Việc làm Cần Thơ   Hệ thống có 5193 việc làm gia sư.
Mã việc làm: 276619 Môn dạy: Toán học Lớp 9 Ngày đăng: 22/04/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
*Yêu cầu: Giáoviên nữ đúng chuyên môn
-Nơi dạy: Phà Xóm Chày
-Thời gian: Thư s6 và chủ nhật
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 800,000 đ Hiện trạng: chưa giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 276618 Môn dạy: Vật lý Lớp 12 Ngày đăng: 22/04/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
-Yêu cầu: Giáo viên nữ đúng chuyên môn 
Học viên cần ôn thi tốt nghiệp
-Nơi dạy: đường 30-4
-Thời gian:: Sắp xếp sau
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 1,000,000 đ Hiện trạng: chưa giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 276617 Môn dạy: Sinh học Lớp 12 Ngày đăng: 22/04/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
-Yêu cầu: Giáo viên nữ đúngc huyên môn 
Học viên cần ôn thi tốt nghiệp
-Nơi dạy: đường 30-4
-Thời gian: sắp xếp sau
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 1,000,000 đ Hiện trạng: chưa giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 276594 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 9 Ngày đăng: 20/04/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
-yêu cầu: Giáo viên đã tốt nghiệp là nữ đúng chuyên môn
-Nơi đạy: Nguyễn văn Linh 
-Thời gian: Tối 236 và chủ nhật hoặc sáng thứ 4 hoặc 5
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 800,000 đ Hiện trạng: chưa giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 276593 Môn dạy: Toán học Lớp 6 Ngày đăng: 20/04/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
-yêu cầu: Thầy hoặc cô giáo chuyên dạy tóan lý 6 chỉ kèm thêm cho bé nhưng học lau dài 
-Nơi dạy: Trần Phú
-Thời gian: Sắp xếp sau
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 600,000 đ Hiện trạng: chưa giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 276560 Môn dạy: Hóa học Lớp 12 Ngày đăng: 18/04/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu giáo viên nữ chuyên luyện thi Đh
-Thời gian: Sắp xếp học viên sau
-Nơi dạy: Bình Thủy
-học phí 150k/b
Địa điểm: Bình Thuỷ - Cần Thơ Học phí: 1,200,000 đ Hiện trạng: chưa giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 256450 Môn dạy: Ngữ văn Lớp 5 Ngày đăng: 08/04/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
-yêu cầu: Giáo viên đúng chuyên môn là gv giỏi văn để ôn chuyển cấp xong thì dạy lâu dài cho bé, bé học lự trung bình khá
-Nơi dạy: Mậu Thân
-Thời gian: Sắp xếp học viên tối 357 và sáng thứ 7 và chủ nhật bé còn rảnh thêm một số giờ khác
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 1,500,000 đ Hiện trạng: chưa giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 256449 Môn dạy: Toán học Lớp 5 Ngày đăng: 08/04/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
-yêu cầu: Giáo viên đúng chuyên môn là gv giỏi Toán để ôn chuyển cấp xong thì dạy lâu dài cho bé
-Nơi dạy: Mậu Thân
-Thời gian: Sắp xếp học viên tối 357 và sáng thứ 7 và chủ nhật bé còn rảnh thêm một số giờ khác
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 1,500,000 đ Hiện trạng: chưa giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 256447 Môn dạy: Toán học Lớp 12 Ngày đăng: 08/04/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
-yêu cầu: Cô giáo giỏi toán nhiệt tình 
-Thời gian: Tối 2346
-Nơi dạy: Hùng Vương
Phí thu thấp (bé chủ yếu ôn đậu tốt nghiệp 12)
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 1,200,000 đ Hiện trạng: chưa giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 256437 Môn dạy: Ngữ văn Lớp 10 Ngày đăng: 08/04/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 1 buổi
-yêu cầu: Gáio viên đúng chuyên môn ngành văn
-Nơi dạy: đường 3 tháng 2
-Thời gian: sắp xếp học viên sau
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 400,000 đ Hiện trạng: chưa giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 276595 Môn dạy: Toán học Lớp 4 Ngày đăng: 20/04/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
-yêu cầu: Giáo viên đúng chuyên môn ngành toán 
-Nơi dạy: Mỹ Khánh 
-Thời gian: sx hv sau
Địa điểm: Phong Điền - Cần Thơ Học phí: 800,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 256436 Môn dạy: Vật lý Lớp 10 Ngày đăng: 08/04/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 1 buổi
-yêu cầu: Giáo viên đã tốt nghiệp đúng chuyên môn 
-nơi dạy: Lý Tự Trọng
-Thời gian: Sắp xếp học viên Tối thứ3 6h30- 8h 
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 320,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 256420 Môn dạy: Tiếng Anh Luyện thi Đại học Ngày đăng: 07/04/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
-Yêu cầu: sinh viên ngành toán chuyên dạy ô thi Đh 
-Nơi dạy: Trần Quang Diệu
-Thừoi gian: sắp xếp học tối 357 hoặc chiều 234 rảnh toàn buổi chiều hv học yếu av
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 1,200,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 256419 Môn dạy: Hóa học Luyện thi Đại học Ngày đăng: 07/04/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
-Yêu cầu: Giáo viên đúng chuyên ngành chuyen LTĐH
-Nơi dạy: Trần Quang Diệu
-Thời gian: Sắp xếp Thứ 2 và 4 lúc 3h chiều 
-học viên học liền cho tới thi 
Do Thời gian đến thi còn ngắn nên tt thu phí gia sư thấp
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 1,200,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 256381 Môn dạy: Toán học Lớp 10 Ngày đăng: 04/04/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
-Yêu cầu: sinh viên ngành toán chuyên dạy lứop 10
-Nơi dạy: Cầu Nhị Kiều
-Thừoi gian: sắp xếp học viên sau rảnh sáng và tối trừ thứ 3 ưu tiên sáng 
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 600,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 256366 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 2 Ngày đăng: 03/04/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
-Cần Giáo viên đúng chuyên ngành yêu trẻ
-Nơi dạy: TTTM Cái Khế
-Thời gian: Tối 246 từ 6h
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 1,200,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 256365 Môn dạy: Toán học Lớp 10 Ngày đăng: 03/04/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
-Yêu cầu: Giáo viên dạy dc 3 môn Toán lý hóa
-Nơi dạy: Hùng Vương
-Thời gian:35 cn
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 1,000,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 256338 Môn dạy: Tiếng Đức Ngày đăng: 02/04/2019
- Số người học: 5 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Học tại trung tâm
- Địa chỉ: Nhà trọ
Địa điểm: Cái Răng - Cần Thơ Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 256327 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 9 Ngày đăng: 01/04/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
-yêu cầu: giáo viên giỏi chuyên môn ngành tiếng anh
-Nơi dạy: Bình Thủy
-Thời gian: sắp xếp học viên sau
*
GSTUGT
Địa điểm: Bình Thuỷ - Cần Thơ Học phí: 1,200,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 256319 Môn dạy: Ngữ văn Lớp 8 Ngày đăng: 01/04/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
-yêu cầu: Gv đúng chuyên môn ngành văn
-Nơi dạy: NVC
-Thời gian: sx học viên sau

Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 600,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 256315 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc Ngày đăng: 01/04/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Hoc giao tiep
- Địa chỉ: Tan thanh thoi lai tp can tho
Địa điểm: Thới Lai - Cần Thơ Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 256307 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 7 Ngày đăng: 31/03/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 1 buổi
- Địa chỉ: Đề Thám
-Yêu cầu: Giáo viên tiếng anh giỏi phần nghe nói
-Thời gian: Sắp xếp giáo viên tối 246 bé rảnh
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 600,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 256288 Môn dạy: Toán học Lớp 10 Ngày đăng: 30/03/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
-yêu cầu: Giáo viên chuyên dạy toán 10 là gv Nữ
-Nơi dạy: Phú Thứ Cái Răng
-TG: tối2, chiều 7 13h, chủ nhật sáng -5h
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 1,200,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 256286 Môn dạy: Toán học Lớp 12 Ngày đăng: 30/03/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
-yêu cầu: Giáo viên chuyên dạy Toán 12 và ôn Thi TN
-Nơi dạy: Bình Thủy
-Thời gian: Sắp xếp gv sau buổi đầu tiên
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 1,800,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 256285 Môn dạy: Toán học Lớp 8 Ngày đăng: 30/03/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
-yêu cầu: Giáo viên chuyên dạy toán và hóa 10 là gv Nữ
-Nơi dạy: Phú Thứ Cái Răng
-Thời gian: HV rảnh (thứ3, thứ6, chủ nhật sáng 7h-11h) riêng thứ 6 chỉ rảnh tối
Địa điểm: Cái Răng - Cần Thơ Học phí: 900,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 256268 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 3 Ngày đăng: 29/03/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Yêu cầu:Giáo viên chuyên dạy anh văn thiếu nhi yêu trẻ
-Nơi dạy: TTTMCái Khế
-Thời gian: sáng thứ 7 và chủ nhật 9h
hiện có 2 bé học chung Hp 800 
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 800,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 256267 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 6 Ngày đăng: 29/03/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
-yêu cầu: Giáo viên đúng chuyên ngành tiếng anh chuyên dạy anh văn lớp 6
-nơi dạy: Trần Quang Diệu
-Thời gian: sắp xếp học viên tối 2 và 4 lúc 7h30
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 600,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 256265 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 4 Ngày đăng: 29/03/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
-Yêu cầu: Sinh viên dạy tốt tiểu học 
-Nơi dạy: Đối điện bv PHương Châu
-Thời gian: Tối 2 và 4
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 500,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 256248 Môn dạy: Toán học Lớp 8 Ngày đăng: 28/03/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
Yêu cầu: Giáo viên Nam truyền đạt dễ hiểu bé gái ngoan chịu học tiếp thu tốt
-Nơi dạy: Lý Tự Trọng
-Thời gian: Thứ 2 và thứ 7 buổi sáng và thứ 4  chiều 6h30

Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 1,200,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 256223 Môn dạy: Sinh học Lớp 9 Ngày đăng: 26/03/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
yêu cầu: GV chuyên ôn luyện sinh thi Lý Tự Trọng 
150.000 đ một buổi
- Địa chỉ: Chợ Xuân Khánh Mậu Thân
-Thời gian trống thứ 3,4,5 tối

Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 1,200,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Trang:  Đầu  <   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   >  Cuối