Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Đàn Organ tại Dĩ An, Bình Dương

Mã Việc Làm: 222105
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 3
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 10/07/2018
Thông tin khác: - Địa chỉ:  kp đông chiêu, p tân đông hiệp, dĩ an , bd
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/222105/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 224261 Môn dạy: Đàn Organ 24/10/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Có kinh nghiệm dạy dàn organ
- Địa chỉ: Kp Tân Ba.P Thái Hòa Tân Uyên.Bình Dương
- Môn dạy: Đàn Organ
Địa điểm: Tân Uyên - Bình Dương Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223073 Môn dạy: Đàn Organ 22/08/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Phú Chánh Tân Uyên
- Môn dạy: Đàn Oganrr
Địa điểm: Tân Uyên - Bình Dương Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222105 Môn dạy: Đàn Organ 10/07/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ:  kp đông chiêu, p tân đông hiệp, dĩ an , bd
Địa điểm: Dĩ An - Bình Dương Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210939 Môn dạy: Đàn Organ 18/05/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Sấp xếp học thu 7 or cn vì em đi làm ạk
- Địa chỉ: Tân Uyên Khánh Bình Bình Dương
- Môn dạy: Học Organ Đi Show
Địa điểm: Tân Uyên - Bình Dương Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210223 Môn dạy: Đàn Organ 14/04/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Phuong Khánh Hội Thi Xa Tân Uyên Tinh Bình Duong
- Môn dạy: Đan Organ
Địa điểm: Tân Uyên - Bình Dương Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210056 Môn dạy: Đàn Organ 09/04/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Giáo viên có kinh nghiệm gioi,tận tình và có đàn organ.
- Địa chỉ: Kcn Mỹ Phước 2,Bến Càt,Binh Dương
- Môn dạy: Organ Cấp Tốc Đi Show,
Địa điểm: Bến Cát - Bình Dương Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210054 Môn dạy: Đàn Organ 09/04/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Giao viên nhiệt tình - Địa chỉ: Phuong Hòa Phú, Thủ Dầu Một, Bình Dương - Môn dạy: Organ Cho Bé 5 Tuổi
Địa điểm: TP. Thủ Dầu Một - Bình Dương Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 209235 Môn dạy: Đàn Organ 11/03/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Phường Thai Hoà Tan Uyên Binh Duong
- Môn dạy: Dàn Osgan
Địa điểm: Tân Uyên - Bình Dương Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 209221 Môn dạy: Đàn Organ 11/03/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: day ra nghe
- Địa chỉ: dương 21 binh chuan
Địa điểm: Thuận An - Bình Dương Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 208718 Môn dạy: Đàn Organ 25/02/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 1 buổi
- Địa chỉ: Ấp 5 Xã Tân Thành Huyện Bắc Tân Uyên Tỉnh Bình Dương
- Môn dạy: Đàn Organ Đi Show
Địa điểm: Tân Uyên - Bình Dương Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 207445 Môn dạy: Đàn Organ 02/12/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Tan phuoc khanh
Địa điểm: Tân Uyên - Bình Dương Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 206528 Môn dạy: Đàn Organ 29/10/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 1 buổi
- Yêu cầu: Giáo viên nữ
- Địa chỉ: Hòa Phú
Địa điểm: TP. Thủ Dầu Một - Bình Dương Học phí: 1,000,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 186181 Môn dạy: Đàn Organ 16/10/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 6 buổi
- Yêu cầu: Cần 1 giáo vien dạy tại nhà
- Địa chỉ: Thuận giao thuan an binh duong
Địa điểm: Thuận An - Bình Dương Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 174942 Môn dạy: Đàn Organ 02/09/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: dạy sinh viên
- Địa chỉ: Khánh Bình Tân Uyên Bình Dương
- Môn dạy: Dạy Đàn
Địa điểm: Tân Uyên - Bình Dương Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 173204 Môn dạy: Đàn Organ 24/07/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Khánh Bình. Tân Uyên , Bình Dương
- Môn dạy: Đàn Ogan
Địa điểm: Thuận An - Bình Dương Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp