Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Đàn Organ tại Lắk, Đăk Lăk

Mã Việc Làm: 175156
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 6
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 10/09/2017
Thông tin khác: - Địa chỉ: Phạm ngọc Thạch tdp3 lăk Dak lak
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/175156/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 209781 Môn dạy: Đàn Organ 30/03/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Địa chỉ: Giang Sơn , Xã Eapuk ,krông Năng ,Đăk Lăk
- Môn dạy: Organ
Địa điểm: TP. Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 208096 Môn dạy: Đàn Organ 09/01/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: GIỎI
- Địa chỉ: PÀ CÒ
- Môn dạy: ÂM NHẠC
Địa điểm: Cư M-gar - Đăk Lăk Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 175156 Môn dạy: Đàn Organ 10/09/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 6 buổi
- Địa chỉ: Phạm ngọc Thạch tdp3 lăk Dak lak
Địa điểm: Lắk - Đăk Lăk Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 174098 Môn dạy: Đàn Organ 21/08/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 6 buổi
- Địa chỉ: Thôn 6 xã Eahleo
Địa điểm: Ea H-leo - Đăk Lăk Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 173961 Môn dạy: Đàn Organ 17/08/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 6 buổi
- Yêu cầu: đạo tạo cấp tốc cho nhạc công
- Địa chỉ: Âu Cơ, TDP 2 Đoàn kết , TX Buôn Hồ
Địa điểm: TX. Buôn Hồ - Đăk Lăk Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 173133 Môn dạy: Đàn Organ 21/07/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Yêu cầu: Gọi điện cho e dc trao đổi ak
- Địa chỉ: Thôn 12 xã eađar eakar đăk lak
Địa điểm: Ea Kar - Đăk Lăk Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 160551 Môn dạy: Đàn Organ 22/04/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: Nguyễn Chí Thanh
Địa điểm: Cư M-gar - Đăk Lăk Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 159860 Môn dạy: Đàn Organ 29/03/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Đàn hát, kiến thức âm nhạc tổng hợp.
- Địa chỉ: Quốc Lộ 14
- Môn dạy: Âm Nhạc
Địa điểm: TP. Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 116421 Môn dạy: Đàn Organ 26/10/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Yêu cầu: Học Cơ bản
- Địa chỉ: Thôn 9a Eakly Krongpak Daklak
Địa điểm: Krông Pắc - Đăk Lăk Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 95921 Môn dạy: Đàn Organ 03/10/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 1 buổi
- Yêu cầu: dao tao nhac cong
- Địa chỉ: Ha Huy Tap Bmt
- Môn dạy: O Gan
Địa điểm: TP. Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 95532 Môn dạy: Đàn Organ 14/09/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Yêu cầu: đào tạo nhạc công
- Địa chỉ: Ha Huy Tap Bmt
- Môn dạy: Organ
Địa điểm: TP. Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 85331 Môn dạy: Đàn Organ 06/09/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Lê Duẫn.phường Eatam.BMT
- Môn dạy: Đàn Organ.lớp Vở Lòng
Địa điểm: TP. Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 84646 Môn dạy: Đàn Organ 07/08/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 1 buổi
- Yêu cầu: Hoc dan nang cao - Địa chỉ: Huyen Krong Pak - Môn dạy: Dan Ogran
Địa điểm: Krông Pắc - Đăk Lăk Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 33233 Môn dạy: Đàn Organ 12/06/2016
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Giao vien co kinh nghiem tu 1-2 nam - Địa chỉ: Thon 9,xa Ea Bar, Buon Don - Môn dạy: Organ Co Ban
Địa điểm: Buôn Đôn - Đăk Lăk Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 12274 Môn dạy: Đàn Organ 08/05/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Thon 7a
Địa điểm: Ea H-leo - Đăk Lăk Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp