Việc làm Ninh Thuận   Hệ thống có 331 việc làm gia sư.
Mã việc làm: 209480 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 19/03/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: chuẩn
- Địa chỉ: Kp 13 Thị Trấn Phước Dân Huyện Ninh Phước Tỉnh Ninh Thuận
- Môn dạy: Tiếng Trung Quốc
Địa điểm: Ninh Phước - Ninh Thuận Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 209364 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 14/03/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Địa điểm: TP. Phan Rang - Tháp Chàm - Ninh Thuận Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 209176 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 09/03/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: chuẩn
- Địa chỉ: Kp 13 Thị Trấn Phước Dân Huyện Ninh Phước Tỉnh Ninh Thuận
- Môn dạy: Tiếng Trung Quốc
Địa điểm: Ninh Phước - Ninh Thuận Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 209155 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 09/03/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Học giao tiếp căn bản
- Địa chỉ: Cty Cp Việt Nam
Địa điểm: TP. Phan Rang - Tháp Chàm - Ninh Thuận Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 209114 Môn dạy: Tiếng Nhật 07/03/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 6 buổi
- Yêu cầu: Dạy hội thoại n3
- Địa chỉ: Đường 16/4 Ninh Thuận
- Môn dạy: Tiếng Nhật
Địa điểm: TP. Phan Rang - Tháp Chàm - Ninh Thuận Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 209110 Môn dạy: Tiếng Nhật 07/03/2018
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 6 buổi
- Yêu cầu: Học giao tiếp n3
- Địa chỉ: Đường 16/4 ninh thuận
Địa điểm: TP. Phan Rang - Tháp Chàm - Ninh Thuận Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 209039 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 05/03/2018
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Yêu cầu: Nhiet tinh
- Địa chỉ: Ngo quyen
Địa điểm: TP. Phan Rang - Tháp Chàm - Ninh Thuận Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 209034 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 04/03/2018
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Đã có kinh nghiệm
- Địa chỉ: Phan Rang Tháp Chàm
- Môn dạy: Tiếng Trung
Địa điểm: TP. Phan Rang - Tháp Chàm - Ninh Thuận Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 209025 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 04/03/2018
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 1 buổi
- Yêu cầu: Cô có thể dạy cho em học môn tiếng trung được ko
- Địa chỉ: Thành Phố Phan Rang Tháp Chàm Khu Phố 3 Phường Mỹ Hải
- Môn dạy: Tiếng Trung
Địa điểm: TP. Phan Rang - Tháp Chàm - Ninh Thuận Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 209011 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 04/03/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Yêu cầu: NHIỆT TÌNH, TINH THẦN TRÁCH NHIỆM, YÊU NGHỀ ...
- Địa chỉ: 12/3 ĐƯỜNG 16/4 THÀNH PHỐ PHAN RANG - THÁP CHÀM, TỈNH NINH THUẬN
- Môn dạy: TOÁN, TIẾNG VIỆT, TIẾNG ANH
Địa điểm: TP. Phan Rang - Tháp Chàm - Ninh Thuận Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 208975 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 03/03/2018
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: 75/32/2 ngo quyen
Địa điểm: TP. Phan Rang - Tháp Chàm - Ninh Thuận Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 208924 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 01/03/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Kp 13 Thị Trấn Phước Dân Huyện Ninh Phước Tỉnh Ninh Thuận
- Môn dạy: Tiếng Trung Quốc
Địa điểm: Ninh Phước - Ninh Thuận Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 208912 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 01/03/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: lạc Tân
Địa điểm: Thuận Nam - Ninh Thuận Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 208878 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 28/02/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: 404 Ngô Gia Tự, P. Tấn Tài, TP. PRTC, Ninh Thuận
- Môn dạy: Lớp 1
Địa điểm: TP. Phan Rang - Tháp Chàm - Ninh Thuận Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 208826 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 27/02/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Yêu cầu: Học giao tiếp và ngữ pháp
- Địa chỉ: Chung cư C2-Hồ xuân hương-phan rang
