Việc làm Khánh Hòa   Hệ thống có 295 việc làm gia sư.
Mã việc làm: 223657 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 20/09/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Lô 17 đường số 5 khu đô thị Hà Quang 1
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223655 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 20/09/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Tân hải. Cam đức
Địa điểm: Cam Lâm - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223621 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 18/09/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Tt cam đức huyện cam lâm.
Địa điểm: Cam Lâm - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223533 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 13/09/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: lý thái tổ,thị trấn diên khánh,khánh hoà
Địa điểm: Diên Khánh - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223522 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 12/09/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Dạy 4 kỹ năng nge nói đọc viết
- Địa chỉ: Mỹ Ca, Cam Lâm, Khánh Hoà
- Môn dạy: Tiếng Anh Giao Tiếp
Địa điểm: Cam Lâm - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223262 Môn dạy: Tiếng Pháp 30/08/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Tìm kiêm gia sư nữ
- Địa chỉ: Diên an diên khánh
Địa điểm: Diên Khánh - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223250 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 30/08/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 6 buổi
- Yêu cầu: Học ngoài giờ hành chính
- Địa chỉ: Văn Đăng, Vĩnh Lương
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223238 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 29/08/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Địa chỉ: Cam nghĩa . Cam ranh. Khánh hòa
Địa điểm: TP. Cam Ranh - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223098 Môn dạy: Tiếng Đức 22/08/2018
- Số người học: 3 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: CT1 VCN Phước hải
Địa điểm: TP. Cam Ranh - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222981 Môn dạy: Tiếng Đức 17/08/2018
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: VCN Phước hải
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222953 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 16/08/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Giáo viên có chứng chỉ hsk. Có kinh nghiệm làm việc hoặc học tập với người trung quoc. Giáo viên nư càng tốt
- Địa chỉ: Cây dầu Đôi
Địa điểm: Diên Khánh - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222910 Môn dạy: Tiếng Đức 14/08/2018
- Số người học: 4 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: CT1 VCN phước hải
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222875 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 13/08/2018
- Số người học: 3 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Học cấp tốc đi làm việc
- Địa chỉ: Khu đô thị căn cứ quân sự cam ranh
Địa điểm: TP. Cam Ranh - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222767 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 08/08/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Ninh hòa
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222714 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 06/08/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: Chợ Vĩnh Ngọc
- Môn dạy: Tiếng Trung
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222700 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 05/08/2018
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Nguyễn Cao - Tây Bắc Vĩnh Hải
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222653 Môn dạy: Tiếng Pháp 03/08/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: nguyễn trường tộ, ninh hòa khánh hòa
Địa điểm: Ninh Hòa - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222651 Môn dạy: Tiếng Đức 03/08/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: Phước hạ- xả phước đồng- tp nha trang
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222622 Môn dạy: TOEIC 500 01/08/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Phạm Tu - Vĩnh Hải - Nha Trang
- Môn dạy: Tiếng Anh Toiec Quốc Tế
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222595 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 01/08/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Học buổi sáng
- Địa chỉ: Thôn Bắc Vĩnh. Cam Hải Tây Cam Lâm Khánh hoà
Địa điểm: Cam Lâm - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222246 Môn dạy: Tiếng Đức 16/07/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Học từ căn bản đến A1
- Địa chỉ: Nha Trang
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222244 Môn dạy: Tiếng Đức 16/07/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Giá tiền gia sư kèm tại nhà
- Địa chỉ: - CT6B - Vĩnh Điềm trung
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222242 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 16/07/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Dạy viết tiếng Hán
- Địa chỉ: Thôn Lam Sơn, Xã Cam Thành Bắc, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa
- Môn dạy: Tiếng Trung
Địa điểm: Cam Lâm - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222153 Môn dạy: IELTS 5.0 12/07/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: B4.1 chung cư Phan bội châu
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222126 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 11/07/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Yêu cầu: em có thễ ra Nha Trang mỗi ngày đễ học ạ . liên lạc với em ngay khi có giáo viên ah .
- Địa chỉ: nhà trọ phương trang . thị trấn cam đức huyện cam lâm tĩnh khánh hoà
Địa điểm: Cam Lâm - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222088 Môn dạy: Tiếng Đức 10/07/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Dã Tượng , p Vĩnh Nguyên , tp Nha Trang
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222066 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 09/07/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: võ trứ
Địa điểm: Cam Lâm - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222018 Môn dạy: Đàn Organ 06/07/2018
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Thôn Vĩnh Cát, Xã Suối Hiệp, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa
- Môn dạy: Đàn Organ
Địa điểm: Diên Khánh - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221988 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 05/07/2018
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: THEO LỊCH CỦA HỌC VIÊN
- Địa chỉ: SINH TRUNG
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221976 Môn dạy: Toán đầu vào Cao học ngành Kĩ thuật 04/07/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 6 buổi
- Yêu cầu: toán cao cấp thi cao học
- Địa chỉ: 09 nguyễn thiện thuật lộc thọ nha trang khánh hòa
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Trang:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10