Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Tiếng Pháp tại TP. Huế, Huế

Mã Việc Làm: 222152
Số học sinh: 4
Số buổi dạy / 1 tuần: 1
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 12/07/2018
Thông tin khác: - Địa chỉ: Bùi Thị Xuân
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/222152/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 255491 Môn dạy: Tiếng Pháp 12/02/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: Thuận An - Huế
Địa điểm: Phú Vang - Huế Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 224424 Môn dạy: Tiếng Pháp Lớp 7 04/11/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Cần gv dạy kèm cho cháu học lớp 7 bị mất căn bản pháp từ lớp 6. Học từ 8pm đến 9.30pm thứ 3 và thứ 5. Vui lòng báo sớm giúp . Cám ơn
- Địa chỉ: đội cung tp huế
Địa điểm: TP. Huế - Huế Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 224210 Môn dạy: Tiếng Pháp 21/10/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Học để giao tiếp ( dễ hiểu và nhanh nhất có thể )
- Địa chỉ: trần huy liệu
Địa điểm: TP. Huế - Huế Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 224001 Môn dạy: Tiếng Pháp 09/10/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Xa phú an.phu vang.thua thien hue
Địa điểm: Phú Vang - Huế Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223601 Môn dạy: Tiếng Pháp 17/09/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Học giao tiếp trình độ b1
- Địa chỉ:  kiệt 134 Nguyễn Huệ
Địa điểm: TP. Huế - Huế Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222567 Môn dạy: Tiếng Pháp 31/07/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Giao tiếp và ngữ pháp tiểu học
- Địa chỉ:  xuân 68 Tp huế
Địa điểm: TP. Huế - Huế Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222152 Môn dạy: Tiếng Pháp 12/07/2018
- Số người học: 4 người
- Số buổi dạy trong tuần: 1 buổi
- Địa chỉ: Bùi Thị Xuân
Địa điểm: TP. Huế - Huế Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221158 Môn dạy: Tiếng Pháp 29/05/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: phan chu trinh
Địa điểm: TP. Huế - Huế Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210917 Môn dạy: Tiếng Pháp 17/05/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Ôn thi vào lớp 6 môn tiếng pháp trường Nguyễn tri phuong
- Địa chỉ: ngô quyền Vĩnh ninh tp huế
Địa điểm: TP. Huế - Huế Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210593 Môn dạy: Tiếng Pháp 04/05/2018
- Số người học: 3 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Có thể ôn thi vào lớp 10
- Địa chỉ:  minh mạng
Địa điểm: TP. Huế - Huế Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 208244 Môn dạy: Tiếng Pháp 17/01/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Có kinh nghiệm dạy tiếng Pháp giao tiếp cho người lớn
- Địa chỉ: Duy Tân - Huế
- Môn dạy: Tiếng Pháp Giao Tiếp
Địa điểm: TP. Huế - Huế Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 175647 Môn dạy: Tiếng Pháp 27/09/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Trinh do dai hoc - Địa chỉ: Phan Boi Chau, Hue - Môn dạy: Tieng Phap/ Luyen Thi DELF B2
Địa điểm: TP. Huế - Huế Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 175614 Môn dạy: Tiếng Pháp 26/09/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Luyện thi DELF B2
- Địa chỉ: Phan Boi Chau
Địa điểm: TP. Huế - Huế Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 174048 Môn dạy: Tiếng Pháp 19/08/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: HỒ XUÂN HƯƠNG
Địa điểm: TP. Huế - Huế Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 172110 Môn dạy: Tiếng Pháp 24/06/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Vì cháu chưa tiếp cận với tiếng pháp bao giờ. Bay giờ mới tiếp cận.
- Địa chỉ: HOÀNG THỊ LOAN TP HUẾ
Địa điểm: TP. Huế - Huế Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp