Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Tiếng Nhật tại Bố Trạch, Quảng Bình

Mã Việc Làm: 206527
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 5
Học phí / 1 tháng: 2,000,000 đồng
Ngày đăng: 29/10/2017
Thông tin khác: - Địa chỉ: thôn 9 xã lý trạch
- yêu cầu: học tại trug tâm Ở Quảng Bình hoặc học trực tuyến
- HP học trực tuyến qua mạng: 100K / 1 buổi
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/206527/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 223759 Môn dạy: Tiếng Nhật 26/09/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Thôn 6, Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình
- Môn dạy: Tiếng Nhật
Địa điểm: TP. Đồng Hới - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223728 Môn dạy: Tiếng Nhật 25/09/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Lộc Ninh, Đồng Hới Quảng Bình
Địa điểm: TP. Đồng Hới - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222798 Môn dạy: Tiếng Nhật 09/08/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: học từ nhập môn
- Địa chỉ: hà huy tập đồng hới quảng bình
Địa điểm: TP. Đồng Hới - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 209972 Môn dạy: Tiếng Nhật 06/04/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Tổ dân phố 10 phường đồng phú
Địa điểm: TP. Đồng Hới - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 209965 Môn dạy: Tiếng Nhật 05/04/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Tổ dân phố 10 phường đồng phú
Địa điểm: TP. Đồng Hới - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 209087 Môn dạy: Tiếng Nhật 06/03/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Địa chỉ: Đồng hới
Địa điểm: TP. Đồng Hới - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 207438 Môn dạy: Tiếng Nhật 01/12/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Yêu cầu: Lớp cấp tốc
- Địa chỉ: Nông truong viet trung . Bố Trạch
Địa điểm: TP. Đồng Hới - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 206527 Môn dạy: Tiếng Nhật 29/10/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Địa chỉ: thôn 9 xã lý trạch
- yêu cầu: học tại trug tâm Ở Quảng Bình hoặc học trực tuyến
- HP học trực tuyến qua mạng: 100K / 1 buổi
Địa điểm: Bố Trạch - Quảng Bình Học phí: 2,000,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 185774 Môn dạy: Tiếng Nhật 02/10/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Quảng đông, quảng trạch , quảng bình,
Địa điểm: Quảng Trạch - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 175244 Môn dạy: Tiếng Nhật 13/09/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Quang hung quang trach quang binh
Địa điểm: Quảng Trạch - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 174092 Môn dạy: Tiếng Nhật 20/08/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: tốt nghiệp đại học chuyên ngành ngôn ngữ nhật
- Địa chỉ: Võ Ninh-quảng Ninh-quảng Bình
- Môn dạy: Tiếng Nhật
Địa điểm: Quảng Ninh - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 174090 Môn dạy: Tiếng Nhật 20/08/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Bảo Ninb
Địa điểm: TP. Đồng Hới - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 173627 Môn dạy: Tiếng Nhật 07/08/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 6 buổi
- Yêu cầu: Giao tiếp tốt
- Địa chỉ: Bắc Nghĩa- Đồng Hới- Quảng Bình
- Môn dạy: Tiếng Nhật Giao Tiếp
Địa điểm: TP. Đồng Hới - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 173153 Môn dạy: Tiếng Nhật 22/07/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Vĩnh ninh- quảng ninh- quảng bình
Địa điểm: Quảng Ninh - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 171118 Môn dạy: Tiếng Nhật 18/05/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Dạy ngữ pháp, từ vựng, chữ hán
- Địa chỉ: Hai Bà Trưng, Đồng Phú, Đồng Hới
- Môn dạy: Tiếng Nhật
Địa điểm: TP. Đồng Hới - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp