Việc làm Ninh Bình   Hệ thống có 6 việc làm gia sư.
Mã việc làm: 702607 Môn dạy: Tiếng Nhật giao tiếp 04/05/2024
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: Tân Thành
Địa điểm: TP. Ninh Bình - Ninh Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 702602 Môn dạy: Tiếng Nhật giao tiếp 04/05/2024
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: Tân Thành
Địa điểm: TP. Ninh Bình - Ninh Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 702601 Môn dạy: Tiếng Anh giao tiếp 03/05/2024
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Khánh An - Yên Khánh- Ninh Bình
- Môn dạy: Tiếng Anh
Địa điểm: TP. Ninh Bình - Ninh Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 702583 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 29/04/2024
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Yêu trẻ
- Địa chỉ: Đội 1 Phấn Thượng Ninh Khang Hoa Lư Ninh Bình
- Môn dạy: Toán Lớp 1
Địa điểm: Hoa Lư - Ninh Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 702564 Môn dạy: Toán học Lớp 11 24/04/2024
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: 54 Triệu Việt Vương
- Môn dạy: Toán 11
Địa điểm: TP. Ninh Bình - Ninh Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 702555 Môn dạy: Tiếng Nhật giao tiếp 22/04/2024
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Ôn lại tiếng
- Địa chỉ: Ninh nhất
Địa điểm: TP. Ninh Bình - Ninh Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Trang:  1