Việc làm Quãng Nam   Hệ thống có 3 việc làm gia sư.
Mã việc làm: 712934 Môn dạy: Tiếng Hàn giao tiếp 15/07/2024
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: 62/21 phan châu trinh
Địa điểm: TP. Hội An - Quảng Nam Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 712894 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 06/07/2024
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Đã có kinh nghiệm dạy cấp 1
- Địa chỉ: Thôn Lạc Câu, Xã Bình Dương
- Môn dạy: Toán Và Tiếng Việt
Địa điểm: Thăng Bình - Quảng Nam Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 702781 Môn dạy: Tiếng Anh giao tiếp 13/06/2024
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Giáo viên trình độ cao, học để giao tiếp trong công việc đời sống
- Địa chỉ: Cẩm thanh
Địa điểm: TP. Hội An - Quảng Nam Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Trang:  1