Việc làm Vĩnh Phúc   Hệ thống có 529 việc làm gia sư.
Mã việc làm: 318740 Môn dạy: Tiếng Nhật 09/09/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Tuân chính - Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc
Địa điểm: Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 318685 Môn dạy: Tiếng Nhật 05/09/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Tuân chính - Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc
Địa điểm: Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 318638 Môn dạy: Vật lý Lớp 11 02/09/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Khu công nghiệp thổ tang
Địa điểm: Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 318489 Môn dạy: Tiếng Pháp 21/08/2019
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 1 buổi
- Địa chỉ: Tích sơn
Địa điểm: TP. Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 308352 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 9 13/08/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Ngu hồ bá thiện binh xuyên vinh yen vinh phuc
Địa điểm: Bình Xuyên - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 308207 Môn dạy: Toán học Lớp 8 02/08/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Yêu cầu: Hiểu tâm lý học sinh. Nắm trắc kiến thức toán
- Địa chỉ: Trưng Trắc
- Môn dạy: Toán Lớp 8
Địa điểm: TX. Phúc Yên - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 308192 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 01/08/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Yên Dương Tam Đảo Vĩnh Phúc
- Môn dạy: Tiếng Anh Giao Tiếp
Địa điểm: Tam Đảo - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 288066 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 21/07/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: 4 kỹ năng
- Địa chỉ: Sơn Lôi -bình Xuyên-vĩnh Phúc
- Môn dạy: Tiếng Trung
Địa điểm: Bình Xuyên - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 288012 Môn dạy: Hóa học Lớp 11 18/07/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Cháu yếu toán lý hóa.lớp 11.yêu cầu Theo chuyên môn
- Địa chỉ: Hội Hợp Vĩnh Yên
- Môn dạy: Hóa
Địa điểm: TP. Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 287958 Môn dạy: Toán học Lớp 10 14/07/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Lam Sơn - Đồng Tâm- Vĩnh Yên- Vĩnh Phúc
- Môn dạy: Toán
Địa điểm: TP. Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 287904 Môn dạy: Toán học Lớp 9 12/07/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Yêu cầu: có tâm dạy học sinh và cách dạy dễ hiểu, logic
- Địa chỉ: Tiên Đài Văn Tiến Yên Lạc Vĩnh Phúc
- Môn dạy: Toán Văn Anh Lý Hóa Lớp 9
Địa điểm: Yên Lạc - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 287880 Môn dạy: Tiếng Nhật 10/07/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Tp.vĩnh yên
Địa điểm: TP. Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 287813 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 06/07/2019
- Số người học: 4 người
- Số buổi dạy trong tuần: 6 buổi
- Yêu cầu: Học các buổi sáng từ thứ 2 đến thứ 7, thời gian 7h30/8h00
- Địa chỉ: Tam hồng, yên lạc, vĩnh phúc
Địa điểm: Yên Lạc - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 287501 Môn dạy: Tiếng Đức 16/06/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Trường cđ cơ khí nông nghiệp vĩnh phúc
Địa điểm: Bình Xuyên - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 287310 Môn dạy: Tiếng Pháp 05/06/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Yêu cầu: ngữ pháp cơ bản
- Địa chỉ: hùng vương
Địa điểm: TX. Phúc Yên - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 277305 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 04/06/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 6 buổi
- Yêu cầu: Cần giáo viên nữ dậy giỏi ,kèm tại nhà để chuẩn bị thi vào trường cấp 2 chất lượng cao.Có trợ cấp đi lại.
- Địa chỉ: Thanh Vân-Thanh Lâm
- Môn dạy: Toán-văn-Tiếng Anh
Địa điểm: TX. Phúc Yên - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 277253 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 01/06/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Thành Phố Vĩnh Yên
- Môn dạy: Giao Tiep Tieng Trung
Địa điểm: TP. Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 277072 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 22/05/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Thời gian bắt đầu học từ ~ 6h30 or 7h00
- Địa chỉ: Tân Phong Bình xuyên Vĩnh Phúc
Địa điểm: Bình Xuyên - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 276988 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 17/05/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: Thổ Tang
Địa điểm: Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 276883 Môn dạy: Tiếng Đức 11/05/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Thôn Phổ - Quất Lưu
Địa điểm: Bình Xuyên - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 276777 Môn dạy: Autocad căn bản 05/05/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Bình Định -Yên Lạc - Vĩnh Phúc
- Môn dạy: Cad Cơ Bản Và Nâng Cao
Địa điểm: Yên Lạc - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 276681 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 26/04/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Giỏi
- Địa chỉ: Vĩnh Yên Vĩnh Phúc
- Môn dạy: Tiếng Anh
Địa điểm: TP. Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 276661 Môn dạy: Tiếng Đức 25/04/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi

- Địa chỉ: KĐT Hà Tiên , TP Vĩnh Yên
Địa điểm: TP. Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 276637 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 23/04/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Trưng trắc-phúc yên-vĩnh phúc
Địa điểm: TX. Phúc Yên - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 276534 Môn dạy: Toán học Luyện thi Đại học 16/04/2019
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Yêu cầu: dậy giải nhanh bài toán trắc nghiệm
- Địa chỉ: Phường Hùng Vương Công An Thành Phố Phúc Yên
- Môn dạy: Toán. Ôn Thi Đại Học
Địa điểm: TX. Phúc Yên - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 266456 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 09/04/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: thanh lãng bình xuyên
Địa điểm: Bình Xuyên - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 256312 Môn dạy: Năng khiếu âm nhạc 31/03/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Hoàng Hoa - Tam Dương
Địa điểm: Bình Xuyên - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 256100 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 19/03/2019
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Có nghiệp vụ chuyên môn dạy tiểu học
- Địa chỉ: Phường Hùng Vương Phúc Yên Vĩnh Phúc
- Môn dạy: Các Môn
Địa điểm: TX. Phúc Yên - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 256095 Môn dạy: Toán học Lớp 9 18/03/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Tốt nghiệp sư phạm
- Địa chỉ: Ngô Quyền, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
- Môn dạy: Toán, Văn
Địa điểm: TP. Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 256029 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 13/03/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Hướng Canh Bình Xuyên Vĩnh Phuc
- Môn dạy: Tiếng Trung
Địa điểm: Bình Xuyên - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Trang:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10