Việc làm Hà Tỉnh   Hệ thống có 279 việc làm gia sư.
Mã việc làm: 222207 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 9 14/07/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: có kinh nghiệm giảng dạy
- Địa chỉ: Tổ 6 P.hà Huy Tập Tp Hà Tĩnh
- Môn dạy: Tiêng Anh
Địa điểm: TP. Hà Tĩnh - Hà Tĩnh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221998 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 05/07/2018
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: Xóm hoà xã thạch Hưng tpht
Địa điểm: TP. Hà Tĩnh - Hà Tĩnh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221902 Môn dạy: Năng khiếu âm nhạc 01/07/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Địa chỉ: mỹ lộc can lộc hà tĩnh
Địa điểm: Can Lộc - Hà Tĩnh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221847 Môn dạy: Tiếng Nhật 29/06/2018
- Số người học: 5 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Học tại nhà giáo viên,học phí hợp lý
- Địa chỉ: Xóm tân tiến phường thạch Linh TP hà tĩnh
Địa điểm: TP. Hà Tĩnh - Hà Tĩnh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221725 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 23/06/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ:  xuân diệu tp ht
Địa điểm: TP. Hà Tĩnh - Hà Tĩnh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221686 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 21/06/2018
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Địa chỉ: cẩm lộc
Địa điểm: Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221609 Môn dạy: Tiếng Đức 16/06/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Gọi cho em để trao đổi
- Địa chỉ: Ngã 3 kỳ liên
Địa điểm: Kỳ Anh - Hà Tĩnh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221536 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 13/06/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: Minh khai
Địa điểm: TP. Hà Tĩnh - Hà Tĩnh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221461 Môn dạy: Anh văn giao tiếp nâng cao 10/06/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Xóm Trung Hoà Thạch Tân
Địa điểm: TP. Hà Tĩnh - Hà Tĩnh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221343 Môn dạy: Sinh học Luyện thi Đại học 05/06/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Theo khối C ( học chuyên văn sử địa)
- Địa chỉ: Xuân lộc,Can lộc,hà tĩnh
Địa điểm: TP. Hà Tĩnh - Hà Tĩnh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221339 Môn dạy: Mỹ thuật Luyện thi Đại học 05/06/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Đông Châu. Phù Lưu. Lộc Hà. Hà Tĩnh
- Môn dạy: Vẽ Tượng. Khối V
Địa điểm: Lộc Hà - Hà Tĩnh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221333 Môn dạy: Mỹ thuật Luyện thi Đại học 05/06/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Đông châu. Phù lưu. Lộc hà. Hà tĩnh
Địa điểm: Lộc Hà - Hà Tĩnh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221293 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 1 03/06/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Yêu cầu: Gioi
- Địa chỉ: Ky Kien Ky Anh Ha Tinh
- Môn dạy: Anh Lop 1
Địa điểm: TP. Hà Tĩnh - Hà Tĩnh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221292 Môn dạy: Đàn Organ 03/06/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Học organ chơi nhạc đám cưới...
- Địa chỉ: Phú Mỹ Thạch Mỹ Lộc Hà Hà Tĩnh
- Môn dạy: Organ
Địa điểm: Lộc Hà - Hà Tĩnh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221133 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 28/05/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: Sondiem.hương sơn.ha tinh
Địa điểm: Hương Sơn - Hà Tĩnh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221053 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 23/05/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Dạy giỏi. Dạy tại nhà buổi chiều
- Địa chỉ: Tt Cẩm Xuyên
- Môn dạy: Tiếng Trung
Địa điểm: Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221047 Môn dạy: Tiếng Nhật 23/05/2018
- Số người học: 5 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Kì Phương-kì Anh-hà Tĩnh
- Môn dạy: Tiếng Nhật
Địa điểm: Kỳ Anh - Hà Tĩnh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 220952 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 18/05/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: cẩm trung cẩm xuyên ha tinh
Địa điểm: Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210937 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 18/05/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 6 buổi
- Yêu cầu: Hoc 1 thang
- Địa chỉ: Cam thinh cam xuyen Hà tinh
Địa điểm: Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210919 Môn dạy: Tiếng Đức 17/05/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: 46 vũ quang
Địa điểm: TP. Hà Tĩnh - Hà Tĩnh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210541 Môn dạy: Tiếng Đức 01/05/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Thịnh Lộc-lộc Hà-hà Tĩnh - Môn dạy: Tiếng Đức
Địa điểm: Lộc Hà - Hà Tĩnh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210530 Môn dạy: Sinh học Luyện thi Đại học 01/05/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Địa chỉ:  ngõ 103 trung tiết thành phố hà tĩnh tỉnh ahd tĩnh
Địa điểm: TP. Hà Tĩnh - Hà Tĩnh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210214 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 14/04/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Yêu cầu: Tăng khả năng giao tiếp
- Địa chỉ: Cẩm huy-cẩm xuyên-hà tĩnh
Địa điểm: Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210163 Môn dạy: Năng khiếu âm nhạc 13/04/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 1 buổi
- Yêu cầu: Chưa biết về đàn nhạc
- Địa chỉ: Thạch tân
Địa điểm: TP. Hà Tĩnh - Hà Tĩnh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210152 Môn dạy: Đàn Organ 12/04/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Mức độ bình thường trở lên dạy dễ hiểu
- Địa chỉ: Vượng Lộc Can Lộc Hà Tĩnh
- Môn dạy: Âm Nhạc - Organ
Địa điểm: Can Lộc - Hà Tĩnh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 209944 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 04/04/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 6 buổi
- Yêu cầu: giỏi
- Địa chỉ: Cẩm Bình Cẩm Xuyên Hà Tĩnh
- Môn dạy: Tiếng Hàn
Địa điểm: Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 209784 Môn dạy: Hóa học 30/03/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Thạch hạ tpht
Địa điểm: Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 209746 Môn dạy: Toán học Lớp 12 29/03/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Trình độ cao
- Địa chỉ: Thái Yên- Đức Thọ- Hà Tĩnh
- Môn dạy: Toán Và Hóa Lớp 10a2
Địa điểm: Đức Thọ - Hà Tĩnh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 209707 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 2 27/03/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Có, kinh nghiệm. Nữ
- Địa chỉ: P Nguyenx Du Tp Ha Tinh
- Môn dạy: Toán; Tiếng Việt L2
Địa điểm: TP. Hà Tĩnh - Hà Tĩnh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 209675 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 26/03/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Thach Van_thach Ha
- Môn dạy: Tap Doc_tap Viet
Địa điểm: TP. Hà Tĩnh - Hà Tĩnh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Trang:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10