Việc làm Hải Phòng   Hệ thống có 455 việc làm gia sư.
Mã việc làm: 186339 Môn dạy: Tiếng Đức 22/10/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 6 buổi
- Yêu cầu: Luyện thi bằng B1
- Địa chỉ:  Lê Lợi
Địa điểm: Ngô Quyền - Hải Phòng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 186298 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 12 20/10/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Đại Bản, An Dương, Hải Phòng
Địa điểm: An Dương - Hải Phòng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 186272 Môn dạy: Tiếng Đức 19/10/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Không
- Địa chỉ: Ngách 2, Gò Gai, TT Núi Đèo, Thủy Nguyên
Địa điểm: Thuỷ Nguyên - Hải Phòng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 186060 Môn dạy: Đàn Organ 11/10/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 1 buổi
- Yêu cầu: Kiến thức chuyên ngành vững. Có kĩ năng sư phạm. Tác phong làm việc chuyên nghiệp.
- Địa chỉ: Ngô Gia Tự, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng
- Môn dạy: Đàn Organ Cơ Bản Và Nâng Cao Cho Người Lớn
Địa điểm: Hải An - Hải Phòng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 186058 Môn dạy: Hóa học Lớp 9 11/10/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Giáo viên có kinh nghiệm 
- Địa chỉ: Phương Lưu - Vạn Mỹ - Ngô Quyền - HP 
Địa điểm: Ngô Quyền - Hải Phòng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 186057 Môn dạy: Vật lý Lớp 9 11/10/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 1 buổi
- Yêu cầu: Giáo viên có kinh nghiệm 
- Địa chỉ: Phương Lưu - Vạn Mỹ - Ngô Quyền - HP 
Địa điểm: Ngô Quyền - Hải Phòng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 186053 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 9 11/10/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 1 buổi
- Yêu cầu: Giáo viên có kinh nghiệm
- Địa chỉ: Phương Lưu - Vạn Mỹ - Ngô Quyền - HP
- Môn dạy: Tiếng Anh
Địa điểm: Ngô Quyền - Hải Phòng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 186035 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 11/10/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ:  ngô gia tự - hải an - hp
Địa điểm: Hải An - Hải Phòng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 186003 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 10/10/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Giáo viên có kinh nghiệm hoặc sinh viên đã dạy lâu năm
- Địa chỉ: Vạn Mỹ Ngô Quyền -tp Hải Phòng
- Môn dạy: Lớp 1
Địa điểm: Ngô Quyền - Hải Phòng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 185961 Môn dạy: Toán học Lớp 11 09/10/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Cam Lộ 3 Hùng Vương
- Môn dạy: Toán Lớp 11
Địa điểm: Hồng Bàng - Hải Phòng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 185959 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 09/10/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Đại học
- Địa chỉ: Quán Toan Hồng Bàng Hải Phòng
- Môn dạy: Anh
Địa điểm: Dương Kinh - Hải Phòng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 185944 Môn dạy: Đàn Organ 08/10/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Hùng Duệ Vương Thượng Lý Hồng Bàng Hải Phòng
- Môn dạy: Organ
Địa điểm: Hồng Bàng - Hải Phòng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 185937 Môn dạy: Đàn Organ 08/10/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: 135 hùng duệ vương thượng lý hồng bàng hải phòng
Địa điểm: Hồng Bàng - Hải Phòng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 185874 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 06/10/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Yêu cầu: muốn học để đi phiên dịch
- Địa chỉ: Đại Bản- An Dương - Hải Phòng
Địa điểm: An Dương - Hải Phòng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 185866 Môn dạy: Toán học Lớp 12 05/10/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Giáo viên
- Địa chỉ: kiều Sơn Đằng Giang Ngô Quyền Hải Phòng
- Môn dạy: Lớp 12,môn Toán
Địa điểm: Ngô Quyền - Hải Phòng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 185865 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 6 05/10/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: hai bà trưng
Địa điểm: Lê Chân - Hải Phòng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 185813 Môn dạy: Tiếng Nhật 03/10/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: giáo viên phát âm chuẩn
- Địa chỉ: Hải Phòng
- Môn dạy: Tiếng Nhật
Địa điểm: Ngô Quyền - Hải Phòng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 185776 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 11 02/10/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Có kiến thức tốt về bộ môn ,và kinh nghiệm luyện thi Đại Học. - Địa chỉ: Anh Dũng , Dương Kinh,Hải Phòng - Môn dạy: Tiếng Anh , Lớp 11
Địa điểm: Dương Kinh - Hải Phòng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 175691 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 28/09/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: phạm tử nghi vĩnh niệm
Địa điểm: Lê Chân - Hải Phòng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 175618 Môn dạy: Năng khiếu âm nhạc 26/09/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 1 buổi
- Địa chỉ: Lê Hồng PHong
Địa điểm: Ngô Quyền - Hải Phòng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 175607 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 25/09/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Sơn Hải
- Môn dạy: Tiếng Việt Lớp 1
Địa điểm: Đồ Sơn - Hải Phòng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 175555 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 24/09/2017
- Số người học: 5 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Thị trấn vĩnh bảo
Địa điểm: Vĩnh Bảo - Hải Phòng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 175541 Môn dạy: IELTS 5.0 23/09/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: miếu hai xã
Địa điểm: Lê Chân - Hải Phòng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 175528 Môn dạy: Toán học Lớp 6 23/09/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: ngô quyền, hải phòng
Địa điểm: An Dương - Hải Phòng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 175471 Môn dạy: Năng khiếu âm nhạc 21/09/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ:  Nam Phát 1, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng
Địa điểm: Ngô Quyền - Hải Phòng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 175461 Môn dạy: Tiếng Nga 21/09/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: lach tray
Địa điểm: Ngô Quyền - Hải Phòng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 175230 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 13/09/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Giáo viên nam
- Địa chỉ: hợp hòa dương kinh hải phòng
Địa điểm: Dương Kinh - Hải Phòng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 175228 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 4 12/09/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Nhiệt tình ,dạy theo giáo trình của trường lớp
- Địa chỉ: Lo2/23 Điên Bien Phu - Ngo Quyen Hp
- Môn dạy: Toán Tiéng Viet Lop 4
Địa điểm: Ngô Quyền - Hải Phòng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 175215 Môn dạy: Ngữ văn Lớp 9 12/09/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Xóm 4_Ngũ Lão _thủy Nguyên_hải Phòng
- Môn dạy: Văn
Địa điểm: Thuỷ Nguyên - Hải Phòng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 175210 Môn dạy: Ngữ văn Lớp 12 12/09/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Xóm 4_Ngũ Lão _thủy Nguyên_hải Phòng
- Môn dạy: Văn
Địa điểm: Thuỷ Nguyên - Hải Phòng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Trang:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10