Việc làm Cần Thơ   Hệ thống có 5334 việc làm gia sư.
Mã việc làm: 318432 Môn dạy: Ngữ văn Lớp 12 Ngày đăng: 19/08/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
-Yêu cầu: giáo viên đúng chuyên ngành có  kinh nghiệm ôn tốt nghiệp và đh
-Thời  gian: Sắp xếp học viên 4h chiều học và sắp lịch lại
-Nơi  dạy: Nguyễn Văn Cừ
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 1,000,000 đ Hiện trạng: chưa giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 318431 Môn dạy: Toán học Lớp 12 Ngày đăng: 19/08/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
-Yêu cầu: giáo viên đúng chuyên ngành có  kinh nghiệm ôn tốt nghiệp và đh
-Thời  gian: Sắp xếp học viên 4h chiều học và sắp lịch lại
-Nơi  dạy: Nguyễn Văn Cừ
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 1,000,000 đ Hiện trạng: chưa giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 318430 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 12 Ngày đăng: 19/08/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
-Yêu cầu: giáo viên đúng chuyên ngành có  kinh nghiệm ôn tốt nghiệp và đh
-Thời  gian: Sắp xếp học viên 4h chiều học và sắp lịch lại
-Nơi  dạy: Nguyễn Văn Cừ
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 1,000,000 đ Hiện trạng: chưa giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 318429 Môn dạy: Tiếng Anh Luyện thi Đại học Ngày đăng: 19/08/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
-Yêu cầu: giáo viên đúng chuyên ngành có  kinh nghiệm ôn tốt nghiệp và đh
-Thời  gian: Sắp xếp học viên 4h chiều học và sắp lịch lại
-Nơi  dạy: Nguyễn Văn Cừ
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 1,000,000 đ Hiện trạng: chưa giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 318405 Môn dạy: Toán học Lớp 6 Ngày đăng: 16/08/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Giáo viên đúng chuyên  môn ngành lý hoặc toán dạy 2 môn toán lý
Thời gian:  học sinh rảnh tối 246 hoặc buổi chiều trừ 2 buổi thể dục (mỗi buổi dạy 120 phút)
- Nơi dạy: Chợ Cái Răng

Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 1,200,000 đ Hiện trạng: chưa giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 318374 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 Ngày đăng: 14/08/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
-Yêu cầu: Giáo viên đúng chuyên môn  tiểu học bé đang chuẩn bị học trường Singapore
-Nơi dạy: Khu dân 586
-Thời gian: Tối từ 6h
Bé mới 5 tuổi lfa bé gái cần cô dạy nhận biết mặt chữ luyện chữ không học tiếng anh

Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 1,200,000 đ Hiện trạng: chưa giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 308290 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 1 Ngày đăng: 08/08/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
-Yêu cầu: Giáo viên /sinh viên nữ đúngc huyên ngành  tiếng anh dạy phát âm tốt
--Nơidạy: đối diện khu dân cư 91b
-Thời gian: Sắp xếp gv buổi tối
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 900,000 đ Hiện trạng: chưa giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 308272 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 11 Ngày đăng: 06/08/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
-Yêu cầu: Giáo viên đúng chuyên ngành tiểu học
-Nơi dạy: TT Thương Mại Cái Khế
-Thời gian: Sắp xếp 3h chiều thứ 7 và chủ nhật
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 1,000,000 đ Hiện trạng: chưa giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 318370 Môn dạy: Hóa học Lớp 12 Ngày đăng: 14/08/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
-Yêu cầu: giáo viên đúng chuyên môn 
-Nơi dạy: CMT8 gần nhà hàng Phi Long
-Thời gian Tối
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 800,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 318369 Môn dạy: Vật lý Lớp 12 Ngày đăng: 14/08/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
-Yêu cầu: giáo viên đúng chuyên môn 
-Nơi dạy: CMT8 gần nhà hàng Phi Long
-Thời gian Tối 7h
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 800,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 318368 Môn dạy: Ngữ văn Lớp 7 Ngày đăng: 14/08/2019
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
-Yêu cầu: Giáo viên đúng chuyên  môn ngành văn dạy hai bé lớp 6 và 7
-Nơi dạy: Trần Vĩnh Kiết
-Thời gian: sắp cụ thể sau
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 1,400,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 318364 Môn dạy: Toán học Lớp 12 Ngày đăng: 14/08/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
-Yêu cầu: Giáo viên đúng chuyên môn ngành toán 
-Nơi dạy: CMT8 gần nhà hàng Phi Long
-Thời gian: Tối từ 7h
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 800,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 318360 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 8 Ngày đăng: 14/08/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
-yêu cầu: Sinh viên nữ đúng chuyên môn
-Nơi dạy: Mậu Thân
-Thời gian: Tối 246 bắt  đầu dạy thứ 6
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 900,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 318350 Môn dạy: Toán học Lớp 6 Ngày đăng: 13/08/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
-yêu cầu: Giáo viên hoặc sinh viên đúng chuyên ngành
-Nơi dạy: ngay Cầu Rạch Xúc 
Thời  gian: sắp xếp tối bé học buổi chiều trong trường
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 900,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 318348 Môn dạy: Tiếng Pháp Lớp 6 Ngày đăng: 13/08/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
-yêu cầu: Giáo viên đúng chuyên môn 
-Nơi dạy: Đối  diện bv Hoàn Mỹ
-Thời gian: Tối các ngày học liên tục đến 19 tây tựu trường có thể học ít lại tầm 2-3 buổi
Địa điểm: Cái Răng - Cần Thơ Học phí: 1,200,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 308328 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 Ngày đăng: 11/08/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
-Yêu cầu: Giáo viên tiểu học 
-Nơi dạy: Trần Bình Trọng
-Thời gian: Tối
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 1,200,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 308322 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 6 Ngày đăng: 10/08/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
-Yêu cầu: Giáo viên  nam nữ chuyên dạy anh văn cấp 2
-Nơi dạy: Sát bv Phương Châu
-Thời gian: 357 tối
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 1,200,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 308321 Môn dạy: Vật lý Lớp 8 Ngày đăng: 10/08/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
-Yêu cầu: Giáo viên hoacự sinh viên đúng chuyên ngành
-Nơi dạy: 3/2
-Thời gian: Chiều hoặc tối
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 600,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 308314 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 1 Ngày đăng: 09/08/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
-Yêu cầu: Giáo viên hoacự  sinh viên chuyên dạy  trẻ  mầm non có thể dạy  cho bé kỹ năng vừa chơi vừa học tại nhà
-Nơi dạy: Nguyễn Việt Hồng
-Thời gian: Sắp xếp tối
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 1,500,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 308289 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 2 Ngày đăng: 08/08/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
-Yêu cầu: Giáoviên đúng chuyên ngành tiếng anh chủ yếu phần nghe nói
-Nơidạy: Cầu bà bộ
-Thời gian:sắp xếp học viên tối 357 
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 1,200,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 308273 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 9 Ngày đăng: 06/08/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
-Yêu cầu: Giáo  viên đúng chuyên ngành 
-Nơi dạy: Chợ An Thới
-Thời gian: Sắp xếp gv sau
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 1,000,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 308252 Môn dạy: Toán học Lớp 7 Ngày đăng: 05/08/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
-Yêu cầu: Giáo viên sinh viên đúng chuyên ngành dạy được toán lý
-Nơi dạy: Trần Hoàng Na
-Thời gian: Bé học vào thứ 3 và thứ 5, từ 18:30 đến 20h. Bắt đầu học được từ tuần sau
Tgt
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 600,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 308220 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 3 Ngày đăng: 02/08/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
-Yêu cầu: sinh viên đúng chuyên ngành 
-Nơi dạy: 3/2
-Thời gian:sắp xếp lịch sau
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 800,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 308219 Môn dạy: Toán học Lớp 8 Ngày đăng: 02/08/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
-Yêu  cầu: sinh viên toán là nữ 
-Nơi dạy:3/2
-Thời gian: Sắp xếp học  viên

Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 600,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 308218 Môn dạy: Vật lý Lớp 12 Ngày đăng: 02/08/2019
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
-Yêu cầu: Giáo viên  đúngc huyên môn ngành lý
-Nơi dạy: Hoàng Văn Thụ
-Thời gian:Sắp xếp lịch sau
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 1,400,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 308216 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 3 Ngày đăng: 02/08/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
-Yêu cầu: Giáo viên đúng chuyên môn ngành tiểu học 
-Nơi dạy: Khu dân cư 586
-Thời gian: Sắp xếp gv 246 lúc 6h
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 1,200,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 308197 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 2 Ngày đăng: 01/08/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
-Yêu cầu: Giáo viên đúng chuyên môn
-Nơi dạy: Nguyễn Việt Hồng
-Thời gian:  tối từ 6h30
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 1,500,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 308160 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc Ngày đăng: 30/07/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Yêu cầu: Nhiệt tình, tận tâm
- Địa chỉ: Trần Hưng Đạo
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 308159 Môn dạy: Sinh học Lớp 9 Ngày đăng: 30/07/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
-Yêu cầu: Giáo viên đúng chuyên môn ngành sinh học
-Nơi dạy: KDC 148
-Thời gian: Sắp lịch PH
Học  phí thảo thuận 150k-200k/b
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 1,200,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 298128 Môn dạy: Anh văn giao tiếp Ngày đăng: 27/07/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Học buổi tối
- Địa chỉ: Cần thơ
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Trang:  Đầu  <   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   >  Cuối