Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Toán học Lớp 6 tại TX. Đồng Xoài, Bình Phước

Mã Việc Làm: 185977
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 5
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 09/10/2017
Thông tin khác: - Yêu cầu: Học tại trường CĐSP Bình Phước. Biết dạy môn Toán, Lý và kiểm tra bài học các môn khác hằng ngày.
- Địa chỉ: Tân Đồng
- Môn dạy: 6
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/185977/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 207991 Môn dạy: Toán học Lớp 9 04/01/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Dạy kèm nhiệt tình dễ gần . Tận tình chỉ bảo ? Học sinh bị yếu kiến thức cơ bản nên cần giáo viên
- Địa chỉ: Đối Diện Nhà Thờ Tân Thành Ấp 6 Xã Tân Thành Thị Xã Đồng Xoài Tỉnh Bỉnh Phước
- Môn dạy: Lớp 9 Môn Toán
Địa điểm: TX. Đồng Xoài - Bình Phước Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 207954 Môn dạy: Toán học Lớp 12 02/01/2018
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước
Địa điểm: Đồng Phù - Bình Phước Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 207308 Môn dạy: Toán học Lớp 6 25/11/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Co co the day tai nha em duoc ko co
- Địa chỉ: To 11 ap 2 thi tran chon thanh huyen chon thanh tinh binh phuoc
Địa điểm: Chơn Thành - Bình Phước Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 186501 Môn dạy: Toán học Lớp 7 27/10/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: có kinh nghiệm kèm và bồi dưỡng HS yếu
- Địa chỉ: Câu 2- Đồng Tiến - Đồng Phú - BP
- Môn dạy: Môn Toán Lớp 7
Địa điểm: Đồng Phù - Bình Phước Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 186321 Môn dạy: Toán học Lớp 7 21/10/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: có kinh nghiệm dạy kèm toán 7 giúp HS nắm được kiến thức và biết vận dụng làm bài tập
- Địa chỉ: Đội 9 Ấp Cầu 2 Đồng Tiến Đồng Phú Bình Phước
- Môn dạy: Toán Lớp 7
Địa điểm: Đồng Phù - Bình Phước Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp