Việc làm Nam Định   Hệ thống có 353 việc làm gia sư.
Mã việc làm: 256112 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 19/03/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Đồng lư
Địa điểm: Nam Trực - Nam Định Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255955 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 08/03/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Yêu cầu: Toi noi .nghe tot nhin hieu mot chut viet chua duoc muon hoc cap toc
- Địa chỉ: Xom 9 xuan vinh .xuan truong .nam dinh
Địa điểm: Giao Thủy - Nam Định Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255929 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 06/03/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Trần đình long
Địa điểm: TP. Nam Định - Nam Định Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255930 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 06/03/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Trần đình long
Địa điểm: TP. Nam Định - Nam Định Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255817 Môn dạy: Tiếng Nhật 27/02/2019
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Địa chỉ: Nam dương
Địa điểm: Nam Trực - Nam Định Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255795 Môn dạy: Toán học Lớp 9 26/02/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Giáo viên nữ trẻ có khinh nghiệm tốt về toán
- Địa chỉ: Xóm 2 Khu A Thị Trấn Lâm Ý Yên Nam Điinh
- Môn dạy: Toán Lớp 9
Địa điểm: Ý Yên - Nam Định Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255678 Môn dạy: Tiếng Đức 19/02/2019
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Chỉ học buổi tối các ngày trong tuần trừ thứ 5
- Địa chỉ:  lưu hữu phước hạ long nam định
Địa điểm: TP. Nam Định - Nam Định Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255585 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 15/02/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Nghĩa minh
Địa điểm: Nghĩa Hưng - Nam Định Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255457 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 10/02/2019
- Số người học: 5 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: lương thế vinh tp nam định
Địa điểm: TP. Nam Định - Nam Định Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255445 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 09/02/2019
- Số người học: 5 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Địa chỉ: lương thế vinh tp nam định
Địa điểm: TP. Nam Định - Nam Định Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 245000 Môn dạy: Tiếng Nhật 19/12/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Yêu cầu: Học buổi tối.1tiếng
- Địa chỉ: Ngõ 20/song hào
Địa điểm: TP. Nam Định - Nam Định Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 234780 Môn dạy: Tiếng Nhật 30/11/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
 - Địa chỉ: Trần Hưng Đạo Tp Nam Định - Môn dạy: Tiếng Nhật
Địa điểm: TP. Nam Định - Nam Định Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 234776 Môn dạy: Toán học Lớp 2 30/11/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Hiện đang là giáo viên.
- Địa chỉ: Ngõ 178 Trần Quang Khải
- Môn dạy: Toán Lớp 2
Địa điểm: TP. Nam Định - Nam Định Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 234767 Môn dạy: Tiếng Nhật 29/11/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Địa điểm: TP. Nam Định - Nam Định Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 234666 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 23/11/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Nam Thái Nam Trực Nđ
- Môn dạy: Tiếng Trung
Địa điểm: Nam Trực - Nam Định Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 224479 Môn dạy: Tiếng Đức 08/11/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Giáo viên tốt
- Địa chỉ: 24/219 Trần Nhật Duật phường Vị Xuyên
Địa điểm: TP. Nam Định - Nam Định Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 224445 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 06/11/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Phù nghĩa Nam ĐỊnh
Địa điểm: TP. Nam Định - Nam Định Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 224230 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 23/10/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Dạy tiếng anh giao tiếp cơ bản
- Địa chỉ:  Đường Kênh
- Môn dạy: Tiếng Anh Giao Tiếp
Địa điểm: TP. Nam Định - Nam Định Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 224154 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 18/10/2018
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 1 buổi
- Yêu cầu: Nhiệt tình dễ hiểu
- Địa chỉ: Ngờ 204hung Vương
- Môn dạy: Tiếng Anh
Địa điểm: TP. Nam Định - Nam Định Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 224150 Môn dạy: Tiếng Pháp 18/10/2018
- Số người học: 5 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: nhiệt tình
- Địa chỉ: Trường ĐH KTKTCN, TP. NAM ĐỊNH
- Môn dạy: Tiếng Pháp
Địa điểm: TP. Nam Định - Nam Định Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 224142 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 12 17/10/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 1 buổi
- Yêu cầu: Kèm cho hs lớp 12 thi đại học
- Địa chỉ: .ngõ 204 Hùng Vương .nd
- Môn dạy: Tiếng Anh
Địa điểm: TP. Nam Định - Nam Định Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223899 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 04/10/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Giao tiếp
- Địa chỉ: Nam Tiến Nam Trực Nam Định
- Môn dạy: Giao Tiếp
Địa điểm: Nam Trực - Nam Định Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223875 Môn dạy: Tiếng Nhật 02/10/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: em cần học cấp tốc 1 tháng đạt trình độ n5
- Địa chỉ: Xóm 1 Nam Toàn Nam Trực Nam Định
- Môn dạy: Tiếng Nhật
Địa điểm: Nam Trực - Nam Định Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223753 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 26/09/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: các buổi sáng trong tuần
- Địa chỉ: Xóm 6 Hùng Tiến - Giao Tiến - Giao Thủy - Nam Định
Địa điểm: Giao Thủy - Nam Định Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223743 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 26/09/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Yêu cầu: muốn học tiếng trung các ngày trong tuần trừ buổi tối
- Địa chỉ: Xóm 6 Hùng Tiến - Giao Tiến - Giao Thủy - Nam Định
Địa điểm: Giao Thủy - Nam Định Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223597 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 4 17/09/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Trần Văn Ơn. Phạm ngũ Lão, TP Nam Định
Địa điểm: TP. Nam Định - Nam Định Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223570 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 14/09/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 1 buổi
- Địa chỉ: Hồng quang
Địa điểm: Nam Trực - Nam Định Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223562 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 14/09/2018
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: MY LOC NAM DỊNH
Địa điểm: Mỹ Lộc - Nam Định Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223558 Môn dạy: Tiếng Đức 14/09/2018
- Số người học: 5 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Địa chỉ: trần huy liệu, nam định
Địa điểm: TP. Nam Định - Nam Định Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223468 Môn dạy: Mỹ thuật Luyện thi Đại học 09/09/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Xã yên Hưng huyện Ý Yên
Địa điểm: Ý Yên - Nam Định Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Trang:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10