Danh sách lớp dạy

  Hệ thống có 15872 việc làm gia sư.
Mã việc làm: 147823 Môn dạy: Hóa học Lớp 10 03/01/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: giáo viên Có kinh nghiệm, có nhiều tài liệu học và ôn tập
- Địa chỉ: Trần Phú
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 600,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 147809 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 12 03/01/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Yêu cầu: giáo viên nữ có kinh nghiệm
Thời gian: dự kiến chiều 4, 5 lúc 1h30 (còn lại sắp xếp)
Nơi dạy: Qua Cầu Cái Răng
Địa điểm: Cái Răng - Cần Thơ Học phí: 700,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 147779 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 2 02/01/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: sinh viên nữ có kinh nghiệm dạy lớp 2
- Địa chỉ: Lý Tự Trọng - An Phú - Ninh Kiều - T/p Cần Thơ
- Thời gian: buổi tối sắp xếp với học sinh
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 600,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 137734 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 30/12/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
Yêu cầu: sinh viên nữ có kinh nghiệm dạy avgt căn bản
Nơi dạy: TT TM Cái Khế
Thời gian: sắp xếp với học viên
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 800,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 137733 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 30/12/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
Nơi dạy: tại nhà giáo viên
Yêu cầu: giáo viên có kinh nghiệm dạy av giao tiếp cơ bản
Thời gian: sắp xếp với học sinh
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 1,200,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 137732 Môn dạy: Hóa học Lớp 9 30/12/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Nơi dạy: CMT8 gần Bình THủy Quán
Yêu cầu: sinh viên nữ có kinh nghiệm
Thời gian dự kiến: T2 buổi tối, chều t3 t4 t6 với cn
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 500,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 137731 Môn dạy: Toán học Lớp 9 30/12/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Nơi dạy: CMT8 gần Bình THủy Quán
Yêu cầu: sinh viên nữ có kinh nghiệm
Thời gian dự kiến: T2 buổi tối, chều t3 t4 t6 với cn
Địa điểm: Bình Thuỷ - Cần Thơ Học phí: 500,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 137730 Môn dạy: Toán học Lớp 6 30/12/2016
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
Yêu cầu: sinh viên nữ có kinh nghiệm
Nơi dạy: Lý Tự Trọng
Thời gian: buổi sáng sắp xếp với học sinh
Môn dạy: Toán + Lý 6
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 700,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 137704 Môn dạy: Toán học Lớp 8 29/12/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
Yêu cầu: sinh viên nam có kinh nghiệm từ năm 3 trở lên
Nơi dạy: KDC Hồng Phát
Thời gian: buổi chiều sắp xếp với học sinh
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 600,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 137701 Môn dạy: Toán học Lớp 9 29/12/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Môn dạy: Toán + Lý
Nơi dạy: Lý Tự Trọng
Yêu cầu: sinh viên nữ có kinh nghiệm
Thời gian: dự kiến chiều thứ 5 lúc 2h30, sáng cn 8h
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 400,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 137700 Môn dạy: Vật lý Lớp 8 29/12/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
Yêu cầu: sinh viên nữ có kinh nghiệm
Nơi dạy: Đề Thám
Thời gian: dự kiến chiều thứ 5, 7, cn 4h30
Môn dạy: Vật lý + Anh Văn
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 600,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 137696 Môn dạy: Vật lý Lớp 10 29/12/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Có nhiều tài liệu học,tài liệu ôn tập. dạy dễ hiểu, nhiệt tình, giáo viên 1 đến 3 năm kinh nghiệm
- Địa chỉ: Trần Phú
- Môn dạy: Vật Lý Lớp 10
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 600,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 137682 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 10 28/12/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Yêu cầu: sinh viên có kinh nghiệm
Nơi dạy: Trần Hưng Đạo
Thời gian: sắp xếp với học sinh
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 400,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 137677 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 28/12/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Giáo viên nữ đúng chuyên ngành học viên học giao tiếp căn bản
- Nơi dạy: Chợ Bình Thủy
- Thời gian: Tối từ 6h sắp xếp với học viên
Địa điểm: Bình Thuỷ - Cần Thơ Học phí: 1,200,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 137674 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 9 28/12/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Yêu cầu: giáo viên nam có kinh nghiệm
Nơi dạy: Đề Thám
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 800,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 137673 Môn dạy: TOEIC 500 28/12/2016
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Yêu cầu: giáo viên có kinh nghiệm
Nơi dạy: 3/2 hoặc nhà giáo viên
Thời gian: sắp xếp với học viên
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 1,000,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 137659 Môn dạy: Tiếng Pháp Lớp 3 27/12/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: sinh viên có kinh nghiệm
Nơi dạy: Mậu Thân hoặc nhà giáo viên theo nhóm
Thời gian: thứ 7, chủ nhật
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 400,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 137638 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 26/12/2016
