Việc làm Hải Dương   Hệ thống có 818 việc làm gia sư.
Mã việc làm: 224111 Môn dạy: Tiếng Nhật 16/10/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Địa chỉ: hồng quang , thanh miện, hd
Địa điểm: Thanh Miện - Hải Dương Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 224108 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 4 16/10/2018
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Thôn Tràng Xã Cẩm Đông Huyện Cẩm Giàng
- Môn dạy: Lớp 4 Và Lớp 5
Địa điểm: TP. Hải Dương - Hải Dương Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 224050 Môn dạy: Tiếng Đức 12/10/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Dạy học sinh có thể nói và viết tốt
- Địa chỉ: La Đôi-Hợ Tiến - Nam Sách-hải Dương
- Môn dạy: Tiếng Đức
Địa điểm: Nam Sách - Hải Dương Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223871 Môn dạy: Toán học Lớp 6 02/10/2018
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Có kinh nghiệm dạy xóa mù chữ môn Toán - Địa chỉ: Thành Phố Hải Dương - Môn dạy: Toán Cấp 2
Địa điểm: TP. Hải Dương - Hải Dương Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223784 Môn dạy: Tiếng Đức 28/09/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: Bình phiên ngọc liên cẩm giàng hải dương
Địa điểm: Bình Giang - Hải Dương Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223624 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 18/09/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Mỗi buổi học 4 tiếng
- Địa chỉ: Ninh giang haiduong
Địa điểm: Bình Giang - Hải Dương Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223623 Môn dạy: Tiếng Đức 18/09/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: La đôi- hợp tiến-nam sách-hải dương
Địa điểm: Nam Sách - Hải Dương Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223557 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 14/09/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: 4 kĩ năng
- Địa chỉ: Diên Hồng-thanh Miện- Hải Duơng
- Môn dạy: Tiếng Trung
Địa điểm: Thanh Miện - Hải Dương Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223555 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 14/09/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Đào tạo kĩ năng đọc và viết
- Địa chỉ: Diên Hồng-thanh Miện- Hải Duơng
- Môn dạy: Tiếng Trung
Địa điểm: TP. Hải Dương - Hải Dương Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223519 Môn dạy: Toán học Lớp 6 12/09/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Địa chỉ:  Ngõ 83 Đường Phạm Văn Đồng, P Thanh Binh, Tp Hải Dương
- Môn dạy: Môn Toán, Văn, Anh Lớp 6
Địa điểm: TP. Hải Dương - Hải Dương Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223444 Môn dạy: Tiếng Nhật 08/09/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Lai Cách , Cẩm Giàng Hải Dương - Môn dạy: Tiếng Nhật
Địa điểm: Cẩm Giàng - Hải Dương Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223408 Môn dạy: Mỹ thuật Lớp 5 06/09/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 6 buổi
- Địa chỉ: phạm văn đồng - P thanh bình - TP hải dương
Địa điểm: TP. Hải Dương - Hải Dương Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223201 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 27/08/2018
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Có kinh nghiệm giảng dậy cho trẻ từ lớp 1~lớp 2
- Địa chỉ: Thôn An Tân Xã Cẩm Định Huyện Cẩm Giàng Tỉnh Hải Dương
- Môn dạy: Học Tiếng Anh
Địa điểm: TP. Hải Dương - Hải Dương Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223032 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 21/08/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ:  đường nguyễn lương bằng
Địa điểm: TP. Hải Dương - Hải Dương Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223010 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 19/08/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Nguyễn Lương Bằng Tp Hải Dương
Địa điểm: TP. Hải Dương - Hải Dương Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222933 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 15/08/2018
- Số người học: 5 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Địa chỉ: Thị trấn lai cách_cẩm giàng _HD
Địa điểm: Cẩm Giàng - Hải Dương Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222900 Môn dạy: Tiếng Nhật 14/08/2018
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: 2 người học là 1 người lớn và 1 trẻ 5 tuổi
- Địa chỉ: Phúc Cầu, Cẩm Phúc, Cẩm Giàng
Địa điểm: Cẩm Giàng - Hải Dương Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222744 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 07/08/2018
- Số người học: 5 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Địa chỉ: Đưc xương _gia lôc_hai dương
Địa điểm: Gia Lộc - Hải Dương Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222723 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 06/08/2018
- Số người học: 5 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Nhị Châu - Hải Dương
Địa điểm: TP. Hải Dương - Hải Dương Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222698 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 05/08/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Giáo viên sư phạm
- Địa chỉ: Tân Kỳ
- Môn dạy: Tiếng Trung
Địa điểm: Tứ Kỳ - Hải Dương Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222685 Môn dạy: Toán học Lớp 10 05/08/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 1 buổi
- Địa chỉ: Thanh Pho Hai Duong
- Môn dạy: Mon Toan Lop 11
Địa điểm: TP. Hải Dương - Hải Dương Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222665 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 04/08/2018
- Số người học: 5 người
- Số buổi dạy trong tuần: 6 buổi
- Địa chỉ: Đưc xương _gia lôc_hai dương
Địa điểm: Gia Lộc - Hải Dương Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222593 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 01/08/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: 5a/33bắc sơn
Địa điểm: TP. Hải Dương - Hải Dương Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222590 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 01/08/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Cách phát âm tốt để giúp học sinh cải thiện kĩ năng nói.
- Địa chỉ: Phí Xá-Cẩm Hoàng-Cẩm Giàng-Hải Dương
- Môn dạy: Giao Tiếp Tiếng Anh
Địa điểm: Cẩm Giàng - Hải Dương Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222448 Môn dạy: Tiếng Pháp 26/07/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: có nhiều kinh nghiệm
- Địa chỉ: Ngõ 19, Phố Giỗ, TT Gia Lộc, Gia Lộc, Hải Dương
- Môn dạy: Ngoại Ngữ- Tiếng Pháp
Địa điểm: Gia Lộc - Hải Dương Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222386 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 23/07/2018
- Số người học: 5 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Yêu cầu: cần học gấp
- Địa chỉ: số 3 vũ công đán, phường tứ minh, tp.hải dương
Địa điểm: TP. Hải Dương - Hải Dương Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222346 Môn dạy: IELTS 5.0 21/07/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Gia sư tại nhà học viên
- Địa chỉ: Kỹ Sơn, Tân Dân, Chí Linh, Hải Dương
Địa điểm: Chí Linh - Hải Dương Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222260 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 16/07/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 6 buổi
- Yêu cầu: học nghe noi k cần viết
- Địa chỉ: Đông hao quang Ming gia lộc hải dương
Địa điểm: Gia Lộc - Hải Dương Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222248 Môn dạy: Tiếng Đức 16/07/2018
- Số người học: 5 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Địa chỉ: Thành phố Hải Dương
Địa điểm: TP. Hải Dương - Hải Dương Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222232 Môn dạy: Tiếng Pháp 15/07/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Thôn Chu Đậu, xã Thái Tân, huyện Nam Sách
Địa điểm: Nam Sách - Hải Dương Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Trang:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10