Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Toán học Lớp 8 tại TP. Bắc Ninh, Bắc Ninh

Mã Việc Làm: 255191
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 2
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 06/01/2019
Thông tin khác: - Địa chỉ: - Phường Thị Cầu - Thành Phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh
- Môn dạy: Toán, Anh
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/255191/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 255757 Môn dạy: Toán học Lớp 6 24/02/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Yêu cầu: Giáo viên đúng chuyên ngành. giỏi càng tốt
- Địa chỉ: Thành Phố Bắc Ninh
- Môn dạy: Toán + Anh 6
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255700 Môn dạy: Toán học Lớp 8 21/02/2019
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Nữ, Chuyên môn giỏi, Kỹ năng truyền đạt tốt, nhiệt huyết
- Địa chỉ: Xã Nội Duệ
- Môn dạy: Toán 9
Địa điểm: Tiên Du - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255547 Môn dạy: Toán học Lớp 7 14/02/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: phat tich
Địa điểm: Tiên Du - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255496 Môn dạy: Toán học Lớp 8 12/02/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Ngõ 81, Thọ Môn, Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh
- Môn dạy: Toán
Địa điểm: TX. Từ Sơn - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255287 Môn dạy: Toán học Lớp 10 13/01/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Tiền An, Bắc Ninh
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp