Việc làm Quãng Bình   Hệ thống có 338 việc làm gia sư.
Mã việc làm: 287912 Môn dạy: Tiếng Nhật 12/07/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Yêu cầu: mong muốn được học tiếng nhật sơ cấp -> hoàn thành N4
- Địa chỉ: Đồng Hới
- Môn dạy: Tiếng Nhật
Địa điểm: TP. Đồng Hới - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 287704 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 28/06/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Xã Thuận Đức
Địa điểm: TP. Đồng Hới - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 287654 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 25/06/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Địa chỉ: Quảng Trạch - Môn dạy: Tiếng Hàn
Địa điểm: Quảng Trạch - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 287395 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 09/06/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Yêu cầu: Ok
- Địa chỉ: Bố Trạch
- Môn dạy: Cơ Bản
Địa điểm: Bố Trạch - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 287312 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 05/06/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 6 buổi
- Yêu cầu: Ôn thi eps
- Địa chỉ: Thành phố đồng hới quảng bình
Địa điểm: TP. Đồng Hới - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 287291 Môn dạy: IELTS 5.0 04/06/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: vo ninh
Địa điểm: Quảng Ninh - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 277269 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 02/06/2019
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 6 buổi
- Yêu cầu: Học vào buổi chiều các ngày trong tuân
- Địa chỉ: Tt kiến giang, lệ thủy ,quảng bình
Địa điểm: Lệ Thủy - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 276967 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 16/05/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Địa chỉ: An Ninh-Quảng Ninh-Quảng Bình
Địa điểm: TP. Đồng Hới - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 276930 Môn dạy: Tiếng Đức 14/05/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Học trình độ B2
- Địa chỉ: Thôn Tây phú xã quang phú
Địa điểm: TP. Đồng Hới - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 276660 Môn dạy: Tiếng Nhật 25/04/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: Lý trạch
Địa điểm: Bố Trạch - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 276572 Môn dạy: Tiếng Nhật 19/04/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: Lý trạch
Địa điểm: Bố Trạch - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 276550 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 17/04/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Địa chỉ: Thành Phố Đồng Hới Quảng Bình - Môn dạy: Thi Tiếng Hàn Xkd 2019
Địa điểm: TP. Đồng Hới - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 276517 Môn dạy: Tiếng Pháp 15/04/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Học từ cơ bản, thi bằng A2 trong 4 tháng
- Địa chỉ: Nam lý
Địa điểm: TP. Đồng Hới - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 276463 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 10/04/2019
- Số người học: 5 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Monh muốn dk xếp lịch học vào buổi sáng
- Địa chỉ: Hải ninh
Địa điểm: Quảng Ninh - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 256224 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 3 26/03/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Dạy tốt
- Địa chỉ: Thôn Đan Sa Phường Quảng Phúc Thị Xã Ba Đồn Tỉnh Quảng Bình
- Môn dạy: Toán , Tiếng Việt Và 1 Giáo Viên Tiếng Anh Lớp 3
Địa điểm: Quảng Trạch - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 256084 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 17/03/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Gần chợ mới Bắc Lý
Địa điểm: TP. Đồng Hới - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 256034 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 14/03/2019
- Số người học: 3 người
- Số buổi dạy trong tuần: 1 buổi
- Yêu cầu: 3nguoi
- Địa chỉ: Duuyquangninhquangbinh
Địa điểm: Quảng Ninh - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 256024 Môn dạy: Mỹ thuật Luyện thi Đại học 13/03/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Quảng lộc thị xã ba đồn tỉnh quảng bình
Địa điểm: Quảng Trạch - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255831 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 2 28/02/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Sinh vien
- Địa chỉ: Le Thanh Dong
- Môn dạy: 2
Địa điểm: TP. Đồng Hới - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255676 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 19/02/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Yêu cầu: Có thể học trong 10 ngày liên tiếp.
- Địa chỉ: Tuyên hoá quảng bình
Địa điểm: Tuyên Hóa - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255538 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 14/02/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Dạy đọc và viết tiếng Việt
- Địa chỉ: Trường Chinh , Bắc Lý , Đồng Hơi, Quảng Bình
- Môn dạy: Học Tiếng Việt Lớp 1
Địa điểm: TP. Đồng Hới - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255439 Môn dạy: Tiếng Đức 08/02/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Địa chỉ: Quảnng minh tx ba đồn
Địa điểm: Quảng Trạch - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255409 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 27/01/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Thôn 2.lệ ninh . Lệ Thủy . Quảng Bình
Địa điểm: Lệ Thủy - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255389 Môn dạy: Tiếng Nhật 23/01/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 6 buổi
- Địa chỉ: Bắc nhĩa- đồng hới- quảng bình
Địa điểm: TP. Đồng Hới - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255163 Môn dạy: Tiếng Nhật 03/01/2019
- Số người học: 5 người
- Số buổi dạy trong tuần: 6 buổi
- Yêu cầu: Cần đào tạo cho xklđ Nhật Bản
- Địa chỉ: TP đồng hới
Địa điểm: TP. Đồng Hới - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255029 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 23/12/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Quảng Bình
Địa điểm: Bố Trạch - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 244972 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 17/12/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Yêu cầu: Học vào ban đêm
- Địa chỉ: Nam ly
Địa điểm: TP. Đồng Hới - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 244937 Môn dạy: Toán học Lớp 10 13/12/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Đồng Phú
Địa điểm: TP. Đồng Hới - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 244926 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 13/12/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Yêu cầu: Học từ 18-21h hoặc 19-22h
- Địa chỉ: Vĩnh ninh- quảng ninh
Địa điểm: Quảng Ninh - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 244925 Môn dạy: Tiếng Đức 12/12/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Đức trung,đức trạch, bố trạch, quảng bình
Địa điểm: Bố Trạch - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Trang:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10