Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Tiếng Thái Lan tại TP. Biên Hòa, Đồng Nai

Mã Việc Làm: 207823
Số học sinh: 3
Số buổi dạy / 1 tuần: 3
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 22/12/2017
Thông tin khác: - Yêu cầu: dạy có giáo trình, dễ hiểu
- Địa chỉ: Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai
- Môn dạy: Tiếng Thái Căn Bản
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/207823/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 223889 Môn dạy: Tiếng Thái Lan 03/10/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Hoc can ban
- Địa chỉ: Bjen Hoa Dong Nai
- Môn dạy: Tieng Thaii
Địa điểm: TP. Biên Hòa - Đồng Nai Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 207823 Môn dạy: Tiếng Thái Lan 22/12/2017
- Số người học: 3 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: dạy có giáo trình, dễ hiểu
- Địa chỉ: Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai
- Môn dạy: Tiếng Thái Căn Bản
Địa điểm: TP. Biên Hòa - Đồng Nai Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 7460 Môn dạy: Tiếng Thái Lan 13/10/2015
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Liên hệ để trao đổi
Địa điểm: TP. Biên Hòa - Đồng Nai Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp