Việc làm Khánh Hòa   Hệ thống có 332 việc làm gia sư.
Mã việc làm: 256088 Môn dạy: Tiếng Pháp 17/03/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Thôn Trung Hiệp 2 Xã Cam Hiệp Bắc Cam Lâm Khánh Hòa
- Môn dạy: Tiếng Pháp Giao Tiếp
Địa điểm: Cam Lâm - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255982 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 9 11/03/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Giao tiếp đi làm
- Địa chỉ: Bắc vĩnh Cam hai tây Cam lam kh
Địa điểm: Cam Lâm - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255949 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 08/03/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: DienPhuDienKhanh
Địa điểm: Diên Khánh - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255886 Môn dạy: Tiếng Đức 04/03/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: gia sư đã tốt nghiệp đại học 1-2 năm, thành thạo tiếng Đức
- Địa chỉ: Trần Phú
- Môn dạy: Tiếng Đức Căn Bản
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255851 Môn dạy: Toán học Lớp 9 02/03/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Cử nhân
- Địa chỉ: Ninh Hiệp Ninh Hòa
- Môn dạy: Toán 
Địa điểm: Ninh Hòa - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255840 Môn dạy: Toán học Lớp 7 01/03/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Yêu cầu: Tốt
- Địa chỉ: Km 10 Đường Đi Nha Trang
- Môn dạy: Theo Khóa Biểu
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255838 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 9 01/03/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: giáo viên có kinh nghiệm
- Địa chỉ: Lê Hồng Phong
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255741 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 9 23/02/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Vân Thạch - Ninh Xuân
Địa điểm: Ninh Hòa - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255544 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 14/02/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: nữ dạy hòa đồng
- Địa chỉ: Cam Hải Tây Cam Lâm Khánh Hòa
- Môn dạy: Tiếng Trung
Địa điểm: Cam Lâm - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255369 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 21/01/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: HOC KÈM GIAO TIẾP TIẾNG HÀN
- Địa chỉ:  NGUYỄN CHÁNH
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255368 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 9 21/01/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Lê Hồng Phong
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255284 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 13/01/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: Cầu Dinh 2 Ninh Hiệp Rx Ninh Hòa
- Môn dạy: Anh Văn
Địa điểm: Ninh Hòa - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255197 Môn dạy: Tiếng Đức 06/01/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Vcn phước hải
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255153 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 02/01/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: cần học vào buổi tối, Cho tôi hỏi về học phí
- Địa chỉ: Vinh Phương
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255085 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 28/12/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Giờ không ổn định vì phải làm theo ca
- Địa chỉ: Thôn Bắc Vĩnh. Cam Hải Tây Cam Lâm Khánh hoà
Địa điểm: Cam Lâm - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255018 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 22/12/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: Đồng bò
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 244978 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 17/12/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: Nha trang
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 244919 Môn dạy: Tiếng Đức 12/12/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Duong hải đảo cam ranh
Địa điểm: Cam Lâm - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 234822 Môn dạy: Tiếng Pháp 03/12/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: Đoàn Trần Nghiệp Nha Trang
- Môn dạy: Tiếng Pháp A1 Gia Sư Hoặc Lớp Càng Tốt Ạ
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 234813 Môn dạy: Tiếng Pháp 03/12/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: lúong dinh cua
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 234775 Môn dạy: Tiếng Pháp 30/11/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: .duong Ngo Den Nha Trang Khanh Hoa - Môn dạy: Tieng Phap Dao Tiep
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 224548 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 13/11/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: huỳnh thúc kháng nha trang
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 224466 Môn dạy: Tiếng Pháp 08/11/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Yêu cầu: hoc giao tiếp cấp tốc 1 tháng
- Địa chỉ: nha trang
Địa điểm: Cam Lâm - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 224286 Môn dạy: Tiếng Đức 26/10/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Giáo viên tại Nha Trang
- Địa chỉ: Hẻm 91- Trạm Điện- Hòn Nghê 2
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 224171 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 19/10/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Giáo viên nơi gần nhất
- Địa chỉ: Vạn hưng
Địa điểm: Vạn Ninh - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 224110 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 16/10/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Yêu cầu: học tại trung tâm
- Địa chỉ: Cam Lâm
- Môn dạy: Tiếng Anh
Địa điểm: Cam Lâm - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 224005 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 09/10/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Khu đô thị căn cứ Cam Ranh, Cam Nghĩa, Khánh Hòa
Địa điểm: TP. Cam Ranh - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223996 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 9 09/10/2018
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: CAM HIỆP BẮC CAM LÂM KHÁNH HÒA
Địa điểm: Cam Lâm - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223958 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 08/10/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 6 buổi
- Địa chỉ: ng thị minh khai
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223956 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 2 07/10/2018
- Số người học: 4 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Phát âm chuẩn,chịu khó,dạy khoảng 6_7h30 tối
- Địa chỉ: Thôn 2_cam Hiệp Bắc_cam Lâm_kh
- Môn dạy: Av, Mẫu Giáo
Địa điểm: Cam Lâm - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Trang:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10