Việc làm Quãng Bình   Hệ thống có 311 việc làm gia sư.
Mã việc làm: 244937 Môn dạy: Toán học Lớp 10 13/12/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Đồng Phú
Địa điểm: TP. Đồng Hới - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 244926 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 13/12/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Yêu cầu: Học từ 18-21h hoặc 19-22h
- Địa chỉ: Vĩnh ninh- quảng ninh
Địa điểm: Quảng Ninh - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 244925 Môn dạy: Tiếng Đức 12/12/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Đức trung,đức trạch, bố trạch, quảng bình
Địa điểm: Bố Trạch - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 244909 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 11/12/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: bắc nghĩa
Địa điểm: TP. Đồng Hới - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 234852 Môn dạy: Tiếng Nhật 05/12/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Dinh Mười - Gia Ninh, Quảng Bình
- Môn dạy: Tiếng Nhật
Địa điểm: Quảng Ninh - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 234812 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 7 03/12/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Tdp 5 Bắc Lý Đồng Hới Quảng Bình
- Môn dạy: Anh Văn Lớp 7
Địa điểm: TP. Đồng Hới - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 234688 Môn dạy: Tiếng Đức 25/11/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: lệ thủy
Địa điểm: Lệ Thủy - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 234630 Môn dạy: Tiếng Đức 20/11/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Địa chỉ: tt kiến gianh
Địa điểm: Lệ Thủy - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 234598 Môn dạy: Tiếng Đức 18/11/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Địa chỉ: kiến giang
Địa điểm: Lệ Thủy - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 224509 Môn dạy: Năng khiếu âm nhạc 11/11/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Yêu cầu: Không
- Địa chỉ: Quang tiến quảng Trạch quang binh
Địa điểm: Quảng Trạch - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 224508 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 11/11/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Ba đồn
Địa điểm: Quảng Trạch - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 224460 Môn dạy: Năng khiếu âm nhạc 07/11/2018
- Số người học: 4 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: E đã học cơ bản.h muốn học đệm để đi làm đám cưới
- Địa chỉ: Đội 4_lộc hạ_an thủy
Địa điểm: Lệ Thủy - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 224328 Môn dạy: Tiếng Pháp 28/10/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 1 buổi
- Địa chỉ: an cu tan hoa tieu can tra vinh
Địa điểm: Bố Trạch - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 224300 Môn dạy: Tiếng Nhật 27/10/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Thôn4 hoàn trach bố trạch quảng bình
Địa điểm: Bố Trạch - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 224253 Môn dạy: Tiếng Đức 24/10/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Thanh Lộc. Sơn Lộc.bố Trạch. Quảng Bình
- Môn dạy: Tiếng Đức
Địa điểm: Bố Trạch - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 224003 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 09/10/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Dong Hoi
Địa điểm: TP. Đồng Hới - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223985 Môn dạy: Tiếng Nhật 09/10/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Yêu cầu: Học cấp tốc
- Địa chỉ: Quảng Trạch
Địa điểm: Minh Hóa - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223936 Môn dạy: Tiếng Đức 06/10/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Địa chỉ: Hải ninh
Địa điểm: Quảng Ninh - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223901 Môn dạy: Toán học Lớp 6 04/10/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Địa chỉ: DUONG HO TUNG MAU, XA LOC NINH
- Môn dạy: 6
Địa điểm: TP. Đồng Hới - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223807 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 9 29/09/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Thôn Mít-Tây Trạch-Bố Trạch-Quảng Bình
Địa điểm: Bố Trạch - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223759 Môn dạy: Tiếng Nhật 26/09/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Thôn 6, Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình
- Môn dạy: Tiếng Nhật
Địa điểm: TP. Đồng Hới - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223728 Môn dạy: Tiếng Nhật 25/09/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Lộc Ninh, Đồng Hới Quảng Bình
Địa điểm: TP. Đồng Hới - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223573 Môn dạy: Đàn Organ 15/09/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Thach Ban Phu Thuy Le Thuy Quang Binh - Môn dạy: Organ
Địa điểm: Lệ Thủy - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223428 Môn dạy: Tiếng Đức 07/09/2018
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Lấy chứng chỉ B 1 năm sau
- Địa chỉ: Nam Lý
Địa điểm: Bố Trạch - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223321 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 03/09/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Bắc lí, đồng hới, quảng bình
Địa điểm: TP. Đồng Hới - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223273 Môn dạy: Năng khiếu âm nhạc 31/08/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Yêu cầu: Học kỉ năng thành 1 nhạc công thuần thạo
- Địa chỉ: Thôn xuân sơn xả sơn trạch
Địa điểm: Bố Trạch - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223229 Môn dạy: Toán học Lớp 12 29/08/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Sinh viên đại học
- Địa chỉ: Trường Trung Cấp Luật Đồng Hới Tỉnh Quảng Bình
- Môn dạy: Môn Toán Lớp 12
Địa điểm: TP. Đồng Hới - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223159 Môn dạy: Tiếng Pháp 26/08/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Giáo viên phát âm tốt, ngữ pháp chắc chắn.
- Địa chỉ: Đồng Sơn
Địa điểm: TP. Đồng Hới - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223130 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 24/08/2018
- Số người học: 4 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Tân Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình
Địa điểm: Quảng Ninh - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222798 Môn dạy: Tiếng Nhật 09/08/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: học từ nhập môn
- Địa chỉ: hà huy tập đồng hới quảng bình
Địa điểm: TP. Đồng Hới - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Trang:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10