Việc làm Quãng Bình   Hệ thống có 271 việc làm gia sư.
Mã việc làm: 221665 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 20/06/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Yêu cầu: Vào buổi chiều
- Địa chỉ: Duy ninh quảng ninh quảng bình
Địa điểm: Quảng Ninh - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221630 Môn dạy: Tiếng Đức 17/06/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Nhan trach bo trach quang binh
Địa điểm: Bố Trạch - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221597 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 16/06/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 6 buổi
- Địa chỉ: Lý Trạch- Bố Trạch -Quảng Bình
Địa điểm: TP. Đồng Hới - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221522 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 12/06/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Dạy kèm 1 thầy 1 troc
- Địa chỉ: Tiểu Khu 11 Thị Trấn Hoàn Lảo BT QB
- Môn dạy: Tiếng Anh Mất Căn Bản
Địa điểm: Bố Trạch - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221503 Môn dạy: Tiếng Đức 12/06/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: GIÁO VIÊN THÔNG THẠO TIẾNG ĐỨC - Địa chỉ: PHƯỜNG ĐỨC NINH ĐÔNG, ĐỒNG HỚI QUẢNG BÌNH - Môn dạy: TIẾNG ĐỨC
Địa điểm: TP. Đồng Hới - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221442 Môn dạy: TOEIC 500 09/06/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Có bằng B1 hoặc Toeic
- Địa chỉ: Phường Hải Đình, Đồng Hới, Quảng Bình
- Môn dạy: B1 Hoặc Toeic
Địa điểm: TP. Đồng Hới - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221364 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 06/06/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: Vạn Trạch bố Trạch quảng binh
Địa điểm: Bố Trạch - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221254 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 01/06/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Địa chỉ: Thôn kim lũ 2,xã kim hóa tuyên hóa quanh bình
Địa điểm: Tuyên Hóa - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221031 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 22/05/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Phú trạch ,bố trạch ,quảng bình
Địa điểm: Bố Trạch - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 220988 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 20/05/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Địa chỉ: Lộc Long ,Xuân Ninh,Quảng Ninh,QB
- Môn dạy: Tiếng Hàn
Địa điểm: Quảng Ninh - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 220982 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 20/05/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Địa chỉ: Lộc Long ,Xuân Ninh,Quảng Ninh,QB
Địa điểm: Quảng Ninh - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 220955 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 19/05/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Địa chỉ: Lộc Long ,Xuân Ninh,Quảng N8nh,QB
Địa điểm: Quảng Ninh - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210857 Môn dạy: Toán học Lớp 7 15/05/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: to dân phố quyết tiến
Địa điểm: Bố Trạch - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210847 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 15/05/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Địa chỉ: Hàm Ninh- Quảng Ninh- Quảng Bình
- Môn dạy: Tiếng Hàn
Địa điểm: Quảng Ninh - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210834 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 15/05/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Địa chỉ: Hàm ninh- Quảng Ninh- Quảng Bình
Địa điểm: Quảng Ninh - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210794 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 13/05/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Địa chỉ: Hoàn Lảo Bố Trạch _ QB
- Môn dạy: Tiếng Anh
Địa điểm: Bố Trạch - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210793 Môn dạy: Năng khiếu âm nhạc 13/05/2018
- Số người học: 3 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Dạy ở trung tâm
- Địa chỉ: Tân Xuân quảng phong ba đồn
Địa điểm: Quảng Trạch - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210760 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 11/05/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Yêu cầu: Day cháu tập đọc, viết thành thạo, rèn chữ viết đẹp
- Địa chỉ: Thôn 10 Xã Lộc Ninh- TP Đồng Hới- Tỉnh Quảng Bình
- Môn dạy: Môn Tiếng Việt Lớp 1
Địa điểm: TP. Đồng Hới - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210417 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 24/04/2018
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Yêu cầu: Có kinh nghiệm giảng dạy
- Địa chỉ: Nam Lý, Đồng Hới
- Môn dạy: ANH VĂN
Địa điểm: TP. Đồng Hới - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210109 Môn dạy: Năng khiếu âm nhạc 11/04/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Yêu cầu: Thoả thuận
- Địa chỉ: Xả sơn trach
Địa điểm: Bố Trạch - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210104 Môn dạy: Tiếng Anh Luyện thi Đại học 11/04/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: ôn thi đại học cấp tốc
- Địa chỉ: Tại Nhà Giáo Viên
- Môn dạy: Tiếng Anh Ôn Thi Đại Học
Địa điểm: TP. Đồng Hới - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210016 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 08/04/2018
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Yêu cầu: Tiếng Trung giao tiếp

Địa điểm: Bố Trạch - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210010 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 08/04/2018
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Yêu cầu: Tiếng Trung giao tiếp
- Môn dạy: Tiếng Trung Giao Tiếp
Địa điểm: TP. Đồng Hới - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 209972 Môn dạy: Tiếng Nhật 06/04/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Tổ dân phố 10 phường đồng phú
Địa điểm: TP. Đồng Hới - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 209966 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 05/04/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: học tối
- Địa chỉ: Dong My, Dong Hoi, Quang Binh
- Môn dạy: Tiếng Trung
Địa điểm: TP. Đồng Hới - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 209965 Môn dạy: Tiếng Nhật 05/04/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Tổ dân phố 10 phường đồng phú
Địa điểm: TP. Đồng Hới - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 209958 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 05/04/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: học tối
- Địa chỉ: dong my, dong hoi, quang binh
Địa điểm: TP. Đồng Hới - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 209913 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 9 03/04/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Ôn thi chuyên
- Địa chỉ: tiểu khu 3 - thị trấn Đồng lê
Địa điểm: Tuyên Hóa - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 209898 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 03/04/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình
Địa điểm: TP. Đồng Hới - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 209873 Môn dạy: Tiếng Pháp 02/04/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Email ducpaqb@gmail.com
- Địa chỉ: Bắc lý
Địa điểm: TP. Đồng Hới - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Trang:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10