Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Các Môn Tiểu Học Lớp 4 tại TX. Gia Nghĩa, Đăk Nông

Mã Việc Làm: 208627
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 1
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 22/02/2018
Thông tin khác: - Yêu cầu: chuyen toan thi olympic
- Địa chỉ: Xa Namnjang
- Môn dạy: Toan Lop 4
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/208627/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 222513 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 29/07/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Địa chỉ: Thôn 4. Xa Daklao. Huyên Dakmil
- Môn dạy: 1
Địa điểm: Đắk Mil - Đăk Nông Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 208627 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 4 22/02/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 1 buổi
- Yêu cầu: chuyen toan thi olympic
- Địa chỉ: Xa Namnjang
- Môn dạy: Toan Lop 4
Địa điểm: TX. Gia Nghĩa - Đăk Nông Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 171527 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 01/06/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Địa chỉ: To 4 - Nghĩa Phú- Gia Nghĩa- Đắk Nông 
Địa điểm: TX. Gia Nghĩa - Đăk Nông Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 170705 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 29/04/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 6 buổi
- Yêu cầu: Gia su luyện thi
- Môn dạy: Toan Tiếng Viet
Địa điểm: Cư Jút - Đăk Nông Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 160474 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 19/04/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: tốt nghiệp trung cấp đến ĐH
- Địa chỉ: Thị Trấn Đăk Mil
- Môn dạy: Lớp Lá - Tiếng Anh
Địa điểm: Đắk Mil - Đăk Nông Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 159352 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 10/03/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Yêu cầu: Có kinh nghiệm,nghiêm khắc,nhiệt tình
- Địa chỉ: .Đường Nguyễn Chí Thanh.Thị Trấn Eatlinh.Cujut .đaknong
- Môn dạy: Tiếng Việt ,Toán Lớp 1
Địa điểm: Cư Jút - Đăk Nông Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 159347 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 09/03/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Yêu cầu: Có kinh nghiệm,nghiêm khắc, nhiệt tình
- Địa chỉ: .Nguyễn Chí Thanh.Cujut.Đaknong
- Môn dạy: Tiếng Việt,Toán
Địa điểm: Cư Jút - Đăk Nông Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 116490 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 3 29/10/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Yêu cầu: nữ - Địa chỉ: Thị Trấn Đăkmil,đăk Nông - Môn dạy: Toán,tiếng Việt
Địa điểm: Đắk Mil - Đăk Nông Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 84876 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 2 17/08/2016
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Địa chỉ: Đối Dien Uy Ban Huyen Daksong - Môn dạy: 2
Địa điểm: Đắk Song - Đăk Nông Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 84830 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 2 15/08/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Tổ 3 Thi Trân Đức An Daksong. - Môn dạy: 2
Địa điểm: Đắk Song - Đăk Nông Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 1294 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 21/05/2014
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Địa điểm: TX. Gia Nghĩa - Đăk Nông Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 1274 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 15/05/2014
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
Đối tuợng: học sinh bắt đầu vào học lớp 1
Môn học: Rèn chữ, tập đọc sau đó học Toán và Tiếng Việt
Thời gian: sắp xếp với học sinh
Nơi dạy: P.Nghĩa Phú
Địa điểm: TX. Gia Nghĩa - Đăk Nông Học phí: 1,000,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp