Việc làm Cần Thơ   Hệ thống có 3616 việc làm gia sư.
Mã việc làm: 159858 Môn dạy: Toán học Lớp 12 Ngày đăng: 29/03/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
Yêu cầu: giáo viên có kinh nghiệm từ 5 năm trở lên
Nơi dạy: Bến Ninh Kiều
Thời gian; sắp xếp với học sinh
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 1,500,000 đ Hiện trạng: chưa giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 159853 Môn dạy: Rèn chữ đẹp Lớp 1 Ngày đăng: 28/03/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
Nơi dạy: bến NInh Kiều
Thời gian: buổi tối sắp xếp với học sinh
Yêu cầu: giáo viên đang dạy các trường Tiểu học
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 1,200,000 đ Hiện trạng: chưa giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 159852 Môn dạy: IELTS 5.0 Ngày đăng: 28/03/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
Yêu cầu: giáo viên có kinh nghiệm
Nơi dạy: Nguyễn Văn Cừ
Thời gian: buổi tối sắp xếp với học viên
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 1,500,000 đ Hiện trạng: chưa giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 159836 Môn dạy: Ngữ văn Lớp 7 Ngày đăng: 28/03/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Yêu cầu: giáo viên nữ có kinh nghiệm
Nơi dạy: Nguyễn Văn Cừ
Thời gian: buổi tối từ 7h30 đến 9h sắp xếp với học sinh
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 600,000 đ Hiện trạng: chưa giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 159829 Môn dạy: Vật lý Lớp 11 Ngày đăng: 28/03/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Yêu cầu: giáo viên có kinh nghiêm từ 3 năm trở lên
Nơi dạy: 30/4
Thời gian: sắp xếp với học sinh
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 800,000 đ Hiện trạng: chưa giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 159785 Môn dạy: Tiếng Việt Ngày đăng: 26/03/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
Yêu cầu: giáo viên nữ có kinh nghiệm dạy tiếng Việt cho người Hàn Quốc
Nơi dạy: bến Ninh Kiều
Thời gian: buổi sáng sắp xếp với học viên
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 3,000,000 đ Hiện trạng: chưa giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 159746 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 Ngày đăng: 24/03/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
Yêu cầu: dạy cho học sinh lớp lá chuẩn bị vào lớp 1
Nơi dạy: 3/2
Thời gian: tối 2, 4, 6
Yêu cầu: giáo viên có kinh nghiệm vui vẻ, ưu tiên giáo viên đang dạy trường tiểu học
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 1,200,000 đ Hiện trạng: chưa giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 159625 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc Ngày đăng: 21/03/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Tuy sap xep
- Địa chỉ: Co do . Can tho
Địa điểm: Bình Thuỷ - Cần Thơ Học phí: thoả thuận Hiện trạng: chưa giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 159497 Môn dạy: Toán học Lớp 4 Ngày đăng: 14/03/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Tốt 
- Địa chỉ: Xã Trung Thạnh Huyện Cờ Đỏ Thành Phố Cần Thơ 
- Môn dạy: Toán Lớp 4
Địa điểm: Cờ Đỏ - Cần Thơ Học phí: thoả thuận Hiện trạng: chưa giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 159828 Môn dạy: Hóa học Lớp 11 Ngày đăng: 28/03/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Yêu cầu: giáo viên có kinh nghiêm
Nơi dạy: 30/4
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 800,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 159827 Môn dạy: Tiếng Anh Luyện thi Đại học Ngày đăng: 28/03/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Yêu cầu: giáo viên có kinh nghiệm từ 5 năm trở lên
Nơi dạy: 91B
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 1,200,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 159826 Môn dạy: Hóa học Luyện thi Đại học Ngày đăng: 28/03/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Yêu cầu: giáo viên có kinh nghiệm từ 5 năm trở lên
Nơi dạy: 91B
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 1,200,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 159825 Môn dạy: Vật lý Luyện thi Đại học Ngày đăng: 28/03/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Yêu cầu: giáo viên có kinh nghiệm từ 5 năm trở lên
Nơi dạy: 91B
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 1,200,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 159737 Môn dạy: Toán học Lớp 10 Ngày đăng: 24/03/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Yêu cầu: giáo viên nữ có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên
Nơi dạy: Yên Thuận - Lê Bình - Cái Răng
Thời gian: dự kiến tối 2, 4 và ngày chủ nhật
Địa điểm: Cái Răng - Cần Thơ Học phí: 800,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 159715 Môn dạy: Hóa học Lớp 12 Ngày đăng: 23/03/2017
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Yêu cầu: giáo viên có kinh nghệm
Nơi dạy: Huỳnh Cương
Thời gian: sắp xếp với học sinh
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 1,200,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 159687 Môn dạy: Toán học Lớp 12 Ngày đăng: 22/03/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Yêu cầu: giáo viên nữ có kinh nghiệm
Nơi dạy: Trần Phú
Thời gian: chiều và tối sắp xếp với học sinh
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 1,000,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 159686 Môn dạy: Vật lý Lớp 12 Ngày đăng: 22/03/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Yêu cầu: giáo viên có kinh nghiệm
Thời gian: chiều 3, chiều 7 từ 1h đến 4h
Nơi dạy: 91B
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 800,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 159637 Môn dạy: IELTS 5.5 Ngày đăng: 21/03/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
Thời gian: tối 2,4,6,7 sáng 3,5,CN sắp xếp 3 buổi
Yêu cầu: giáo viên có kinh nghiệm luyện từ cơ bản đến 6.0
Nơi dạy: tại nhà giáo viên
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 1,500,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 159636 Môn dạy: Hóa học Lớp 12 Ngày đăng: 21/03/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Yêu cầu: gia sư nữ có kinh nghiệm
Thời gian: chiều và tối sắp xếp với học sinh dự kiến chiều 7 và tối 4,5 lúc 7h
Đối tượng: học sinh Châu Văn Liêm
Địa chỉ: Trần Quang Diệu
Địa điểm: Bình Thuỷ - Cần Thơ Học phí: 800,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 159569 Môn dạy: Ngữ văn Lớp 10 Ngày đăng: 18/03/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Nơi dạy: Nguyễn Văn Cừ
Thời gian: chiều và tối sắp xếp với học sinh
Yêu cầu: giáo viên có kinh nghiệm dạy kèm
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 800,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 159568 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 6 Ngày đăng: 18/03/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Yêu cầu: giáo viên có kinh nghiệm
Thời gian: tối sắp xếp với học sinh
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 600,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 159543 Môn dạy: Toán học Luyện thi Đại học Ngày đăng: 17/03/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: lấy lại căn bản toán
- Địa chỉ: KĐT Miền Nam P.hưng Phú Q.cái Răng
- Môn dạy: Môn Toán
Địa điểm: Cái Răng - Cần Thơ Học phí: 1,500,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 159535 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 5 Ngày đăng: 16/03/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Yêu cầu: giáo viên có kinh nghiệm luyện thi chuyển cấp
Nơi dạy: đường Trần Văn Hoài
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 800,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 159534 Môn dạy: Sinh học Luyện thi Đại học Ngày đăng: 16/03/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Yêu cầu: giáo viên có kinh nghiệm ôn thi vào trường y dược
Nơi dạy: KDC 91B
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 1,000,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 159533 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 9 Ngày đăng: 16/03/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Yêu cầu: giáo viên có kinh nghiệm ôn Chuyển cấp
Nơi dạy: KDC 91B
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 800,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 159517 Môn dạy: Hóa học Luyện thi Đại học Ngày đăng: 15/03/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Cần ôn lại kiến thức cơ bản và luyện thi đại học
- Địa chỉ: An Binh,Ninh Kieu,tp Can Tho
- Môn dạy: Hóa Học
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 1,000,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 159516 Môn dạy: Đàn Piano Ngày đăng: 15/03/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Yêu cầu: giáo viên nữ có kinh nghiệm
Nơi dạy: Nguyễn Trãi
Thời gian: tối 2, 4 từ 7h30 đến 8h30
Đối tượng: học sinh nữ 5 tuổi
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 800,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 159485 Môn dạy: Toán học Lớp 9 Ngày đăng: 14/03/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Yêu cầu: giáo viên nữ từ 1 đến 2 năm kinh nghiệm
Nơi dạy: đường 3/2
Thời gian: buổi chiều và tối sắp xếp với học sinh
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 600,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 159483 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 7 Ngày đăng: 14/03/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Yêu cầu: giáo viên có kinh nghiệm dạy kèm
Nơi dạy: Mậu Thân
Thời gian: buổi tối từ 7h sắp xếp với học sinh
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 800,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 159482 Môn dạy: Toán học Lớp 7 Ngày đăng: 14/03/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Yêu cầu: giáo viên có kinh nghiệm dạy kèm
Nơi dạy: Mậu Thân
Thời gian: buổi tối từ 7h sắp xếp với học sinh
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 800,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Trang:  Đầu  <   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   >  Cuối