Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Năng khiếu âm nhạc tại TP. Phủ Lý, Hà Nam

Mã Việc Làm: 255220
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 2
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 08/01/2019
Thông tin khác: - Địa chỉ: Trịnh xá TP phủ Lý Hà Nam
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/255220/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 255220 Môn dạy: Năng khiếu âm nhạc 08/01/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Trịnh xá TP phủ Lý Hà Nam
Địa điểm: TP. Phủ Lý - Hà Nam Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 224086 Môn dạy: Năng khiếu âm nhạc 15/10/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Hà Nam
Địa điểm: Duy Tiên - Hà Nam Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 207817 Môn dạy: Năng khiếu âm nhạc 21/12/2017
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Thanh hà.thanh liêm
Địa điểm: Thanh Liêm - Hà Nam Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 137590 Môn dạy: Năng khiếu âm nhạc 23/12/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: cần đàn Organ ,xin cho tôi biết địa chỉ để học
- Địa chỉ: Quang Trung,Thanh Hà,Thanh Liêm
Địa điểm: Thanh Liêm - Hà Nam Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 84710 Môn dạy: Năng khiếu âm nhạc 09/08/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 1 buổi
- Yêu cầu: Học vào chủ nhật
- Địa chỉ: Thanh sơn
Địa điểm: Kim Bảng - Hà Nam Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp