Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Tiếng Việt giao tiếp tại Yên Phong, Bắc Ninh

Mã Việc Làm: 255246
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 2
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 10/01/2019
Thông tin khác: - Địa chỉ: Công Ty Thái Hòa KCN mở rộng Yên Phong- Bắc Ninh
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/255246/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 255718 Môn dạy: Tiếng Việt giao tiếp 22/02/2019
- Số người học: 3 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Giảng viên có kỹ năng sư phạm tốt, trẻ trung. Học tại Nhà máy tại Bắc Giang. Cty có hỗ trợ xe đưa đón.
- Địa chỉ: TP Bắc Ninh
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255503 Môn dạy: Tiếng Việt giao tiếp 12/02/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: Giang liễu- phương liễu- quế võ
Địa điểm: Quế Võ - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255246 Môn dạy: Tiếng Việt giao tiếp 10/01/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Công Ty Thái Hòa KCN mở rộng Yên Phong- Bắc Ninh
Địa điểm: Yên Phong - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 234613 Môn dạy: Tiếng Việt giao tiếp 19/11/2018
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Yêu cầu: Người Trung Quốc học tiếng việt
- Địa chỉ: Toa royal park back ninh
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222781 Môn dạy: Tiếng Việt giao tiếp 08/08/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Tp bac ninh
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222494 Môn dạy: Tiếng Việt giao tiếp 28/07/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Bắc Ninh
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210495 Môn dạy: Tiếng Việt giao tiếp 28/04/2018
- Số người học: 3 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Không có gì
- Địa chỉ: TP bắc ninh
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 208417 Môn dạy: Tiếng Việt giao tiếp 29/01/2018
- Số người học: 5 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: 10 người học. Cần Gia sư cứng. Gửi chương trình dạy và 02 bài giáo án để duyệt trước khi dạy. Gia sư dạy thử 02 buổi, nếu Ok sẽ nhận
- Địa chỉ: Kinh Bắc
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 207787 Môn dạy: Tiếng Việt giao tiếp 19/12/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Dạy vào cuối tuần
- Địa chỉ: Bắc Ninh
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 207202 Môn dạy: Tiếng Việt giao tiếp 21/11/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: day bằng tiếng hàn quốc thì tốt nhất
- Địa chỉ: ấp đồn
Địa điểm: Yên Phong - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 173188 Môn dạy: Tiếng Việt giao tiếp 23/07/2017
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Ký túc xá samsung
Địa điểm: Yên Phong - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp