Danh sách lớp dạy

  Hệ thống có 14391 việc làm gia sư.
Mã việc làm: 106032 Môn dạy: Toán học Lớp 7 08/10/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Yêu cầu: sinh viên nữ có kinh nghiệm đúng chuyên ngành
Nơi dạy: Ung văn kiêm ( gần trung tâm thương mại cái khế)
Thời gian:  chiều t2, t4 (2h _3h30) hoặc sắp xếp học sinh
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 500,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 106031 Môn dạy: Toán học Lớp 6 08/10/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ:gần chợ xuân khánh
- Yêu cầu: sinh viên nữ có kinh nghiệm
- Thời gian: sắp xếp với học sinh dự kiến sáng 2, 4, 6
- Môn dạy: Toán + Lý
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 600,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 106017 Môn dạy: Toán học Lớp 9 07/10/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Yêu cầu: sinh viên nữ có kinh nghiệm
Nơi dạy: Nguyễn Văn Cừ
Thời gian: buổi tối và t7, cn sắp xếp với học sinh
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 400,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 106011 Môn dạy: Hóa học Lớp 10 07/10/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 1 buổi
Yêu cầu: giáo viên tử 1 đến 2 năm kinh nghiệm
Nơi dạy: 91B
Thời gian: chiều và tối sắp xếp với học sinh
Thời lượng: mỗi buổi dạy 120 phút
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 300,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 106010 Môn dạy: Vật lý Lớp 10 07/10/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 1 buổi
Yêu cầu: giáo viên tử 1 đến 2 năm kinh nghiệm
Nơi dạy: 91B
Thời gian: chiều và tối sắp xếp với học sinh
Thời lượng: mỗi buổi dạy 120 phút
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 300,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 106009 Môn dạy: Vật lý Lớp 11 07/10/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Yêu cầu: giáo viên tử 1 đến 2 năm kinh nghiệm
Nơi dạy:  3/2
Thời gian: chiều và tối sắp xếp với học sinh
Đối tượng: học sinh trường An Khánh
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 600,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 106008 Môn dạy: Toán học Lớp 10 07/10/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Yêu cầu: giáo viên tử 1 đến 2 năm kinh nghiệm
Nơi dạy: 91B
Thời gian: chiều và tối sắp xếp với học sinh
Thời lượng: mỗi buổi dạy 120 phút
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 600,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 106006 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 2 07/10/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Thời gian: sáng 7, cn
Địa chỉ: Nguyễn Đệ
Yêu cầu: sinh viên nữ năm 3, 4 trở lên đúng chuyên ngành
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 400,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 106004 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 7 07/10/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
 Địa chỉ: Trần Phú Ninh Kiều Cần Thơ 
- Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 7
- Yêu cầu: giáo viên nữ có kinh nghiệm, có thể dạy tại nhà giáo viên gần đó
- Thời gian: sáng 3, 6, cn sắp xếp với học sinh
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 800,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 95997 Môn dạy: Vật lý Lớp 12 06/10/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Yêu cầu: sinh viên nữ đúng chuyên ngành
Nơi dạy: 3/2
Thời gian: chiều và tối sắp xếp với học sinh
Đối tượng: học sinh Châu Văn Liêm
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 500,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 95996 Môn dạy: Hóa học Lớp 12 06/10/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Yêu cầu: sinh viên nữ đúng chuyên ngành
Nơi dạy: 3/2
Thời gian: chiều và tối sắp xếp với học sinh
Đối tượng: học sinh Châu Văn Liêm
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 500,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 95991 Môn dạy: Toán học Lớp 8 06/10/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
Đối tượng: học sinh Lương Thế Vinh
NƠi dạy: 3/2
Thời gian: chiều từ 4h đến 5h30 thứ 2, 4, 6
Yêu cầu: sinh viên nữ năm 3, 4 có kinh nghiệm đúng chuyên ngành
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 600,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 95990 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 12 06/10/2016
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Yêu cầu: giáo viên nữ từ 1 đến 2 năm kinh nghiệm
Nơi dạy: 3/2
Thời gian: tối sắp xếp với học sinh
Đối tượng: học sinh Châu Văn Liêm
Thời lượng: 150 phút ( 90 phút dạy hs 12 + 60 phút dạy hs lớp 2)
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 1,000,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 95987 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 06/10/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: nge nói anh văn giao tiếp hàng ngày trong công việc
- Địa chỉ: omon
Địa điểm: Bình Thuỷ - Cần Thơ Học phí: 1,800,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 95966 Môn dạy: Toán học Lớp 8 05/10/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Yêu cầu: giáo viên nữ có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên
Nơi dạy: TT TM Cái Khế
Thời gian: tối 2, 4 từ 7h trở đi
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 800,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 95961 Môn dạy: Vật lý Lớp 11 05/10/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Nơi dạy: CMT8 - gần cầu Bình thủy
Thời gian: buổi sáng sắp xếp với học sinh
Yêu cầu: giáo viên từ 1 đến 2 năm kinh nghiệm
Địa điểm: Bình Thuỷ - Cần Thơ Học phí: 600,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 95960 Môn dạy: Toán học Lớp 11 05/10/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Nơi dạy: CMT8 - gần cầu Bình thủy
Thời gian: buổi sáng sắp xếp với học sinh
Yêu cầu: giáo viên từ 1 đến 2 năm kinh nghiệm
Địa điểm: Bình Thuỷ - Cần Thơ Học phí: 600,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 95959 Môn dạy: ViOlympic Toán Lớp 3 05/10/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
Yêu cầu: sinh viên hoặc giáo viên có kinh nghiệm dạy kèm
Nơi dạy: Nguyễn Văn Cừ
Thời gian dự kiến: tối 2, 4, 6
Học phí: theo bảng giá trung tâm
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 95945 Môn dạy: Toán học Lớp 8 04/10/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Yêu cầu: sinh viên nữ năm 3, 4 đúng chuyên ngành, tiếng anh khá
Nơi dạy: KDC Nam Long
Thời gian: tối 3, chiều 5
Đối tượng: học sinh Lương Thế Vinh
Địa điểm: Cái Răng - Cần Thơ Học phí: 500,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 95941 Môn dạy: Toán học Lớp 10 04/10/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Trần Phú Ninh Kiều Cần Thơ 
- yêu cầu: sinh viên nữ có kinh nghiệm đúng chuyên ngành
Thời gian: trưa 11h đến 12h30 sắp xếp với học sinh
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 500,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 95940 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 10 04/10/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Trần Phú Ninh Kiều Cần Thơ
- Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 10
- yêu cầu: sinh viên nữ có kinh nghiệm đúng chuyên ngành
Thời gian: trưa 11h đến 12h30 sắp xếp với học sinh
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 500,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 95935 Môn dạy: Toán học Lớp 10 04/10/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Trần Phú -Ninh Kiều - Cần Thơ
- Môn dạy: Tiếng Anh Và Toán Lớp 10
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 1,200,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 95928 Môn dạy: Ngữ văn Lớp 10 03/10/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Yêu cầu: giáo viên có kinh nghiệm
Nơi dạy: Đề Thám
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 800,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 95927 Môn dạy: Vật lý Lớp 11 03/10/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Yêu cầu: giáo viên nữ từ 3 năm kinh nghiệm trở lên
Nơi dạy: Cái Sơn - Hàng Bàn
Thời gian: tối sắp xếp với học sinh
Đối tượng: học sinh Phan Ngọc Hiển
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 800,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 95908 Môn dạy: Toán học Lớp 8 02/10/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
Nơi dạy: CMT8 - gần Trường Bùi Hữu Nghĩa
Yêu cầu: sinh viên nữ có kinh nghiệm
Thời gian: buổi sáng sắp xếp với học sinh
Đối tượng: học sinh trường THCS An Thới
Địa điểm: Bình Thuỷ - Cần Thơ Học phí: 700,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 95907 Môn dạy: Ngữ văn Lớp 8 02/10/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Nơi dạy: CMT8 - gần Trường Bùi Hữu Nghĩa
Yêu cầu: sinh viên nữ có kinh nghiệm
Thời gian: buổi sáng sắp xếp với học sinh
Đối tượng: học sinh trường THCS An Thới
Địa điểm: Bình Thuỷ - Cần Thơ Học phí: 500,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 95899 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 12 02/10/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Yêu cầu: giáo viên nữ từ 1 đến 2 năm kinh nghiệm
Nơi dạy: 3/2
Thời gian: chiều và tối sắp xếp với học sinh
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 600,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 95898 Môn dạy: Hóa học Lớp 11 02/10/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Yêu cầu: giáo viên nữ từ 3 năm kinh nghiệm trở lên
Nơi dạy: Mậu Thân
Thời gian: dự kiến t7, cn, chiều 4 (5h30 đến 7h)
Đối tượng: học sinh Châu Văn Liêm
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 800,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 95893 Môn dạy: Anh văn Chứng chỉ B 01/10/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Cái răng, cần thơ
Địa điểm: Cái Răng - Cần Thơ Học phí: 1,200,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 95889 Môn dạy: Toán học Luyện thi Đại học 01/10/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Yêu cầu: giáo viên nữ có kinh nghiệm
Nơi dạy Nguyễn Văn Cừ
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 800,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 95886 Môn dạy: Toán học Lớp 11 01/10/2016
- Số người học: 5 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Nơi dạy: Trương Định
Thời gian: dự kiến tối 4, 7
Yêu cầu: giáo viên nữ có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên dạy kèm
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 1,200,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 95881 Môn dạy: Toán học Lớp 6 30/09/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Yêu cầu: giáo viên nam từ 1 đến 2 năm kinh nghiệm
Nơi dạy: gần Bình Thủy Quán - CMT8
Thời gian: buổi sáng sắp xếp với học sinh
Địa điểm: Bình Thuỷ - Cần Thơ Học phí: 600,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 95879 Môn dạy: Vật lý Lớp 9 30/09/2016
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: gần Bình Thủy Quán. Cmt 8 Bình Thủy. 
- Yêu cầu: sinh viên nữ có kinh nghiệm sv từ năm 3 trở lên
- Thời gian: buổi chiều và tối sắp xếp với học sinh
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 600,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 95863 Môn dạy: Toán học Lớp 6 29/09/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
Yêu cầu: kiểm tra bài, chuẩn bị bài cho học sinh lên lớp ngày hôm sau
Nơi dạy: Trần Việt Châu
Thời gian: buổi tối t2 - t6
Yêu cầu: sinh viên nữ có kinh nghiệm
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 1,000,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 95857 Môn dạy: Toán học Lớp 9 29/09/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: gần Bình Thủy Quán. Cmt 8 Bình Thủy.
- Môn dạy: Toán Học Lớp 9
- Yêu cầu: sinh viên nữ có kinh nghiệm sv từ năm 3 trở lên
- Thời gian: buổi chiều và tối sắp xếp với học sinh
Địa điểm: Bình Thuỷ - Cần Thơ Học phí: 500,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 95853 Môn dạy: Toán xác suất & thống kê 29/09/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Kdc 91b. Ninh Kieu Can Tho
- Môn dạy: Xác Suất Thống Kê
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 1,000,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 95852 Môn dạy: Tiếng Anh Mẫu giáo 29/09/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Yêu cầu: giáo viên có kinh nghiệm dạy
Đối tượng: học sinh 4 tuổi
Thời gian: buổi tối sắp xếp với học sinh
Nơi dạy: đường Nguyễn Thông - gần cầu Bình Thủy
Địa điểm: Bình Thuỷ - Cần Thơ Học phí: 800,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 95842 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 8 29/09/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Đối tượng: học sinh Đòan Thị Điểm
Yêu cầu: giáo viên nữ có kinh nghiệm và phương pháp sư phạm tốt
Thời gian: chiều và tối sắp xếp với học sinh
Địa chỉ: gần cầu Nhị Kiều
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 800,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 95826 Môn dạy: Anh văn Chứng chỉ B 28/09/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Mậu Thân - Xuân Khánh
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 1,200,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 95825 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 5 28/09/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Yêu cầu: Giao vien co kinh nghiem
- Địa chỉ: P. Bui Huu Nghia Q Binh Thuy . TPCT
- Môn dạy: Cac Mon Tieu Hoc Lop 5
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 1,600,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 95822 Môn dạy: Tiếng Anh phỏng vấn xin Visa 28/09/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Học phỏng vấn đi du học
- Địa chỉ: hùng vương
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 1,800,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 95817 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 11 28/09/2016
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: giáo viên nữ có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên
- Địa chỉ: gần trạm thu phí Cái Răng
- Đối tượng: 1 hs lớp 6 + 1 hs lớp 11
- Thời gian: chiều 3, 5, 7 sắp xếp với học sinh mỗi buỗi dạy 180 phút (mỗi em học 90 phút)
Địa điểm: Cái Răng - Cần Thơ Học phí: 1,600,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 95816 Môn dạy: Toán học Lớp 7 28/09/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
Yêu cầu: hỗ trợ học tập, báo bài dò bài
Thời gian: sáng từ 9h
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 1,000,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 95803 Môn dạy: Sinh học Lớp 9 27/09/2016
- Số người học: 4 người
- Số buổi dạy trong tuần: 1 buổi
- Yêu cầu: giáo viên nữ có kinh nghiệm buổi chiều thứ 7 dạy khoảng 3 tiếng
- Địa chỉ: Phạm Ngũ Lão, Phường Thới Bình, Ninh Kiều, Cần Thơ
- Môn dạy: Sinh Học 9
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 800,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 95800 Môn dạy: Hóa học Lớp 10 27/09/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Nơi dạy: Hồ Sáng Thổi
Thời gian: chiều và tối sắp xếp với học sinh
Yêu cầu: giáo viên nữ từ 4 năm kinh nghiệm trở lên
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 800,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 95799 Môn dạy: Toán học Lớp 11 27/09/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Đường Trần Vĩnh Kiết
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 500,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 95760 Môn dạy: Toán học Lớp 8 25/09/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Phạm Ngũ Lão, Thới Bình, Ninh Kiều, TPCT
- Môn dạy: Toán Lớp 8
- Yêu cầu: sinh viên nữ có kinh nghiệm dạy kèm đúng chuyên ngành
- Thời gian dự kiến: chiều hoặc tối t2, t5
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 400,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 95753 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 7 25/09/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Trần Phú Ninh Kiều Cần Thơ
- Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 7
- Yêu cầu: giáo viên nữ có kinh nghiệm, có thể dạy tại nhà giáo viên gần đó
- Thời gian: sáng 3, 6, 7, cn và tối sắp xếp với học sinh
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 800,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 95743 Môn dạy: Ngữ văn Lớp 7 24/09/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
Yêu cầu: giáo viên có kinh nghiệm từ 2 năm đúng chuyên ngành
Nơi dạy: Mậu Thân
Thời gian: 3, 5, 7
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 900,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 95742 Môn dạy: Toán học Lớp 7 24/09/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
Yêu cầu: giáo viên có kinh nghiệm từ 2 năm đúng chuyên ngành
Nơi dạy: Mậu Thân
Thời gian: tối 2, 4, 6 hoặc 3, 5, 7
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 900,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp