Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Năng khiếu âm nhạc tại TP. Cà Mau, Cà Mau

Mã Việc Làm: 148000
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 3
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 10/01/2017
Thông tin khác: - Yêu cầu: Tuần học thay phiên thứ 2,4,6 và tuần vào thứ 3,5,7.
- Địa chỉ: đường số 6 khu dự án đông bắc phường 5 tp Cà Mau
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/148000/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 207450 Môn dạy: Năng khiếu âm nhạc 02/12/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Yêu cầu: dai tai nha
- Địa chỉ: ap cai đoi nho A xa nguyen viet khai huyen phu tan ca mau
Địa điểm: Phú Tân - Cà Mau Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 207290 Môn dạy: Năng khiếu âm nhạc 24/11/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Ap tan ngoc dong xa ngoc chanh dam doi
Địa điểm: Đầm Dơi - Cà Mau Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 186200 Môn dạy: Năng khiếu âm nhạc 17/10/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: khóm 8.phường 7 tp.cà mau
Địa điểm: TP. Cà Mau - Cà Mau Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 171173 Môn dạy: Năng khiếu âm nhạc 20/05/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: P9 thành phố cà mau
Địa điểm: TP. Cà Mau - Cà Mau Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 171017 Môn dạy: Năng khiếu âm nhạc 13/05/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Khom 11 thi tran song doc huyen tran van thoi tinh ca mau
Địa điểm: Trần Văn Thời - Cà Mau Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 160128 Môn dạy: Năng khiếu âm nhạc 07/04/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Khong co
- Địa chỉ: Tac van
Địa điểm: TP. Cà Mau - Cà Mau Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 158558 Môn dạy: Năng khiếu âm nhạc 13/02/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Ap nhi nguyet tran phan dam doi ca mau
Địa điểm: Đầm Dơi - Cà Mau Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 148000 Môn dạy: Năng khiếu âm nhạc 10/01/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Tuần học thay phiên thứ 2,4,6 và tuần vào thứ 3,5,7.
- Địa chỉ: đường số 6 khu dự án đông bắc phường 5 tp Cà Mau
Địa điểm: TP. Cà Mau - Cà Mau Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 117039 Môn dạy: Năng khiếu âm nhạc 24/11/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: ap 6 tan loc dong
Địa điểm: Thới Bình - Cà Mau Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 117000 Môn dạy: Năng khiếu âm nhạc 22/11/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 1 buổi
- Yêu cầu: hoc cap toc
- Địa chỉ: xa an xuyen
Địa điểm: TP. Cà Mau - Cà Mau Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 95838 Môn dạy: Năng khiếu âm nhạc 29/09/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Yêu cầu: Học danh organ
- Địa chỉ: xa ly van lam tp ca mau
Địa điểm: TP. Cà Mau - Cà Mau Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 84696 Môn dạy: Năng khiếu âm nhạc 09/08/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: hoc buoi toi
- Địa chỉ: tac van
Địa điểm: TP. Cà Mau - Cà Mau Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 84601 Môn dạy: Năng khiếu âm nhạc 05/08/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 6 buổi
- Địa chỉ: tt.tpcm
Địa điểm: TP. Cà Mau - Cà Mau Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 83673 Môn dạy: Năng khiếu âm nhạc 30/06/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: camau
Địa điểm: TP. Cà Mau - Cà Mau Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 22898 Môn dạy: Năng khiếu âm nhạc 30/05/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Địa chỉ: Ap tan thanh lap tan duc dam doi ca mau
Địa điểm: Đầm Dơi - Cà Mau Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp