Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Các Môn Tiểu Học Lớp 3 tại TP. Lào Cai, Lào Cai

Mã Việc Làm: 148016
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 2
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 11/01/2017
Thông tin khác: - Yêu cầu: Dạy kèm tại nhà các môn tiểu học cho học sinh lớp 3 (Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh)
- Địa chỉ: Đ.Lương Văn Can - P Cốc Lếu
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/148016/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 207344 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 27/11/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Kiên trì và có kỹ năng phát âm
- Địa chỉ: Thị Trấn Bát Xát Lào Cai
- Môn dạy: Toán,tiếng Việt Lớp 1
Địa điểm: Bát Xát - Lào Cai Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 175349 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 3 16/09/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Giao viên
- Địa chỉ: Chung Cư Lâm Viên-nam Cường Lào Cai
- Môn dạy: 3
Địa điểm: TP. Lào Cai - Lào Cai Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 174991 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 4 05/09/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Kiên nhẫn , gần gũi
- Địa chỉ: Đường Triệu Quang Phục , Phường Phố Mới, Tp Lào Cai
- Môn dạy: Toán , Ngữ Văn, Khoa Hoc, Xã Hội, ..Lớp 4
Địa điểm: TP. Lào Cai - Lào Cai Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 172436 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 2 04/07/2017
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Địa chỉ: To 7 phường nam cuong
Địa điểm: TP. Lào Cai - Lào Cai Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 148394 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 3 07/02/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Có kỹ năng dạy học tốt
- Địa chỉ: Bắc Cường Lào Cai
- Môn dạy: Toán, Tiếng Việt
Địa điểm: TP. Lào Cai - Lào Cai Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 148097 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 3 16/01/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Gia sư lớp 3 (các môn)
- Địa chỉ: Phường Cốc Lếu - TP Lào Cai
Địa điểm: TP. Lào Cai - Lào Cai Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 148016 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 3 11/01/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Dạy kèm tại nhà các môn tiểu học cho học sinh lớp 3 (Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh)
- Địa chỉ: Đ.Lương Văn Can - P Cốc Lếu
Địa điểm: TP. Lào Cai - Lào Cai Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 117376 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 4 11/12/2016
- Số người học: 5 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Có kn sư phạm, kèm hs giỏi toán tiếng việt và toán tiếng anh lớp 4
- Địa chỉ: P.kim Tân, Tp Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
- Môn dạy: Toán Tiếng Việt + Toán Tiếng Anh
Địa điểm: TP. Lào Cai - Lào Cai Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 116498 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 29/10/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Yêu cầu: Trình độ chuyên môn tốt chất lượng để kèm bé
- Địa chỉ: Văn Hưu Duyên Hải Lào Cai
- Môn dạy: Lớp 1
Địa điểm: TP. Lào Cai - Lào Cai Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 85160 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 5 29/08/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Yêu cầu: Nữ gia sư có trình độ sư phạm.kèm các môn hs lớp 5
- Địa chỉ: Kim tân
Địa điểm: TP. Lào Cai - Lào Cai Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 22937 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 31/05/2016
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Giáo viên có kinh nghiệm, nghiệp vụ sư phạm, nhiệt tình
- Địa chỉ: đường Phạm Văn Xảo phường Phố Mới
Địa điểm: TP. Lào Cai - Lào Cai Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 11630 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 4 09/04/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: giáo viên có kỹ năng giởi - Địa chỉ: Xuân Giao Bảo Thắng Lào Cai - Môn dạy: Toán Lớp 4
Địa điểm: TP. Lào Cai - Lào Cai Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 4954 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 08/06/2015
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Sư phạm - Địa chỉ: nhánh nối 5, Đ.Ngô Quyền, P.Kim Tân, TP.Lào Cai - Môn dạy: Trẻ chuẩn bị vào lớp 1
Địa điểm: TP. Lào Cai - Lào Cai Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 3665 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 5 26/03/2015
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Yêu cầu: Kiên nhẫn, nghiêm khắc - Địa chỉ: 023, đường Triệu Quang Phục, P. Phố Mới Tp Lào cai - Môn dạy: Tiếng Việt, Toán, Tiếng Anh
Địa điểm: TP. Lào Cai - Lào Cai Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 2326 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 4 06/11/2014
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
Nơi dạy: Hà Chương - Phố Mới
Địa điểm: TP. Lào Cai - Lào Cai Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp