Việc làm Thái Bình   Hệ thống có 540 việc làm gia sư.
Mã việc làm: 244892 Môn dạy: Toán học Lớp 11 09/12/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Xóm 6,xã Vũ Lạc
- Môn dạy: Toán11
Địa điểm: Vũ Thư - Thái Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 234783 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 01/12/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: xã Thụy Sơn, Thái Thụy, Thái Bình
Địa điểm: Thái Thụy - Thái Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 234702 Môn dạy: Toán học Lớp 11 26/11/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Dạy kiến thức cơ bản
- Địa chỉ: TP Thái Bình
- Môn dạy: Toán
Địa điểm: TP. Thái Bình - Thái Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 234692 Môn dạy: Đàn Organ 25/11/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Xóm 4 Nam Ha
- Môn dạy: Organ
Địa điểm: Tiền Hải - Thái Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 234641 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 21/11/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Đông Á Đông Hưng Tb
- Môn dạy: Tiếng Anh
Địa điểm: Đông Hưng - Thái Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 234635 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 20/11/2018
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Giáo viên hoạc sv
- Địa chỉ: Đông Á Đông Hưng Tb
- Môn dạy: Toán Và Tiếng Việt
Địa điểm: Đông Hưng - Thái Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 224520 Môn dạy: Toán học Lớp 6 12/11/2018
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Yêu cầu: Sinh viên Đại Học Y, là đv nữ. Có kinh nghiệm truyền đạt dễ hiểu, tâm huyết ( nắm bắt được tâm lý học sinh, gọn gàng, ngăn nắp
 - Địa chỉ: Ngõ 13, Đường Nguyễn Danh Đới, Trần Lãm, Thái Bình - Môn dạy: Các Môn Theo Thời Khoá Biểu Lớp 6
Địa điểm: TP. Thái Bình - Thái Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 224394 Môn dạy: Năng khiếu âm nhạc 02/11/2018
- Số người học: 3 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: Thái bình
Địa điểm: TP. Thái Bình - Thái Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 224354 Môn dạy: Tiếng Đức 30/10/2018
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Đo thị kỳ bá
Địa điểm: TP. Thái Bình - Thái Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 224346 Môn dạy: Vật lý Luyện thi Đại học 30/10/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Cần dạy gấp môn Lý để thi đại học 2019
- Địa chỉ: Xã Minh Lãng Huyện Vũ Thư Tỉnh Thái Bình
Địa điểm: Vũ Thư - Thái Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 224333 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 29/10/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: nam binh
Địa điểm: Kiến Xương - Thái Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 224321 Môn dạy: Tiếng Nhật 28/10/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: Vũ Vân, Vũ Thư, Thái Bình
- Môn dạy: Tiếng Nhật N5
Địa điểm: Vũ Thư - Thái Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 224315 Môn dạy: Tiếng Nhật 28/10/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: Vũ Vân, Vũ Thư, Thái Bình
- Môn dạy: Tiếng Nhật N5
Địa điểm: Vũ Thư - Thái Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 224314 Môn dạy: Tiếng Nhật 28/10/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Yêu cầu: dậy dễ hiểu
- Địa chỉ: Vũ Vân, Vũ Thư, Thái Bình
- Môn dạy: Tiếng Nhật N5
Địa điểm: Vũ Thư - Thái Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 224240 Môn dạy: Toán học Lớp 7 23/10/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Nữ sinh viên có kỹ năng sư phạm tốt
- Địa chỉ: Tổ 01-P. Bồ Xuyên - TP Thái Bình
- Môn dạy: Môn Toán Lớp 7
Địa điểm: TP. Thái Bình - Thái Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 224116 Môn dạy: Sinh học Luyện thi Đại học 16/10/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Tp thái bình
Địa điểm: TP. Thái Bình - Thái Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223938 Môn dạy: Năng khiếu âm nhạc 06/10/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Xóm 3 -liên giang-đông hưng-thái bình
Địa điểm: Đông Hưng - Thái Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223877 Môn dạy: Tiếng Đức 03/10/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Tien phong.tp thai binh
Địa điểm: TP. Thái Bình - Thái Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223604 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 17/09/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Ngữ pháp giỏi
- Địa chỉ: TP Thái Bình
- Môn dạy: Tiếng Anh Ngữ Pháp
Địa điểm: TP. Thái Bình - Thái Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223496 Môn dạy: Đàn Organ 11/09/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: xã nam thịnh
Địa điểm: Tiền Hải - Thái Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223389 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 9 06/09/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Đông Hoàng
Địa điểm: Tiền Hải - Thái Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223319 Môn dạy: Tiếng Đức 03/09/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Vu ninh kiên xuong
Địa điểm: Quỳnh Phụ - Thái Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223187 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 27/08/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: Xom 2 Quỳnh hong , Quỳnh phu , thai binh
Địa điểm: Quỳnh Phụ - Thái Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222956 Môn dạy: Tiếng Đức 17/08/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Thôn Nam Hòa xã Hồng Thái
Địa điểm: Kiến Xương - Thái Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222726 Môn dạy: Tiếng Đức 06/08/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Vu ninh kiên xuong
Địa điểm: Kiến Xương - Thái Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222558 Môn dạy: IELTS 5.0 31/07/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Có trình độ và kĩ năng ôn luyện TOEFL IBT
- Địa chỉ: Xóm 6, Nguyên Xá, Đông Hưng, Thái Bình
- Môn dạy: Ngoại Ngữ/TOEFL Ibt
Địa điểm: Đông Hưng - Thái Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222550 Môn dạy: Tiếng Đức 30/07/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Xóm 10 thôn Thanh Đông xã Đông Lâm huyện Tiền Hải tỉnh Thái Bình
Địa điểm: Tiền Hải - Thái Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222481 Môn dạy: Tiếng Đức 27/07/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: Vu ninh kiên xuong
Địa điểm: Kiến Xương - Thái Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221880 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 9 30/06/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Cả tuần
- Địa chỉ: Thống nhất hưng hà thái bình
Địa điểm: Đông Hưng - Thái Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221777 Môn dạy: Sinh học Lớp 12 25/06/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Giảng dạy dễ hiểu chăm chỉ và nhiệt tình
- Địa chỉ:  Ngõ 235 Phường Phú Khánh
- Môn dạy: Sinh Và Hóa 12
Địa điểm: TP. Thái Bình - Thái Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Trang:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10