Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Anh văn giao tiếp tại Kinh Môn, Hải Dương

Mã Việc Làm: 276543
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 4
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 17/04/2019
Thông tin khác: - Yêu cầu: Có năng lực Sư Phạm
- Địa chỉ: An Phụ, Kinh Môn, Hải Dương
- Môn dạy: Tiếng Anh
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/276543/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 287696 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 27/06/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: ielts
- Địa chỉ: Ngọc Tuyền Hải Dương
- Môn dạy: Tiếng Anh
Địa điểm: TP. Hải Dương - Hải Dương Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 277095 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 23/05/2019
- Số người học: 5 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Dạy tốt
- Địa chỉ: Hồng Khê, Bình Giang, Hải Dương
- Môn dạy: Tiếng Anh
Địa điểm: Bình Giang - Hải Dương Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 277077 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 22/05/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Quang phục
Địa điểm: Tứ Kỳ - Hải Dương Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 277051 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 21/05/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Thị Trấn Lai Cách Cẩm Giàng Hải Dương
- Môn dạy: Tiếng Anh
Địa điểm: Cẩm Giàng - Hải Dương Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 276733 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 02/05/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Nhiệt tình chỉ bảo Các buổi học vào buổi tối hoặc cuối tuần
- Địa chỉ: Ái Quốc-Hải Dương
- Môn dạy: Tiếng Anh Cơ Bản
Địa điểm: TP. Hải Dương - Hải Dương Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp