Việc làm Vĩnh Phúc   Hệ thống có 422 việc làm gia sư.
Mã việc làm: 220965 Môn dạy: Tiếng Nhật 19/05/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Yêu cầu: Tôi có nhu cầu học giao tiếp Tiếng Nhật .Chủ yếu luyện nghe nói
- Địa chỉ: Xuân Hoà -Phúc Yên -Vĩnh Phúc
Địa điểm: TX. Phúc Yên - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 220956 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 19/05/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Yêu cầu: Tôi cần tư vấn thêm
- Địa chỉ: Nguyễn Tất Thành - Khai Quang
Địa điểm: TP. Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210836 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 15/05/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Yêu cầu: Biết tiếng hàn chuyên về chương trình eps và klpt
- Địa chỉ: Trung Mầu Trung Mỹ Bình Xuyên Vĩnh Phúc
- Môn dạy: Tiếng Hàn
Địa điểm: Bình Xuyên - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210668 Môn dạy: Mỹ thuật Luyện thi Đại học 07/05/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Thái Hòa, Lập Thạch, VP
Địa điểm: Lập Thạch - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210547 Môn dạy: Tiếng Đức 02/05/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Xuân Hoà, Phúc Yên, Vĩnh Phúc
Địa điểm: TX. Phúc Yên - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210544 Môn dạy: Tiếng Đức 02/05/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Số nhà 358
Địa điểm: Bình Xuyên - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210462 Môn dạy: Tiếng Đức 26/04/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Xuân Hoà - Phúc Yên - Vĩnh Phúc
Địa điểm: Bình Xuyên - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210377 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 21/04/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Địa điểm: Bình Xuyên - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210305 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 18/04/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: Khai quang
Địa điểm: Bình Xuyên - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210246 Môn dạy: Tiếng Nhật 16/04/2018
- Số người học: 3 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: có kinh nghiệm 3 năm tiếng nhật
- Địa chỉ: Minh Quang Tam Đảo Vĩnh Phúc
- Môn dạy: Hoc Tiếng Nhật
Địa điểm: Tam Đảo - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210181 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 3 13/04/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Day tot
- Địa chỉ: Khu Hanh Chinh So 2,phuong Li Bảo,tp Vinh Yen
- Môn dạy: Toán Lop 3
Địa điểm: TP. Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210100 Môn dạy: Tiếng Đức 11/04/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Phường Xuân Hoà
Địa điểm: TX. Phúc Yên - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210083 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 10/04/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 1 buổi
- Địa chỉ: Đồng Thịnh Sông Lô Vĩnh Phúc
Địa điểm: Sông Lô - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210003 Môn dạy: Vật lý Lớp 7 07/04/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: lo 30 khu chung cu bao quan
Địa điểm: TP. Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 209947 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 04/04/2018
- Số người học: 5 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Yêu cầu: dạy tai thổ tang
- Địa chỉ: thổ tang vĩnh tường vĩnh phúc
Địa điểm: Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 209923 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 04/04/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: TAM DƯƠNG, VĨNH PHÚC
- Môn dạy: TIẾNG HÀN
Địa điểm: Tam Dương - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 209917 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 04/04/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: Hương Canh - Bình Xuyên - Vĩnh Phúc
- Môn dạy: Tiếng Trung Quốc
Địa điểm: Bình Xuyên - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 209645 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 25/03/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Cao Minh Vinh Phuc
- Môn dạy: Tieng Trung
Địa điểm: TP. Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 209612 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 24/03/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 1 buổi
- Địa chỉ: Đồng Thịnh Sông Lô Vĩnh Phúc
Địa điểm: Sông Lô - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 209539 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 21/03/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: Triệu đề
Địa điểm: Lập Thạch - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 209398 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 15/03/2018
- Số người học: 5 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Yêu cầu: Mình muốn học ban ngày các buổi trong tuần, không học tối
- Địa chỉ: Gia Khánh-Bình Xuyên
Địa điểm: Bình Xuyên - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 209370 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 15/03/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: NÓI THÀNH THẠO TIÊNG HÀN
- Địa chỉ: 39 Mê Linh- Vĩnh Yên- Vĩnh Phúc
- Môn dạy: TIẾNG HÀN
Địa điểm: TP. Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 209228 Môn dạy: Toán học Lớp 8 11/03/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: có kỹ năng dạy học sinh tiếp thu tốt dễ hiểu
- Địa chỉ: Số Nhà 01 Ngõ 7 Phố Lưu Quý An Phường Trưng Trắc Thị Xã Phúc Yên
- Môn dạy: Toán Lớp 8
Địa điểm: TX. Phúc Yên - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 209173 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 09/03/2018
- Số người học: 5 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Dạy tại phòng họp công ty Mê trần, cho các nhân viên trong văn phòng ( khoảng 10 nhân viên )
- Địa chỉ: Công Ty TNHH Điện - Điện Tử Mê Trần Vĩnh Phúc, Thôn Hưởng Lộc Xã Đạo Đức Huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
- Môn dạy: Tiếng Anh Giao Tiếp
Địa điểm: Bình Xuyên - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 209113 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 4 07/03/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: yêu nghề, tư duy toán học tốt
- Địa chỉ: Ngõ 1 Đường Đầm Vạc, P Đống Đa Tp Vĩnh Yên
- Môn dạy: Toán, Lớp 4
Địa điểm: TP. Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 209088 Môn dạy: Toán học Lớp 12 06/03/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Có kinh nghiệm ôn thi đại học
- Địa chỉ: Liên Bảo , Vĩnh Yên , Vĩnh Phúc
- Môn dạy: Toán
Địa điểm: TP. Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 208982 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 03/03/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: Trung Mỹ-Bình Xuyên-Vĩnh Phúc
- Môn dạy: Tiếng Anh Giao Tiếp
Địa điểm: Bình Xuyên - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 208775 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 26/02/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 1 buổi
- Yêu cầu: Khong yeu cau.
- Địa chỉ: Lien Bao Vinh Yen Vinh Phuc
- Môn dạy: Tieng Anh
Địa điểm: TP. Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 208725 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 25/02/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Bảo Đức Đạo Đức Bình Xuyên Vĩnh Phúc
- Môn dạy: Tiêng Trung Quốc
Địa điểm: Bình Xuyên - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 208621 Môn dạy: Tiếng Pháp Lớp 5 22/02/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: KDC Tỉnh Ủy - Đồng Tâm - Vĩnh Yên
- Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 5
Địa điểm: TP. Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Trang:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10