Việc làm Khánh Hòa   Hệ thống có 353 việc làm gia sư.
Mã việc làm: 288048 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 9 19/07/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Dien hoa
Địa điểm: Diên Khánh - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 287934 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 13/07/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Chuyên về giao tiếp
- Địa chỉ: Trần Hưng Đạo
- Môn dạy: Tiếng Anh
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 287764 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 03/07/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Tri nguyen vinh nguyen
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 277252 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 01/06/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 6 buổi
- Yêu cầu: Tieng hoa cơ bản giao tiep ban hàng Câp tốc....
- Địa chỉ: le hong phong nha trang khanh hoa
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 277249 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 01/06/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Cần học cấp tốc
- Địa chỉ: Diên lâm , diên khánh , khánh hòa
Địa điểm: Diên Khánh - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 277165 Môn dạy: Tiếng Pháp 28/05/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Thôn vĩnh ngọc, nha trang, khánh hòa
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 277097 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 24/05/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Nghe, nói, đọc, viết phục vụ cho công việc
- Địa chỉ: Cư Thạnh, Suối Hiệp, Diên Khánh, Khánh Hoà
- Môn dạy: Tiếng Anh
Địa điểm: Diên Khánh - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 277078 Môn dạy: Hóa học Lớp 8 22/05/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Sinh viên
- Địa chỉ:  Hẻm 16 Hùng Vương Khu Phố Ninh Hòa
- Môn dạy: Hóa
Địa điểm: Ninh Hòa - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 277031 Môn dạy: Ngữ văn Lớp 7 20/05/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Gia sư nữ, dạy dược từ lớp 6 đến lớp 9, có kinh nghiệm, nhiệt tình
- Địa chỉ: CC CT1 VCN Phước Hải NTrang
- Môn dạy: Ngữ Văn Lớp7
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 276978 Môn dạy: Toán học Lớp 6 17/05/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Giáo viên nữ
- Địa chỉ: Hẻm 16 Hùng Vương Khu Phố Ninh Hòa
- Môn dạy: Toán Và Anh
Địa điểm: Ninh Hòa - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 276900 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 9 12/05/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Địa chỉ: Vườn Dương
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 276893 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 12/05/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Sắp xếp theo thời gian
- Địa chỉ: trần Hưng Đạo khánh Hoà
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 276847 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 09/05/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Yêu cầu: Phát âm chuẩn giọng mỹ
- Địa chỉ: Trần Bình Trọng
- Môn dạy: Tiếng Anh Giao Tiếp
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 276759 Môn dạy: Tiếng Nhật 03/05/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Yên Thế
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 276745 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 03/05/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Dạy giao tiếp nghe nói
- Địa chỉ: Phan Văn Trị - Cầu Đá
- Môn dạy: Chưa Biết
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 276718 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 01/05/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Truyền đạt dễ hiểu
- Địa chỉ: Võ Thị Sáu, Phường Vĩnh Trường, Nha Trang, Khánh Hòa
- Môn dạy: Tiếng Anh
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 276484 Môn dạy: Toán học Lớp 9 11/04/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Yêu cầu: Có kinh nghiệm
- Địa chỉ: Lô E Nguyễn Thị Định Nha Trang Khánh Hòa
- Môn dạy: Toán Lớp 9
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 266471 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 09/04/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Ks Mường thanh trần phú nha trang
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 256400 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 05/04/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Địa chỉ: nguyen chanh . Tp nha trang
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 256155 Môn dạy: Tiếng Đức 22/03/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Nha Trang, Khánh Hòa
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 256125 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 20/03/2019
- Số người học: 5 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Cam Hiệp Nam. Cam Lâm. Khánh Hòa
- Môn dạy: Tiếng Anh Giao Tiếp
Địa điểm: Cam Lâm - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 256088 Môn dạy: Tiếng Pháp 17/03/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Thôn Trung Hiệp 2 Xã Cam Hiệp Bắc Cam Lâm Khánh Hòa
- Môn dạy: Tiếng Pháp Giao Tiếp
Địa điểm: Cam Lâm - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255982 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 9 11/03/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Giao tiếp đi làm
- Địa chỉ: Bắc vĩnh Cam hai tây Cam lam kh
Địa điểm: Cam Lâm - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255949 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 08/03/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: DienPhuDienKhanh
Địa điểm: Diên Khánh - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255886 Môn dạy: Tiếng Đức 04/03/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: gia sư đã tốt nghiệp đại học 1-2 năm, thành thạo tiếng Đức
- Địa chỉ: Trần Phú
- Môn dạy: Tiếng Đức Căn Bản
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255851 Môn dạy: Toán học Lớp 9 02/03/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Cử nhân
- Địa chỉ: Ninh Hiệp Ninh Hòa
- Môn dạy: Toán 
Địa điểm: Ninh Hòa - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255840 Môn dạy: Toán học Lớp 7 01/03/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Yêu cầu: Tốt
- Địa chỉ: Km 10 Đường Đi Nha Trang
- Môn dạy: Theo Khóa Biểu
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255838 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 9 01/03/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: giáo viên có kinh nghiệm
- Địa chỉ: Lê Hồng Phong
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255741 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 9 23/02/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Vân Thạch - Ninh Xuân
Địa điểm: Ninh Hòa - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255544 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 14/02/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: nữ dạy hòa đồng
- Địa chỉ: Cam Hải Tây Cam Lâm Khánh Hòa
- Môn dạy: Tiếng Trung
Địa điểm: Cam Lâm - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Trang:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10