Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Tiếng Đức tại Lục Nam, Bắc Giang

Mã Việc Làm: 255258
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 2
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 11/01/2019
Thông tin khác: - Địa chỉ: Khám lạng - lục nam-bắc giang
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/255258/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 276688 Môn dạy: Tiếng Đức 27/04/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Học tiếng Đức đi du học
- Địa chỉ: Thị Trấn Neo-Yên Dũng-Bắc Giang
Địa điểm: Yên Dũng - Bắc Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 256051 Môn dạy: Tiếng Đức 15/03/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Trannguyenhanbacgiang
Địa điểm: TP. Bắc Giang - Bắc Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255258 Môn dạy: Tiếng Đức 11/01/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Khám lạng - lục nam-bắc giang
Địa điểm: Lục Nam - Bắc Giang Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 244948 Môn dạy: Tiếng Đức 14/12/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: E muốn hỏi vài vấn đề về học tiếng đức
- Địa chỉ: Hiệp hoà- bắc giang
Địa điểm: Hiệp Hòa - Bắc Giang Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223465 Môn dạy: Tiếng Đức 09/09/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Đường Lều Văn Minh
Địa điểm: TP. Bắc Giang - Bắc Giang Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222861 Môn dạy: Tiếng Đức 12/08/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Đông sơn- yên thế
Địa điểm: Yên Thế - Bắc Giang Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222158 Môn dạy: Tiếng Đức 13/07/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Hoang an hiep hoa
Địa điểm: Hiệp Hòa - Bắc Giang Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 171809 Môn dạy: Tiếng Đức 12/06/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 6 buổi
- Địa chỉ: thôn 19 xã tiên hưng huyen lục nam tinh băc giang
Địa điểm: Hiệp Hòa - Bắc Giang Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 137562 Môn dạy: Tiếng Đức 21/12/2016
- Số người học: 5 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Lê lợi
Địa điểm: TP. Bắc Giang - Bắc Giang Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 83866 Môn dạy: Tiếng Đức 06/07/2016
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Yêu cầu: Gia sư có khả năng truyền đạt tốt. Phát âm chuẩn
- Địa chỉ: ngõ 116 đường trần nguyên hãn thành phố bắc giang
Địa điểm: TP. Bắc Giang - Bắc Giang Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 53274 Môn dạy: Tiếng Đức 14/06/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Lục nam bắc giang
Địa điểm: Lục Nam - Bắc Giang Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 33157 Môn dạy: Tiếng Đức 09/06/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: trương THPT chuyên bắc giang
Địa điểm: TP. Bắc Giang - Bắc Giang Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 12044 Môn dạy: Tiếng Đức 26/04/2016
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Yên Dũng Bắc Giang - Môn dạy: Tiếng Đức
Địa điểm: TP. Bắc Giang - Bắc Giang Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 12019 Môn dạy: Tiếng Đức 25/04/2016
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: Tiền Phong. Huyện yên dũng. Tỉnh bắc giang
Địa điểm: Hiệp Hòa - Bắc Giang Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 11905 Môn dạy: Tiếng Đức 20/04/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Địa chỉ: Tiền Phong. Huyện yên dũng. Tỉnh bắc giang
Địa điểm: Yên Dũng - Bắc Giang Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp