Việc làm Hải Dương   Hệ thống có 903 việc làm gia sư.
Mã việc làm: 287941 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 14/07/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Nghe nói đọc viết thành thạo tiếng trung
- Địa chỉ: Ngũ Phúc-kim Thanh-hải Dương
- Môn dạy: Tiếng Trung
Địa điểm: Kim Thành - Hải Dương Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 287939 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 13/07/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Dạy viết chữ và giao tiếp tiếng trung quốc.tốt nghiệp khoa tiếng trung.
- Địa chỉ: Ngũ Phúc-kim Thanh-hải Dương
- Môn dạy: Tiếng Trung
Địa điểm: Kim Thành - Hải Dương Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 287875 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 09/07/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: 606 Đường Long Hưng Phường Hoàng Diệu Thành Phố Thái Bình - Môn dạy: Tiếng Trung
Địa điểm: TP. Hải Dương - Hải Dương Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 287874 Môn dạy: Tiếng Pháp 09/07/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Địa chỉ: Nam sách
Địa điểm: Nam Sách - Hải Dương Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 287766 Môn dạy: Sinh học Luyện thi Đại học 03/07/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Vĩnh Hòa
Địa điểm: Ninh Giang - Hải Dương Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 287754 Môn dạy: Tiếng Việt giao tiếp 03/07/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Thành phố hải dương
Địa điểm: TP. Hải Dương - Hải Dương Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 287751 Môn dạy: Mỹ thuật Luyện thi Đại học 02/07/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Học vẽ cho người lớn không có kinh nghiệm
- Địa chỉ: Trần Hưng Đạo
Địa điểm: TP. Hải Dương - Hải Dương Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 287729 Môn dạy: Tiếng Nhật 01/07/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ:  Nguyễn Công Trứ, TP Hải Dương
Địa điểm: TP. Hải Dương - Hải Dương Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 287696 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 27/06/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: ielts
- Địa chỉ: Ngọc Tuyền Hải Dương
- Môn dạy: Tiếng Anh
Địa điểm: TP. Hải Dương - Hải Dương Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 287653 Môn dạy: Tiếng Nhật 25/06/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: giao tiếp
- Địa chỉ: Hải Dương
- Môn dạy: Tiếng Nhật
Địa điểm: TP. Hải Dương - Hải Dương Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 287613 Môn dạy: Tiếng Nhật 23/06/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Giao tiếp
- Địa chỉ: Haiduong
- Môn dạy: Tiếng Nhật Sơ Cấp
Địa điểm: TP. Hải Dương - Hải Dương Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 287558 Môn dạy: Toán học Lớp 12 19/06/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Thôn Nội, Xã Toàn Thắng, Gia Lộc , Hải Dương
- Môn dạy: Toán
Địa điểm: TP. Hải Dương - Hải Dương Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 287557 Môn dạy: Ngữ văn Lớp 12 19/06/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Yc Nữ có chuyên môn sư phạm
- Địa chỉ: Đội 7 Thôn Nội Xã Toàn Thắng-Gia Lộc-Hải Dương
- Môn dạy: Anh
Địa điểm: Gia Lộc - Hải Dương Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 287556 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 12 19/06/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Yc Nữ, Tốt nghiệp đại học có chuyên môn sư phạm, phát âm tiếng anh chuẩn
- Địa chỉ: Nội , Toàn Thắng-Gia Lộc-Hải Dương
- Môn dạy: Tiếng Anh
Địa điểm: Gia Lộc - Hải Dương Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 287362 Môn dạy: Mỹ thuật Luyện thi Đại học 08/06/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Tân bình - tp hải dương
Địa điểm: TP. Hải Dương - Hải Dương Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 287351 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 07/06/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Muốn học hỏi 4 kỹ năng nghe nói đọc viết
- Địa chỉ: Nhân nghĩa- nam đồng - tp hải dương
Địa điểm: TP. Hải Dương - Hải Dương Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 287349 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 07/06/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: chí linh hải dương
Địa điểm: Chí Linh - Hải Dương Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 287338 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 07/06/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: E muốn học thêm kỹ năng nghe nói đọc viết và muốn dự thi để lấy bằng
- Địa chỉ: Nhân nghĩa- nam đồng - tp hải dương
Địa điểm: TP. Hải Dương - Hải Dương Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 287320 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 06/06/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Thôn La Ngoại Xã Ngũ Hùng
Địa điểm: Thanh Miện - Hải Dương Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 277299 Môn dạy: Tiếng Pháp 03/06/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Yêu cầu: Nói . Nghe .đoc
- Địa chỉ: đinh văn tả
Địa điểm: TP. Hải Dương - Hải Dương Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 277195 Môn dạy: Tiếng Nhật 29/05/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: học tiếng Nhật cho người đi làm
- Địa chỉ: Bình Hàn
Địa điểm: TP. Hải Dương - Hải Dương Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 277166 Môn dạy: Hóa học Luyện thi Đại học 28/05/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Tp Hải Dương
- Môn dạy: Hoá Thi Đại Học
Địa điểm: TP. Hải Dương - Hải Dương Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 277159 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 11 27/05/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: An Dật, Hồng Khê, Bình Giang, Hải Dương
- Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 11
Địa điểm: Bình Giang - Hải Dương Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 277128 Môn dạy: Ngữ văn Lớp 6 26/05/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Ngô Quyền - Thành Phố Hải Dương
- Môn dạy: Môn - Văn Lớp 6
Địa điểm: TP. Hải Dương - Hải Dương Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 277095 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 23/05/2019
- Số người học: 5 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Dạy tốt
- Địa chỉ: Hồng Khê, Bình Giang, Hải Dương
- Môn dạy: Tiếng Anh
Địa điểm: Bình Giang - Hải Dương Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 277077 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 22/05/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Quang phục
Địa điểm: Tứ Kỳ - Hải Dương Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 277051 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 21/05/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Thị Trấn Lai Cách Cẩm Giàng Hải Dương
- Môn dạy: Tiếng Anh
Địa điểm: Cẩm Giàng - Hải Dương Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 276983 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 17/05/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Địa chỉ: lương điền
Địa điểm: Cẩm Giàng - Hải Dương Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 276945 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 15/05/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 6 buổi
- Yêu cầu: HỌC BIÊN PHIÊN DỊCH
- Địa chỉ: BÌNH GIANG HẢI DƯƠNG
Địa điểm: Bình Giang - Hải Dương Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 276857 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 4 09/05/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Nữ kỹ năng sư phạm tốt
- Địa chỉ: Hoàng Lộc Phường Lê Thanh Nghị Tp Hải Dương
- Môn dạy: Môn Toán Văn Lớp 4
Địa điểm: TP. Hải Dương - Hải Dương Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Trang:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10