Địa điểm: TP. Phan Rang - Tháp Chàm - Ninh Thuận Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 208661 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 23/02/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Khánh hội - Tri Hải - Ninh Hai - Ninh Thuân
Địa điểm: Ninh Hải - Ninh Thuận Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 208578 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 20/02/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Phước hữu-ninh Phước
Địa điểm: Ninh Phước - Ninh Thuận Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 208574 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 20/02/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Học tại nhà giáo viên
- Địa chỉ: Phước Mỹ
Địa điểm: TP. Phan Rang - Tháp Chàm - Ninh Thuận Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 208514 Môn dạy: Toán học Lớp 11 08/02/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ:  Huỳnh Thúc Kháng Khu Phố 6 Phường Phước Mĩ Phan Rang Tháp Chàm Ninh Thuận
- Môn dạy: Lớp 12 Môn Toán
Địa điểm: TP. Phan Rang - Tháp Chàm - Ninh Thuận Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 208400 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 6 28/01/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Thành ý- Thành Hai TP.PR-TC
Địa điểm: TP. Phan Rang - Tháp Chàm - Ninh Thuận Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 208377 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 26/01/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Yêu cầu: vì mất căn bản nên học để nắm bắt lại
- Địa chỉ: AN THẠNH - AN HẢI
Địa điểm: Ninh Phước - Ninh Thuận Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 208338 Môn dạy: Toán học Lớp 9 23/01/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ:  Huỳnh Thúc Kháng Khu Phố 6 Phường Phước Mĩ Phan Rang Tháp Chàm Ninh Thuận
- Môn dạy: Toán , Anh
Địa điểm: TP. Phan Rang - Tháp Chàm - Ninh Thuận Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 208309 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 21/01/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: CHUYÊN NGHIỆP
- Địa chỉ: 67 HẢI THƯỢNG LÃNG ÔNG, PHAN RANG-THÁP CHÀM, NINH THUẬN
- Môn dạy: TIẾNG TRUNG
Địa điểm: TP. Phan Rang - Tháp Chàm - Ninh Thuận Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 208193 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 14/01/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 1 buổi
- Địa chỉ: Ninh Hai Ninh Thuận
- Môn dạy: Tiếng Trung
Địa điểm: Ninh Hải - Ninh Thuận Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 208143 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 11/01/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: phương pháp dễ hiểu
- Địa chỉ: Thôn Cà Đú,xã Thành Hải, TP Phan Rang Tháp Chàm
- Môn dạy: Tiếng Trung
Địa điểm: TP. Phan Rang - Tháp Chàm - Ninh Thuận Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 208091 Môn dạy: Toán học Lớp 12 09/01/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Phung Khac Khoan Phuoc My Ninh Thuan
- Môn dạy: Toan
Địa điểm: TP. Phan Rang - Tháp Chàm - Ninh Thuận Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 208090 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 09/01/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Yêu cầu: can học nhanh
- Địa chỉ: truong chinh
Địa điểm: TP. Phan Rang - Tháp Chàm - Ninh Thuận Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 208060 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 08/01/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: Ninh phuoc
Địa điểm: Bác Ái - Ninh Thuận Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 208036 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 11 06/01/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Thân thiện và nhiệt tình hihi
- Địa chỉ: Phan Rang
- Môn dạy: Anh Lớp 11
Địa điểm: TP. Phan Rang - Tháp Chàm - Ninh Thuận Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 208032 Môn dạy: Toán học Lớp 3 06/01/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Có kỹ năng về toán học, phương pháp dạy có tính suy luận cao.
- Địa chỉ: KP1, P. Bảo An, TP. Phan Rang - Tháp Chàm
- Môn dạy: Toán, Lớp 3
Địa điểm: TP. Phan Rang - Tháp Chàm - Ninh Thuận Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Trang:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10