Việc làm Quãng Bình   Hệ thống có 239 việc làm gia sư.
Mã việc làm: 209434 Môn dạy: IELTS 5.0 17/03/2018
- Số người học: 3 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: Bảo Ninh - TP Đồng Hới - Quảng Bình
Địa điểm: TP. Đồng Hới - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 209427 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 17/03/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Tốt - Địa chỉ: Hải Trạch Bố Trạch Quảng Bình - Môn dạy: Tiếng Hàn
Địa điểm: Bố Trạch - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 209363 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 14/03/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: quảng phúc
Địa điểm: Quảng Trạch - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 209267 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 13/03/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Tốt
- Địa chỉ: Hải Trạch Bố Trạch Quảng Bình
- Môn dạy: Tiếng Hàn
Địa điểm: Bố Trạch - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 209254 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 12/03/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Hải trạch bố trạch quảng bình
Địa điểm: Bố Trạch - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 209219 Môn dạy: Tiếng Đức 11/03/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: Tỉnh Quảng Bình - Môn dạy: Luyện Thi Cấp Tốc A1 Tiếng Đức
Địa điểm: TP. Đồng Hới - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 209144 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 08/03/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Thanh khê,thanh trạch,bố trạch,quảng bình
Địa điểm: Bố Trạch - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 209087 Môn dạy: Tiếng Nhật 06/03/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Địa chỉ: Đồng hới
Địa điểm: TP. Đồng Hới - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 209086 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 06/03/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Yêu cầu: Hoc giao tiếp
- Địa chỉ: Thôn xuân hoà xã quảng xuân huyện quảng Trạch tỉnh Quảng bình
Địa điểm: Bố Trạch - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 209084 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 06/03/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Yêu cầu: Hoc tiếng trung cấp tốc
- Địa chỉ: Quảng minh tx ba đồn. Quảng bình
Địa điểm: Quảng Trạch - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 209026 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 04/03/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Yêu cầu: Muốn học cấp tốc
- Địa chỉ: Hải ninh. Quảng ninh.quảng bình
Địa điểm: Quảng Ninh - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 208824 Môn dạy: Năng khiếu âm nhạc 27/02/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Địa chỉ: Dong tan
Địa điểm: Tuyên Hóa - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 208776 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 26/02/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 1 buổi
- Địa chỉ: Quảng bình
Địa điểm: Quảng Trạch - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 208559 Môn dạy: Đàn Organ 18/02/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Địa chỉ: Tieu Khu Dong Tan /thi Tran Dong Le/huyen Thuyen Hoa/tinh Quang Binh
- Môn dạy: Dan Organ
Địa điểm: Tuyên Hóa - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 208480 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 03/02/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Yêu cầu: Trình độ tiếng hàn
- Địa chỉ: Quán Hàu - Quảng Ninh- Quảng Bình
- Môn dạy: Tiếng Hàn Cơ Bản
Địa điểm: Quảng Ninh - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 208459 Môn dạy: Tiếng Đức 01/02/2018
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Giao vien a1
- Địa chỉ: Son Loc - Bo Trach - Quang Binh
- Môn dạy: Tieng Duc
Địa điểm: TP. Đồng Hới - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 208374 Môn dạy: Tiếng Đức 26/01/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: sơn lộc - bố trạch - quảng bình
Địa điểm: Bố Trạch - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 208316 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 3 22/01/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ:  Lý Thái Tổ.quảng Bình
- Môn dạy: Lớp 3
Địa điểm: TP. Đồng Hới - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 208048 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 2 07/01/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Yêu cầu: Tận tình ,chu đáo
- Địa chỉ: Bắc Nghĩa-đồng Hới -quảng Bình
- Môn dạy: Lớp 2
Địa điểm: TP. Đồng Hới - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 208012 Môn dạy: Toán học Lớp 6 05/01/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Dạy de hieu va tan tinh
- Địa chỉ: 401 Ly Thuong Kiet Dong Hoi Quang Binh
- Môn dạy: Toan Lớp 6
Địa điểm: TP. Đồng Hới - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 207897 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 28/12/2017
- Số người học: 5 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Địa chỉ: Quảng trường. Quảng trạch .quảng Bình
Địa điểm: Quảng Trạch - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 207774 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 9 18/12/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Nam Lý
- Môn dạy: Tiếng Anh 9
Địa điểm: TP. Đồng Hới - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 207754 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 9 18/12/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Nam lý, canh trường y tế
Địa điểm: TP. Đồng Hới - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 207699 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 14/12/2017
- Số người học: 5 người
- Số buổi dạy trong tuần: 6 buổi
- Yêu cầu: Giáo viên tiếng hàn
- Địa chỉ: Quảng Trạch
- Môn dạy: Tiếng Hàn
Địa điểm: TP. Đồng Hới - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 207668 Môn dạy: Toán học Lớp 11 12/12/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Dạy tốt.
- Địa chỉ: Áng Sơn. Vạn Ninh. Quảng Ninh. Quảng Bình
- Môn dạy: Toán 11
Địa điểm: Quảng Ninh - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 207599 Môn dạy: Tiếng Đức 09/12/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 6 buổi
- Địa chỉ: nguyen thi dinh bao ninh dong hoi quang binh
Địa điểm: TP. Đồng Hới - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 207438 Môn dạy: Tiếng Nhật 01/12/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Yêu cầu: Lớp cấp tốc
- Địa chỉ: Nông truong viet trung . Bố Trạch
Địa điểm: TP. Đồng Hới - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 207294 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 24/11/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Duy Ninh-quảng Ninh-quảng Binh
Địa điểm: Quảng Ninh - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 207289 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 24/11/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Địa chỉ: Hàm ninh- quảng ninh - quảng bình
Địa điểm: Quảng Ninh - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 207134 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 18/11/2017
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Yêu cầu: Học nhanh và hiểu nhanh
- Địa chỉ: Duy ninh-quảng ninh-quảng binh
Địa điểm: Quảng Ninh - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Trang:   1   2   3   4   5   6   7   8