Việc làm Ninh Thuận   Hệ thống có 418 việc làm gia sư.
Mã việc làm: 255272 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 6 12/01/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Mai Xuân Thưởng, Tấn Tài
Địa điểm: TP. Phan Rang - Tháp Chàm - Ninh Thuận Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255167 Môn dạy: Toán học Lớp 11 03/01/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Giáo viên nữ ôn thi đại học nhiệt tình thân thiện 
 - Địa chỉ:  Phường Kinh Dinh,thành Phố Phan Rang Tháp Chàm - Môn dạy: Toán Lớp 12
Địa điểm: TP. Phan Rang - Tháp Chàm - Ninh Thuận Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255115 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 31/12/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Thông thạo tiếng trung
- Địa chỉ: Long Bình, Ninh Phước
- Môn dạy: Tiếng Trung
Địa điểm: Ninh Phước - Ninh Thuận Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255093 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 28/12/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 1 buổi
- Địa chỉ: ninh thuận
Địa điểm: TP. Phan Rang - Tháp Chàm - Ninh Thuận Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255015 Môn dạy: Sinh học Lớp 12 21/12/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Giáo viên nữ có kinh nghiệm ôn thi đh khối B,tận tình
- Địa chỉ: Kinh Dinh,Phan Rang,Ninh Thuận
- Môn dạy: Sinh Lớp 12
Địa điểm: TP. Phan Rang - Tháp Chàm - Ninh Thuận Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 244964 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 16/12/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Yêu cầu: đang làm việc và học tập tại đây
- Địa chỉ: nhị hà
Địa điểm: Ninh Phước - Ninh Thuận Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 244954 Môn dạy: Toán học Lớp 12 15/12/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Giáo viên nữ ôn thi đại học,đến nhà gv để học - Địa chỉ: Kinh Dinh,Phan Rang,Ninh Thuận - Môn dạy: Toán Lớp 12
Địa điểm: TP. Phan Rang - Tháp Chàm - Ninh Thuận Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 244946 Môn dạy: Toán học Lớp 12 14/12/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: than thien, nhiet tinh
- Địa chỉ: Kinh Dinh,phan Rang
- Môn dạy: Toan 12
Địa điểm: TP. Phan Rang - Tháp Chàm - Ninh Thuận Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 234844 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 3 05/12/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: giỏi
- Địa chỉ: Ninh Phươc, Ninh Thuan
- Môn dạy: Toan, Tieng A
Địa điểm: Ninh Phước - Ninh Thuận Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 234816 Môn dạy: Tiếng Pháp 03/12/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Gia sư có dạy tại Quảng Sơn.
- Địa chỉ: Thach Ha,Quảng Sơn,Ninh Sơn,Ninh Thuận
Địa điểm: Ninh Sơn - Ninh Thuận Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 234768 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 29/11/2018
- Số người học: 5 người
- Số buổi dạy trong tuần: 6 buổi
- Địa chỉ: Ninh hai
Địa điểm: Ninh Hải - Ninh Thuận Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 234746 Môn dạy: Năng khiếu âm nhạc 28/11/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Phước Nhơn Xuân Hải Ninh Hải Ninh Thuận
Địa điểm: Bác Ái - Ninh Thuận Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 234745 Môn dạy: Hóa học Lớp 12 28/11/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Nhà ở gần trung tâm thành phố. Giáo viên nữ có kinh nghiệm,thân thiện với học sinh, với nhiệt tình một chút ạ.
- Địa chỉ: Võ Thị Sáu,phường Kinh Dinh,thành Phố Phan Rang,tỉnh Ninh Thuận
- Môn dạy: Hóa Lớp 12
Địa điểm: TP. Phan Rang - Tháp Chàm - Ninh Thuận Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 224571 Môn dạy: Sinh học Lớp 12 15/11/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: giáo vien nữ nhiệt tình, thân thiện
- Địa chỉ: Thành Phố Phan Rang,tỉnh Ninh Thuận
- Môn dạy: Sinh Lớp 12
Địa điểm: TP. Phan Rang - Tháp Chàm - Ninh Thuận Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 224542 Môn dạy: Hóa học Lớp 12 13/11/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Ôn thi đại học khối B
- Địa chỉ: Võ Thị Sáu
- Môn dạy: Hóa 
Địa điểm: TP. Phan Rang - Tháp Chàm - Ninh Thuận Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 224540 Môn dạy: Sinh học Lớp 12 13/11/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Giáo viên nữ có nhiều thời gian rảnh
- Địa chỉ: Võ Thị Sáu
- Môn dạy: Sinh Học Lớp 12
Địa điểm: TP. Phan Rang - Tháp Chàm - Ninh Thuận Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 224450 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 1 06/11/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Phan rang
Địa điểm: TP. Phan Rang - Tháp Chàm - Ninh Thuận Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 224274 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 25/10/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Phuoc khanh- ninh phuoc
Địa điểm: Ninh Phước - Ninh Thuận Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 224226 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 22/10/2018
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Anh văn chuyên ngành xây dựng
- Địa chỉ: Long bình 2. An hải. Ninh phước. Ninh thuận
Địa điểm: Ninh Phước - Ninh Thuận Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 224215 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 22/10/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Yêu cầu: Tận tâm, vui vẻ
- Địa chỉ: Phan Rang Tháp Chàm
- Môn dạy: Tieng Anh Giao Tiếp
Địa điểm: TP. Phan Rang - Tháp Chàm - Ninh Thuận Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 224187 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 20/10/2018
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 1 buổi
- Yêu cầu: Cần gia sư vui vẻ nhiệt tình và có kỷ năng giảng dạy tốt.
- Địa chỉ: Đào Duy Từ - Phước Mỹ - Phan Rang Tháp Chàm Ninh Thuận
Địa điểm: TP. Phan Rang - Tháp Chàm - Ninh Thuận Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 224174 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 19/10/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Yêu cầu: học được tiếng hàn sơ cấp 1 và sơ cấp 2
- Địa chỉ: hải thượng lãn ông
Địa điểm: Ninh Sơn - Ninh Thuận Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 224135 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 9 17/10/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: hùng vương - mỹ hương
Địa điểm: TP. Phan Rang - Tháp Chàm - Ninh Thuận Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 224074 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 14/10/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: Tran Phú _ PR
- Môn dạy: Lop 1
Địa điểm: TP. Phan Rang - Tháp Chàm - Ninh Thuận Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 224055 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 13/10/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: hải thượng lãn ông phan rang ninh thuận
Địa điểm: TP. Phan Rang - Tháp Chàm - Ninh Thuận Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 224039 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 12/10/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Dạy giao tiếp Anh Văn
- Địa chỉ: Đường Tô Hiệu Tp Phan Rang
- Môn dạy: Anh Văn Giao Tiếp
Địa điểm: TP. Phan Rang - Tháp Chàm - Ninh Thuận Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223725 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 25/09/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: tan son 2 thanh hai
Địa điểm: TP. Phan Rang - Tháp Chàm - Ninh Thuận Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223684 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 22/09/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Yêu cầu: luyện tiếng anh cấp tốc, để đi làm
- Địa chỉ: mỹ phong, thanh hải, ninh hải, ninh thuận
Địa điểm: Ninh Hải - Ninh Thuận Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223585 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 16/09/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Nếu có lớp học nhiểu người e sẽ tới lớp học.
- Địa chỉ: nguyễn thị minh khai
Địa điểm: Ninh Phước - Ninh Thuận Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223577 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 15/09/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Phuoc huu
Địa điểm: Bác Ái - Ninh Thuận Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Trang:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10