Việc làm Khánh Hòa   Hệ thống có 134 việc làm gia sư.
Mã việc làm: 173278 Môn dạy: Tiếng Đức 26/07/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: phú đức, nha trang, khánh hòa
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 173238 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 6 25/07/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Hẻm 16 Hùng Vương Khu Phố Ninh Hòa 
Địa điểm: Ninh Hòa - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 173237 Môn dạy: Ngữ văn Lớp 6 25/07/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Hẻm 16 Hùng Vương Khu Phố Ninh Hòa 
Địa điểm: Ninh Hòa - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 173232 Môn dạy: Toán học Lớp 6 25/07/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Hẻm 16 Hùng Vương Khu Phố Ninh Hòa
- Môn dạy: Toán,  Lý
Địa điểm: Ninh Hòa - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 173127 Môn dạy: Tiếng Đức 21/07/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: yết kiêu
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 173083 Môn dạy: Tiếng Nhật 20/07/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: có bằng n2
- Địa chỉ: Trương Hán Siêu, Phước Long, Nha Trang
- Môn dạy: Tiếng Nhật
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 173047 Môn dạy: Tiếng Đức 19/07/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Lớp vỡ lòng , sơ cấp
- Địa chỉ: Biệt Thự. Phường Tân lập
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 172833 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 13/07/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: phương sài - nha trang
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 172736 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 10/07/2017
- Số người học: 4 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: K học theo khóa
- Địa chỉ: hòn dung tổ 23 tây bắc nha trang khánh hòa
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 172727 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 10/07/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Thời gian học từ 7h tối trở đi
- Địa chỉ: Phước Trung - Phước Đồng - Nha Trang
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 172546 Môn dạy: Tiếng Pháp 05/07/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Trường đại học nha trang
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 172402 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 03/07/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Địa chỉ: my ca cam nghia
Địa điểm: TP. Cam Ranh - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 172214 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 27/06/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Quân Trấn, Hùng Vương, Nha Trang
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 171931 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 17/06/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Thi tran dien khanh
Địa điểm: Diên Khánh - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 171917 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 16/06/2017
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Mỹ Thanh Cam Ranh Kháng Hoà
- Môn dạy: Tiếng Trung Cấp Tốc
Địa điểm: TP. Cam Ranh - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 171719 Môn dạy: Toán học Lớp 10 08/06/2017
- Số người học: 4 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: cam thịnh đông
Địa điểm: TP. Cam Ranh - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 171714 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 08/06/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Thôn Đông Dinh Xã Diên Toàn Huyện Diên Khánh
- Môn dạy: Tiếng Trung
Địa điểm: Diên Khánh - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 171431 Môn dạy: Tiếng Pháp 28/05/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Muốn học để lấy bằng TCF 200-300 trong thời gian sớm nhất
- Địa chỉ: Hương Lộ Ngọc Hiêpj
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 171388 Môn dạy: Tiếng Pháp 27/05/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: tan vien
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 171275 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 23/05/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Yêu cầu: Giỏi
- Địa chỉ: Hội Phu Bắc 1 Ninh Phu Ninh Hoa Khánh Hoa
- Môn dạy: Toan Tiếng Việt Lớp 1
Địa điểm: Ninh Hòa - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 171257 Môn dạy: Tiếng Đức 22/05/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: Diên Khánh
- Môn dạy: Tiếng Đức
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 171186 Môn dạy: Tiếng Đức 20/05/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: đường 23/10, Võ Cạnh, xã Vĩnh Trung, Nhatrang, Khánh hòa
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 171079 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 16/05/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Nha Trang
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 170994 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 12/05/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Đồng đế nha trang khánh hòa
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 170895 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 09/05/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 6 buổi
- Địa chỉ: HÙNG VƯƠNG
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 170855 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 07/05/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: hoc giao tiep
- Địa chỉ: 98B Tran phu
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 170833 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 06/05/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Hoc buoi toi hoac buoi sang
- Địa chỉ: 3/1 nui mot . Tp.nha trang
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 170751 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 03/05/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Phan Bội Châu - Phường Xương Huân - Tp Nha Trang
- Môn dạy: Tiếng Trung Giao Tiếp - Cơ Bản
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 160538 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 21/04/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Yêu cầu: Người học mới bắt đầu làm quen tiếng trung. Muốn học để xin việc làm trong các công ty du lịch. Thuong mại Bán hàng
- Địa chỉ: Vĩnh ngọc
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 160502 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 3 20/04/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Nhẹ nhang có chuyển môn
- Địa chỉ:  Le Đai Hanh, Phường Tân Lập, Nha Trang
- Môn dạy: Toán Lớp 3
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Trang:   1   2   3   4   5