Việc làm Ninh Thuận   Hệ thống có 2 việc làm gia sư.
Mã việc làm: 702760 Môn dạy: Mỹ thuật Luyện thi Đại học 07/06/2024
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Cà Đú 2 Xã Thành Hải Thành Phố Phan Rang Tháp Chàm
- Môn dạy: Luyện Thi Vẽ Khối H
Địa điểm: TP. Phan Rang - Tháp Chàm - Ninh Thuận Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 702586 Môn dạy: Tiếng Hàn giao tiếp 01/05/2024
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Học thứ 3, thứ 5,thứ 7 tối bắt đầu từ 7h30
- Địa chỉ: Bảo An
Địa điểm: TP. Phan Rang - Tháp Chàm - Ninh Thuận Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Trang:  1