Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Tiếng Đức tại TP. Tuy Hòa, Phú Yên

Mã Việc Làm: 234797
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 2
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 02/12/2018
Thông tin khác: - Địa chỉ: Tuy Hòa, Phú Yên
- Môn dạy: Tiếng Đức
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/234797/alpha
HƯỚNG DẪN NHẬN LỚP  
Hình thức dịch vụ: Gia sư Alpha cung cấp điện thoại của học viên. Gia sư tự liên hệ!
Phí lấy thông tin người học: Xem chi tiết ....
Lấy thông tin học viên: Đăng Nhập Tài Khoản Gia sư tại đây!
Hướng dẫn gia sư: Tại đây!

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 234797 Môn dạy: Tiếng Đức 02/12/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Tuy Hòa, Phú Yên
- Môn dạy: Tiếng Đức
Địa điểm: TP. Tuy Hòa - Phú Yên Học phí: thoả thuận Hiện trạng: chưa giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 206512 Môn dạy: Tiếng Đức 28/10/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Địa điểm: TP. Tuy Hòa - Phú Yên Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 33219 Môn dạy: Tiếng Đức 12/06/2016
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Giáo viên bản ngử dạy - Địa chỉ: Khu Phố Bà Triệu-phường 7-Tp.Tuy Hoà - Môn dạy: Hoc Tiếng Đức
Địa điểm: TP. Tuy Hòa - Phú Yên Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 8573 Môn dạy: Tiếng Đức 30/11/2015
- Số người học: 5 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: phường 5, tp tuy hòa
Địa điểm: TP. Tuy Hòa - Phú Yên Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp