Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Tiếng Trung Quốc Ngoại ngữ tại Duy Tiên, Hà Nam

Mã Việc Làm: 148012
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 3
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 10/01/2017
Thông tin khác: - Địa chỉ: Duy Tien
- Môn dạy: Tieng Han
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/148012/alpha
HƯỚNG DẪN NHẬN LỚP  
Hình thức dịch vụ: Gia sư Alpha cung cấp điện thoại của học viên. Gia sư tự liên hệ!
Hoa hồng giao lớp: 0 đồng - Trung tâm không thu phí giới thiệu!
Lấy thông tin học viên: Đăng Nhập Tài Khoản Gia sư tại đây!
Hướng dẫn gia sư: Tại đây!

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 148012 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 10/01/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Duy Tien
- Môn dạy: Tieng Han
Địa điểm: Duy Tiên - Hà Nam Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 127460 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 15/12/2016
- Số người học: 5 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: thi sơn
Địa điểm: Kim Bảng - Hà Nam Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 117410 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 13/12/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Địa chỉ: Đồng Văn- Duy Tiên- Hà Nam
Địa điểm: Duy Tiên - Hà Nam Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 117366 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 10/12/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Làng Mễ Thượng đường phạm ngọc thạch
Địa điểm: TP. Phủ Lý - Hà Nam Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 117245 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 05/12/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Tiên Hiệp - Phủ Lý - Hà Nam
Địa điểm: TP. Phủ Lý - Hà Nam Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 116953 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 21/11/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Địa chỉ: Tiên nội - duy tiên -hà nam
Địa điểm: Duy Tiên - Hà Nam Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 116938 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 20/11/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Gioi tieng trung - Địa chỉ: Phô Cà Thanh Liêm Ha Nam - Môn dạy: Tieng Trung Quoc
Địa điểm: Thanh Liêm - Hà Nam Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 116917 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 19/11/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 1 buổi
- Địa chỉ: Binh My Binh Luc Ha Nam
- Môn dạy: Tiếng Trung
Địa điểm: Bình Lục - Hà Nam Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 116666 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 07/11/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Ngô gia khảm-p châu sơn-tp phủ lý-Hà nam
Địa điểm: TP. Phủ Lý - Hà Nam Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 106081 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 10/10/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: dai hoc
- Địa chỉ: Lam Ha _phu Ly _ha Nam
- Môn dạy: Tieng Trung
Địa điểm: TP. Phủ Lý - Hà Nam Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 95934 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 04/10/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: kim binh phu ly ha nam
Địa điểm: TP. Phủ Lý - Hà Nam Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 85355 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 07/09/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Yêu cầu: Gioi tieng trung
- Địa chỉ: Tien Hiep Phu Ly Ha Nam
- Môn dạy: Tieng Trung
Địa điểm: TP. Phủ Lý - Hà Nam Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 84945 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 20/08/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Địa chỉ: Thanh nguyên thanh liêm hà nam
Địa điểm: Thanh Liêm - Hà Nam Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 84726 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 10/08/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Thanh tuyền,thanh liêm ,hà nam
Địa điểm: Thanh Liêm - Hà Nam Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 84665 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 08/08/2016
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Hoc vao cac ngay thu7 va CN
- Địa chỉ: To 8 phuong Le hong phong
Địa điểm: TP. Phủ Lý - Hà Nam Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp