Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Tiếng Anh Lớp 4 tại TP. Đồng Hới, Quảng Bình

Mã Việc Làm: 175096
Số học sinh: 2
Số buổi dạy / 1 tuần: 3
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 08/09/2017
Thông tin khác: - Yêu cầu: 02 bé lớp 1 và lớp 3
- Địa chỉ: TDP 4- Phường bắc lý- ĐH-QB
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/175096/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 222778 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 6 08/08/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 1 buổi
- Yêu cầu: Dạy dễ hiểu có chuyên tiếng anh học trường giỏi là phụ nữ
- Địa chỉ: Quang Trung
- Môn dạy: Tiếng Anh Cho 6 Lên 7
Địa điểm: TP. Đồng Hới - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210104 Môn dạy: Tiếng Anh Luyện thi Đại học 11/04/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: ôn thi đại học cấp tốc
- Địa chỉ: Tại Nhà Giáo Viên
- Môn dạy: Tiếng Anh Ôn Thi Đại Học
Địa điểm: TP. Đồng Hới - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 209913 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 9 03/04/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Ôn thi chuyên
- Địa chỉ: tiểu khu 3 - thị trấn Đồng lê
Địa điểm: Tuyên Hóa - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 207774 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 9 18/12/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Nam Lý
- Môn dạy: Tiếng Anh 9
Địa điểm: TP. Đồng Hới - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 207754 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 9 18/12/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Nam lý, canh trường y tế
Địa điểm: TP. Đồng Hới - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp