Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Tiếng Anh Lớp 7 tại TP. Đồng Hới, Quảng Bình

Mã Việc Làm: 234812
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 3
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 03/12/2018
Thông tin khác: - Địa chỉ: Tdp 5 Bắc Lý Đồng Hới Quảng Bình
- Môn dạy: Anh Văn Lớp 7
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/234812/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 234812 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 7 03/12/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Tdp 5 Bắc Lý Đồng Hới Quảng Bình
- Môn dạy: Anh Văn Lớp 7
Địa điểm: TP. Đồng Hới - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223807 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 9 29/09/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Thôn Mít-Tây Trạch-Bố Trạch-Quảng Bình
Địa điểm: Bố Trạch - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222778 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 6 08/08/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 1 buổi
- Yêu cầu: Dạy dễ hiểu có chuyên tiếng anh học trường giỏi là phụ nữ
- Địa chỉ: Quang Trung
- Môn dạy: Tiếng Anh Cho 6 Lên 7
Địa điểm: TP. Đồng Hới - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210104 Môn dạy: Tiếng Anh Luyện thi Đại học 11/04/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: ôn thi đại học cấp tốc
- Địa chỉ: Tại Nhà Giáo Viên
- Môn dạy: Tiếng Anh Ôn Thi Đại Học
Địa điểm: TP. Đồng Hới - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 209913 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 9 03/04/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Ôn thi chuyên
- Địa chỉ: tiểu khu 3 - thị trấn Đồng lê
Địa điểm: Tuyên Hóa - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 207774 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 9 18/12/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Nam Lý
- Môn dạy: Tiếng Anh 9
Địa điểm: TP. Đồng Hới - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 207754 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 9 18/12/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Nam lý, canh trường y tế
Địa điểm: TP. Đồng Hới - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 175096 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 4 08/09/2017
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: 02 bé lớp 1 và lớp 3
- Địa chỉ: TDP 4- Phường bắc lý- ĐH-QB
Địa điểm: TP. Đồng Hới - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 173682 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 9 08/08/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Thượng giang-kiến giang-lệ thủy-quảng bình
Địa điểm: Lệ Thủy - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 171434 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 12 29/05/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Dạy giao tiếp
- Địa chỉ: Bắc Lý Đồng Hới Quảng Bình
- Môn dạy: Anh 12
Địa điểm: TP. Đồng Hới - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 159680 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 9 22/03/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Xã Võ Ninh
Địa điểm: Quảng Ninh - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 117050 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 3 25/11/2016
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Phú Hải - Đồng Hới - Quảng Bình
Địa điểm: TP. Đồng Hới - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 83600 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 3 27/06/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Kiên trì , có trách nhiệm - Địa chỉ: Ngõ 142 Phan Đình Phùng - Môn dạy: Môn Anh Văn Lớp 3
Địa điểm: TP. Đồng Hới - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 11293 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 3 26/03/2016
- Số người học: 5 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Yêu cầu: nhiệt tình, chịu khó phát âm tốt - Địa chỉ: Đức Ninh Đồng Hới Quảng Bình - Môn dạy: Tiềng Anh Lớp 3
Địa điểm: TP. Đồng Hới - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 9629 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 6 18/01/2016
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Có kinh nghiệm, dạy chất lượng - Địa chỉ: quang trung-đồng hới-quảng bình - Môn dạy: tiếng anh lớp 6 và lớp 4
Địa điểm: TP. Đồng Hới - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp