Việc làm Khánh Hòa   Hệ thống có 321 việc làm gia sư.
Mã việc làm: 255284 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 13/01/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: Cầu Dinh 2 Ninh Hiệp Rx Ninh Hòa
- Môn dạy: Anh Văn
Địa điểm: Ninh Hòa - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255197 Môn dạy: Tiếng Đức 06/01/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Vcn phước hải
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255153 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 02/01/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: cần học vào buổi tối, Cho tôi hỏi về học phí
- Địa chỉ: Vinh Phương
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255085 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 28/12/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Giờ không ổn định vì phải làm theo ca
- Địa chỉ: Thôn Bắc Vĩnh. Cam Hải Tây Cam Lâm Khánh hoà
Địa điểm: Cam Lâm - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255018 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 22/12/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: Đồng bò
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 244978 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 17/12/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: Nha trang
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 244919 Môn dạy: Tiếng Đức 12/12/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Duong hải đảo cam ranh
Địa điểm: Cam Lâm - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 234822 Môn dạy: Tiếng Pháp 03/12/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: Đoàn Trần Nghiệp Nha Trang
- Môn dạy: Tiếng Pháp A1 Gia Sư Hoặc Lớp Càng Tốt Ạ
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 234813 Môn dạy: Tiếng Pháp 03/12/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: lúong dinh cua
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 234775 Môn dạy: Tiếng Pháp 30/11/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: .duong Ngo Den Nha Trang Khanh Hoa - Môn dạy: Tieng Phap Dao Tiep
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 224548 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 13/11/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: huỳnh thúc kháng nha trang
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 224466 Môn dạy: Tiếng Pháp 08/11/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Yêu cầu: hoc giao tiếp cấp tốc 1 tháng
- Địa chỉ: nha trang
Địa điểm: Cam Lâm - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 224286 Môn dạy: Tiếng Đức 26/10/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Giáo viên tại Nha Trang
- Địa chỉ: Hẻm 91- Trạm Điện- Hòn Nghê 2
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 224171 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 19/10/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Giáo viên nơi gần nhất
- Địa chỉ: Vạn hưng
Địa điểm: Vạn Ninh - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 224110 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 16/10/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Yêu cầu: học tại trung tâm
- Địa chỉ: Cam Lâm
- Môn dạy: Tiếng Anh
Địa điểm: Cam Lâm - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 224005 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 09/10/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Khu đô thị căn cứ Cam Ranh, Cam Nghĩa, Khánh Hòa
Địa điểm: TP. Cam Ranh - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223996 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 9 09/10/2018
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: CAM HIỆP BẮC CAM LÂM KHÁNH HÒA
Địa điểm: Cam Lâm - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223958 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 08/10/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 6 buổi
- Địa chỉ: ng thị minh khai
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223956 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 2 07/10/2018
- Số người học: 4 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Phát âm chuẩn,chịu khó,dạy khoảng 6_7h30 tối
- Địa chỉ: Thôn 2_cam Hiệp Bắc_cam Lâm_kh
- Môn dạy: Av, Mẫu Giáo
Địa điểm: Cam Lâm - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223935 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 06/10/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: 49B Đống Đa
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223907 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 04/10/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: vui vẻ
- Địa chỉ: Trường THPT Nguyễn Huệ
- Môn dạy: Ngoại Ngữ
Địa điểm: Cam Lâm - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223883 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 03/10/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ:  Ngô Tất Tố, Cam Nghĩa, Tp Cam Ranh
- Môn dạy: Tiếng Trung
Địa điểm: TP. Cam Ranh - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223865 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 02/10/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: DIÊN KHÁNH KHÁNH HÒA
- Môn dạy: ANH VĂN GIAO TIẾP
Địa điểm: Diên Khánh - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223804 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 29/09/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Buổi học thi tuy theo lịch sap xep
- Địa chỉ: Cam hai tay
Địa điểm: Cam Lâm - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223707 Môn dạy: Tiếng Pháp 24/09/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Gia sư Pháp/Anh và ôn báo bài hs lớp 6
- Địa chỉ: Vĩnh Điềm Thượng - Vĩnh Hiệp
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223683 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 22/09/2018
- Số người học: 4 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: nguyễn trọng kỷ cam lợi
Địa điểm: TP. Cam Ranh - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223657 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 20/09/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Lô 17 đường số 5 khu đô thị Hà Quang 1
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223655 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 20/09/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Tân hải. Cam đức
Địa điểm: Cam Lâm - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223621 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 18/09/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Tt cam đức huyện cam lâm.
Địa điểm: Cam Lâm - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223533 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 13/09/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: lý thái tổ,thị trấn diên khánh,khánh hoà
Địa điểm: Diên Khánh - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Trang:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10