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: giáo viên từ 1 đến 2 năm kinh nghiệm dạy kèm cho bé lớp lá
- Địa chỉ: Khu ĐTM Hưng phú-cty8
- Thời gian dạy: tối 2, 4, 6 hoặc 3, 5, 7 có thể bắt đầu từ 5h30
Địa điểm: Cái Răng - Cần Thơ Học phí: 1,000,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 137631 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 26/12/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Địa chỉ: Lê Hồng Phong,trà Nóc ,bình Thủy,tpct
- Môn dạy: Tiếng Anh Giao Tiep
Địa điểm: Bình Thuỷ - Cần Thơ Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 137616 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 25/12/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
Yêu cầu: giáo viên có kinh nghiệm
Nơi dạy: Nguyễn Thị Minh Khai
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 1,200,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 137576 Môn dạy: TOEIC 450 22/12/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
Nơi dạy: Trần Quang Diệu
Thời gian: buổi tối sắp xếp với học sinh
Đối tượng: sinh viên
Yêu cầu: giáo viên có kinh nghiệm
Địa điểm: Bình Thuỷ - Cần Thơ Học phí: 1,500,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 137547 Môn dạy: Hóa học Lớp 12 20/12/2016
- Số người học: 3 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Giáo viên nữ, giỏi, hoà đồn, vui tính =)) 
 - Địa chỉ: CMT8 Ăn Hoà Ninh Kiều Cần Thơ 
- Thời gian: tối 3, 5, 7, cn sắp xếp với học sinh
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 1,500,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 137543 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 20/12/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
Yêu cầu: giáo viên có kinh nghiệm
Nơi dạy: Trung tâm Ô MÔn
Địa điểm: Ô Môn - Cần Thơ Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 137542 Môn dạy: Hóa học Luyện thi Đại học 20/12/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Mậu Thân Xuân Khánh Ninh Kiều Cần Thơ 
- Yêu cầu: giáo viên có kinh nghiệm luyện thi y dược
- Thời gian: chiều và tối sắp xếp với học sinh
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 1,500,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 137523 Môn dạy: Toán học Luyện thi Đại học 19/12/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Mậu Thân Xuân Khánh Ninh Kiều Cần Thơ
- Yêu cầu: giáo viên có kinh nghiệm luyện thi y dược
- Thời gian: chiều và tối sắp xếp với học sinh
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 1,500,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 137517 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 18/12/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: giáo viên có kinh nghiệm
- Địa chỉ: gần KDC 586
- Thời gian: tối 3,5, 7
- Môn dạy: Anh Văn Giao Tiếp nâng cao
Địa điểm: Cái Răng - Cần Thơ Học phí: 1,800,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 137507 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 3 18/12/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Hiền dạy dễ hiểu
- Địa chỉ: Nguyễn Văn Cừ Nối Dài
- Môn dạy: Toán, Tiếng Việt
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 600,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 137492 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 4 17/12/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Yêu cầu: sinh viên có kinh nghiệm
Nơi dạy: Nguyễn Văn Cừ - An Khánh
Thời gian: buổi tối và t7 sắp xếp với học sinh
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 400,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 127462 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 1 15/12/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Địa chỉ: Khu Hoàng Quân - Lê Bình - Cái Răng
Yêu cầu: sinh viên có kinh nghiệm dạy kèm
Thời gian: buổi tối sắp xếp với học sinh
Địa điểm: Cái Răng - Cần Thơ Học phí: 500,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 117451 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 12 14/12/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Yêu cầu: giáo viên nữ có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên
Nơi dạy: Qua cầu Cái Răng
Thời gian: chiều và tối sắp xếp với học sinh
Địa điểm: Cái Răng - Cần Thơ Học phí: 700,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 117443 Môn dạy: Hóa học Lớp 12 14/12/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Yêu cầu: giáo viên nữ có kinh nghiệm từ 5 năm trở lên
Nơi dạy: ĐL Hòa Bình
Thời gian:chiều và tối sắp xếp với học sinh
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 1,000,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 117438 Môn dạy: Hóa học Lớp 11 14/12/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Noi day: CMT8
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 800,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 117428 Môn dạy: IELTS 6.0 13/12/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Nữ, trình độ IELTS 7.0 trở lên
- Địa chỉ: KDC 586
- Môn dạy: IELTS
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 117423 Môn dạy: Anh văn giao tiếp nâng cao 13/12/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: ba vat, mo cay bac
Địa điểm: Mỏ Cày Bắc - Bến Tre Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 117420 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 9 13/12/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
Yêu cầu: sinh viên năm 3, 4 đúng chuyên ngành
Nơi dạy: Qua Cầu Hưng Lợi - Xóm chày
Thời gian: buổi chiều sắp xếp với học sinh dự kiến t2,3,7
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 600,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 117413 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 3 13/12/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Giáo viên nữ đang dạy các trường tiểu học đúng chuyên ngành tiểu học.
- Nơi dạy: Gần chợ Xuân Khánh
-Thời gian: Tối  357
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 1,200,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 117398 Môn dạy: Hóa học Lớp 12 12/12/2016
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: CMT8, An Thới, Bình Thủy - Môn dạy: Hóa Lớp 12
Địa điểm: Bình Thuỷ - Cần Thơ Học phí: 1,000,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 117374 Môn dạy: Ngữ văn Lớp 6 11/12/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
Yêu cầu: sinh viên năm 3, 4 trở lên có kinh nghiệm dạy kèm đúng chuyên ngành
Nơi dạy: Nguyễn Trãi
Thời gian: tối 2,4,6,7 sắp xếp với học sinh học từ 7h đến 8h30
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 600,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 117330 Môn dạy: Vật lý Lớp 7 08/12/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Thời gian: buổi sáng sắp xếp với học sinh
Nơi dạy: Mậu Thân
Yêu cầu: giáo viên nữ từ 4 năm kinh nghiệm trở lên
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 800,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 117327 Môn dạy: Hóa học Lớp 10 08/12/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
y/c : Giáo viên có kinh nghiệm từ 1 đến 3 năm
- Nơi dạy: Nguyễn Văn Cừ
-Thoi gian:  Rảnh chiều/ tối
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 600,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 117326 Môn dạy: Toán học Lớp 11 08/12/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Yêu cầu: giáo viên nữ từ 3 năm kinh nghiệm trở lên
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 800,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 117325 Môn dạy: Hóa học Lớp 10 08/12/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Nơi dạy: Trần Ngọc Quế
Yêu cầu: giáo viên nữ từ 3 năm trở lên
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 800,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 117316 Môn dạy: Hóa học Lớp 12 08/12/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Giáo viên đúng chuyên ngành
-Nơi dạy: Khu DC Hồng Phát
-Thời gian: Sắp xếp HV
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 600,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 117315 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 3 08/12/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- yêu cầu: Sinh viên đúng chuyên ngành
--Nơi dạy : 91B
-Thời gian: Sắp xếp HV
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 600,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 117314 Môn dạy: Đàn Organ 08/12/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Trà Vinh

Địa điểm: TP. Trà Vinh - Trà Vinh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 117309 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 07/12/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Địa chỉ: 224
Địa điểm: Đông Hưng - Thái Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 117308 Môn dạy: Anh văn giao tiếp căn bản 07/12/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Lấy lại căn bản cần giáo viên nữ đúng chuyên ngành
- Nơi dạy: Gần siêu thị coopmark
-Thời gian: Tối sắp lịch sau
- Học viên nữ
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 1,200,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 117303 Môn dạy: Vật lý Lớp 10 07/12/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
y/c : Giáo viên có kinh nghiệm từ 1 đến 3 năm
- Nơi dạy: Nguyễn Văn Cừ
-Thoi gian:  Rảnh chiều/ tối
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 600,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 117302 Môn dạy: Toán học Lớp 10 07/12/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
-y/c : Giáo viên nam nữ đúng chuyên ngành, dạy cho hv nam
- Nơi dạy: Nguyễn Văn Cừ
-Thoi gian:  Rảnh chiều/ tối

Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 1,200,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 117301 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 11 07/12/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
-yêu cầu: Giáo viên  nữ đúng chuyên ngành
-Nơi dạy:Phường An Khánh cần ĐH Y Dược
-thời gian: Hv Rảnh Tối 2,4,6 hoặc buổi chiều 3h-5h( ưu tiên buổi chiều )
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 700,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp