Việc làm Vĩnh Phúc   Hệ thống có 4 việc làm gia sư.
Mã việc làm: 702658 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 9 19/05/2024
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 6 buổi
- Địa chỉ:  khu đô thị TMS - Hùng Vương - Phúc yên - Vĩnh Phúc
Địa điểm: TX. Phúc Yên - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 702637 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 9 12/05/2024
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: chuyên ôn thi vào 10
- Địa chỉ: Phường Xuân Hòa , Phúc Yên , Vĩnh Phúc
- Môn dạy: Tiếng Anh Ôn Thi Vào 10
Địa điểm: TX. Phúc Yên - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 702621 Môn dạy: Toán học Lớp 9 06/05/2024
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Xóm Lang Bầu - Thị Trấn Hương Canh - Huyện Bình Xuyên - Tỉnh Vĩnh Phúc
- Môn dạy: Toán 9
Địa điểm: Bình Xuyên - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 702459 Môn dạy: Toán học Lớp 10 06/04/2024
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 6 buổi
- Địa chỉ: Đại đồng
Địa điểm: Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Trang:  1