiều, cần thơ
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 1,200,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 117103 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 12 Ngày đăng: 28/11/2016
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Yêu cầu: giáo viên có kinh nghiệm từ 4 năm trở lên
Nơi dạy: tại nhà giáo viên
Thời gian: sắp xếp với học sinh
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 1,000,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 117100 Môn dạy: Toán học Lớp 11 Ngày đăng: 28/11/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Yêu cầu: giáo viên từ 3 năm kinh nghiệm trở lên
Nơi dạy: 91b - Qua cầu bà bộ
Thời gian: sáng và tối sắp xếp với học sinh
Địa điểm: Bình Thuỷ - Cần Thơ Học phí: 800,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 117077 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 11 Ngày đăng: 26/11/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Yêu cầu: giáo viên có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên
Thời gian: Th 4, 6 từ 13g30- 15g, th 7 từ 15g- 17g và tối 2, 4, 6
Nơi dạy: Trần Việt Châu
Đối tượng: học sinh Châu Văn Liêm
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 800,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 117058 Môn dạy: Toán học Luyện thi Đại học Ngày đăng: 25/11/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Yêu cầu: giáo viên nữ từ 3 năm kinh nghiệm trở lên
Nơi dạy: Nguyễn văn cừ
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 800,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Trang:  Đầu  <   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   >  Cuối