Việc làm Vĩnh Phúc   Hệ thống có 473 việc làm gia sư.
Mã việc làm: 224517 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 11/11/2018
- Số người học: 3 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Tiếng trung giỏi và đi làm tại công ty ở các kcn
- Địa chỉ: Xóm Vải- Quất Lưu-bình Xuyên - Vĩnh Phúc
- Môn dạy: Tiếng Trung
Địa điểm: Bình Xuyên - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 224505 Môn dạy: ViOlympic Toán Lớp 5 10/11/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Khu 3 Dan Tru Yen Phuong Yen Lac Vinh Phuc
- Môn dạy: Toan Lop5
Địa điểm: Yên Lạc - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 224465 Môn dạy: Tiếng Nhật 08/11/2018
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: đào tạo tiếng Nhật N5
- Địa chỉ: Tam Hợp - Bình XUyên - Vĩnh Phúc
- Môn dạy: Học Tiếng Nhạt N5
Địa điểm: Bình Xuyên - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 224372 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 31/10/2018
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Có kinh nghiệm - Địa chỉ: Đồng Đầm - Ngọc Thanh - Tp Phúc Yên - Môn dạy: Toán, Tiếng Việt
Địa điểm: TX. Phúc Yên - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 224266 Môn dạy: IELTS 5.0 25/10/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Xin tư vấn
- Địa chỉ: Liên bảo - vĩnh yên - vĩnh phúc
Địa điểm: TP. Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 224235 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 23/10/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 1 buổi
- Yêu cầu: dạy nghe nói tiếng hàn nâng cao
- Địa chỉ: Xuân Mai , Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh phúc
Địa điểm: TX. Phúc Yên - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 224213 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 22/10/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Có khả năng dạy thi topik và giao tiếp
- Địa chỉ: Ngọc Đường - Hồng Châu - Yên Lạc - Vĩnh Phúc
- Môn dạy: Tiếng Hàn
Địa điểm: Yên Lạc - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 224124 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 17/10/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: Đồng tâm_ vĩnh yên
Địa điểm: TP. Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 224021 Môn dạy: Toán học Lớp 7 10/10/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Vĩnh Phượng Thiện Kế Bình Xuyên Vp
- Môn dạy: Toan Ly
Địa điểm: Bình Xuyên - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223942 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 06/10/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 1 buổi
- Địa chỉ: Vân Tập-vân Hội- Tam Dương- Vĩnh Phúc
- Môn dạy: Tiếng Trung Ngoại Ngữ
Địa điểm: Tam Dương - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223849 Môn dạy: IELTS 5.5 01/10/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: Phố Tân Hoa Thị Trấn Thoor Tang Huyện Vĩnh Tường Tỉnh Vĩnh Phúc
- Môn dạy: Ielts 5.5
Địa điểm: Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223846 Môn dạy: IELTS 5.0 01/10/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: Phố tân hoa
Địa điểm: Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223772 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 3 27/09/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Khu Pho I, Huong Canh, Binh XUyen, Vinh Phuc
- Môn dạy: Toan, Tieng Viet
Địa điểm: Bình Xuyên - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223629 Môn dạy: IELTS 5.0 19/09/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: thị trấn thổ tang
Địa điểm: Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223619 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 2 18/09/2018
- Số người học: 4 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: chỉ cần nhiệt tình
- Địa chỉ: Khai Quang
- Môn dạy: Tiếng Anh Tiểu Học
Địa điểm: TP. Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223561 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 14/09/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Topik 3
- Địa chỉ: Bá Thiện Bình Xuyên Cĩnh Phúc
- Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc
Địa điểm: Bình Xuyên - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223554 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 9 14/09/2018
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Đống đa
Địa điểm: TP. Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223443 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 08/09/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Kim xá vĩnh tường vĩnh phúc
Địa điểm: Bình Xuyên - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223418 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 9 07/09/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: kcn bình xuyên đạo đức bình xuyên vinh phúc
Địa điểm: Bình Xuyên - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223190 Môn dạy: Tiếng Pháp 27/08/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Thị trấn Lập Thạch
Địa điểm: Bình Xuyên - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223185 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 27/08/2018
- Số người học: 5 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: trung nguyên - yên lạc - vĩnh phúc
Địa điểm: Yên Lạc - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223154 Môn dạy: Năng khiếu âm nhạc 26/08/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Học vào thứ 7, chủ nhật, hoặc từ 6h-8h tối hàng tuần
- Địa chỉ: Hoàng Hoa - Tam Dương
Địa điểm: Tam Dương - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222722 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 06/08/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Vĩnh sơn vĩnh tường vĩnh phúc
Địa điểm: Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222631 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 02/08/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Mình là Hoa, 20t. Cần một gia sư tiếng anh. Tuần 3 buổi. Yêu cầu: Có kinh nghiệm dạy tiếng cho sinh viên/học sinh cấp 3, phát âm chuẩn, xây dựng lộ trình học tiếng theo trình độ của mình cho phù hợp . Ưu tiên thầy/cô nào có thể ôn thy Ielts Cam kết đầu ra, học hiệu quả, có trách nhiệm. Học phí : thương lượng Địa chỉ : Vĩnh Tường Có thể đến nhà mình dạy, hoặc mình đến nhà cô/ thầy gia sư học.
- Địa chỉ: Vĩnh Tường
- Môn dạy: Tiếng Anh Cho Sinh Viên
Địa điểm: Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222592 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 01/08/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Đã từng làm phiên dich giao tiếp với người trung quốc
- Địa chỉ: Đồng Văn, Yên Lạc ,vĩnh Phúc
- Môn dạy: Học Tại Nhà
Địa điểm: Yên Lạc - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222556 Môn dạy: Tiếng Nhật 31/07/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: N2. Nhiệt tình. Truyen dat tot
- Địa chỉ: Ngo Quyen Vinh Yen Vinh Phuc
- Môn dạy: Tieng Nhat
Địa điểm: TP. Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222554 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 31/07/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: học ngữ pháp
- Địa chỉ: kim ngoc
Địa điểm: TP. Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222552 Môn dạy: Tiếng Nhật 30/07/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Nhiet tinh. Truyen dat tot
- Địa chỉ: Ngo Quyen Vinh Yen Vinh Phuc
- Môn dạy: Tieng Nhat
Địa điểm: TP. Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222546 Môn dạy: Toán học Lớp 12 30/07/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: giao vien chuyen toan dhsp
- Địa chỉ: Thanh Van Tam Duong Vinh Phuc
- Môn dạy: Toan Lop 12
Địa điểm: Tam Dương - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222504 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 28/07/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Tam duong
Địa điểm: Tam Dương - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Trang:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10