Việc làm Đồng Tháp   Hệ thống có 8 việc làm gia sư.
Mã việc làm: 702699 Môn dạy: Tiếng Nhật giao tiếp 26/05/2024
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Địa chỉ: Tp Cao Lãnh, Đồng Tháp
Địa điểm: TP. Cao Lãnh - Đồng Tháp Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 702670 Môn dạy: Toán học Lớp 11 22/05/2024
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Giảng dễ hiểu - dễ nhớ
- Địa chỉ: Điện Biên Phủ, TP Hồng Ngự, Đồng Tháp
- Môn dạy: Toán Lớp 11
Địa điểm: TX. Hồng Ngự - Đồng Tháp Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 702660 Môn dạy: Tiếng Trung giao tiếp 19/05/2024
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Địa chỉ: P Mỹ Phú, TP Cao Lãnh, ĐT
Địa điểm: TP. Cao Lãnh - Đồng Tháp Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 702620 Môn dạy: Tiếng Anh giao tiếp 06/05/2024
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: Tại nhà thầy
Địa điểm: Cao Lãnh - Đồng Tháp Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 702559 Môn dạy: Tiếng Đức giao tiếp 23/04/2024
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: Xã Tân Thuận Tây
Địa điểm: TP. Cao Lãnh - Đồng Tháp Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 702552 Môn dạy: Tiếng Anh giao tiếp 20/04/2024
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: An long
Địa điểm: Tam Nông - Đồng Tháp Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 702511 Môn dạy: Tiếng Anh giao tiếp 11/04/2024
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: Tổ 26 khóm mỹ Tây Thị trấn Mỹ thọ
Địa điểm: Cao Lãnh - Đồng Tháp Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 702435 Môn dạy: Tiếng Anh giao tiếp 03/04/2024
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Địa chỉ: Huyện Tam Nông, Đồng Tháp - Môn dạy: Tiếng Anh Toeic 4.5 5.0
Địa điểm: Tam Nông - Đồng Tháp Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Trang:  1