Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Toán học Lớp 6 tại TX. Đông Hà, Quảng Trị

Mã Việc Làm: 1618
Số học sinh: 2
Số buổi dạy / 1 tuần: 3
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 29/07/2014
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/1618/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 95651 Môn dạy: Toán học Lớp 7 20/09/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: dạy cho học trò ểuhi
- Địa chỉ: Đội 4-HTX Phú Hưng - Hải Phú - Quảng Tri
- Môn dạy: Toán-lớp 7
Địa điểm: Hải Lăng - Quảng Trị Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 84041 Môn dạy: Toán học Lớp 10 10/07/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Địa chỉ: Le Duan
Địa điểm: TX. Đông Hà - Quảng Trị Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 83670 Môn dạy: Toán học Lớp 11 30/06/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: gia sư nữ' - Địa chỉ: Tran Nhan Tong - Môn dạy: Toán Nâng Cao11
Địa điểm: TP. Quảng Trị - Quảng Trị Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 83583 Môn dạy: Toán học Lớp 10 27/06/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Địa chỉ: Lê Duẩn Đông Hà Quảng Trị - Môn dạy: Toán 10
Địa điểm: TX. Đông Hà - Quảng Trị Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 63333 Môn dạy: Toán học Lớp 6 16/06/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Sinh viên - Địa chỉ: Phuờng 3 Đông Hà 
Địa điểm: TX. Đông Hà - Quảng Trị Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 12721 Môn dạy: Toán học Lớp 12 23/05/2016
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Cần giáo viên giỏi có trình độ cao - Địa chỉ: Khu Phố 11 Ttgio Linh Huyện Gio Linh Tỉnh Quảng Trị - Môn dạy: Toán
Địa điểm: Gio Linh - Quảng Trị Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 5144 Môn dạy: Toán học Lớp 10 18/06/2015
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: GV có kinh nghiệm, phương pháp dạy đễ hiểu, nhớ lâu - Địa chỉ: KP1 phường Đông Lương- Đông Hà 
Địa điểm: TX. Đông Hà - Quảng Trị Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 1618 Môn dạy: Toán học Lớp 6 29/07/2014
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi

Địa điểm: TX. Đông Hà - Quảng Trị Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp