Việc làm Hậu Giang   Hệ thống có 3 việc làm gia sư.
Mã việc làm: 702571 Môn dạy: Tiếng Anh giao tiếp 27/04/2024
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Yêu cầu: tôi cần học cấp tóc
- Địa chỉ: âp vĩnh phú xã vĩnh tường.vị thủy.Hậu Giang
Địa điểm: Vị Thuỷ - Hậu Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 702475 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 09/04/2024
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Gia sư tốt nghiệp đại học đi dạy kèm từ 1 đến 3 năm
- Địa chỉ: Ấp Xuân Thọ, Xã Vĩnh Tường
- Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Và Lớp 1
Địa điểm: Vị Thuỷ - Hậu Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 702445 Môn dạy: Tiếng Trung giao tiếp 04/04/2024
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Địa chỉ: 151 khu vực 7 phường Ngã Bảy thành phố Ngã Bảy tỉnh Hậu Giang
Địa điểm: TX. Ngã Bảy - Hậu Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Trang:  1