Việc làm Nam Định   Hệ thống có 5 việc làm gia sư.
Mã việc làm: 702668 Môn dạy: Toán học Lớp 5 21/05/2024
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Yêu cầu: Tốt
- Địa chỉ: 13 Cầu Đông Lộc Vượng Thành Phố Nam Định
- Môn dạy: Toán Lớp 5
Địa điểm: TP. Nam Định - Nam Định Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 702532 Môn dạy: Tiếng Hàn giao tiếp 15/04/2024
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Học giờ hành chính
- Địa chỉ: Phạm ngũ lão
Địa điểm: TP. Nam Định - Nam Định Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 702453 Môn dạy: Tiếng Nga giao tiếp 05/04/2024
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Nam Hồng, Nam Trực
Địa điểm: Nam Trực - Nam Định Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 692422 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 31/03/2024
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Tìm giáo viên dạy kèm tốt môn toán và tiếng anh tại nhà
- Địa chỉ: 48 Thuỷ Cơ. Phường Cửa Nam. Tp Nam Định
- Môn dạy: Toán Và Tiếng Ann
Địa điểm: TP. Nam Định - Nam Định Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 692396 Môn dạy: Toán học Lớp 9 26/03/2024
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Sinh viên
- Địa chỉ: Đường 19/5 Phường Trần Tế Xương Tp Nam Định
- Môn dạy: Toán Lớp 9
Địa điểm: TP. Nam Định - Nam Định Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Trang:  1