Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Tiếng Nhật tại TP. Đà Lạt, Lâm Đồng

Mã Việc Làm: 276914
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 5
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 13/05/2019
Thông tin khác: - Địa chỉ: Thông Thiên Học
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/276914/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 308310 Môn dạy: Tiếng Nhật 09/08/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Phu an phu hoi duc trong
Địa điểm: Đức Trọng - Lâm Đồng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 298081 Môn dạy: Tiếng Nhật 23/07/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: học t7 & chủ nhật
- Địa chỉ: đạ đờn
Địa điểm: Lâm Hà - Lâm Đồng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 277255 Môn dạy: Tiếng Nhật 01/06/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Hoàng Văn Thụ, phường 4,Đà Lạt
Địa điểm: TP. Đà Lạt - Lâm Đồng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 276949 Môn dạy: Tiếng Nhật 15/05/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Phú Hội Đức Trọng Lâm Đồng
- Môn dạy: Tiếng Nhật
Địa điểm: Đức Trọng - Lâm Đồng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 276914 Môn dạy: Tiếng Nhật 13/05/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Địa chỉ: Thông Thiên Học
Địa điểm: TP. Đà Lạt - Lâm Đồng Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 266466 Môn dạy: Tiếng Nhật 09/04/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Trần Khánh Dư
Địa điểm: TP. Đà Lạt - Lâm Đồng Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 256186 Môn dạy: Tiếng Nhật 24/03/2019
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 6 buổi
- Địa chỉ: Cầu 1,5
Địa điểm: Di Linh - Lâm Đồng Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 256046 Môn dạy: Tiếng Nhật 14/03/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Yêu cầu: Học vào buoi chieu
- Địa chỉ: Lạc lâm đơn dương lâm đồng
Địa điểm: Đơn Dương - Lâm Đồng Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255969 Môn dạy: Tiếng Nhật 09/03/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: Phan Đình Phùng, TP Bảo Lộc, T Lâm Đồng
- Môn dạy: Bắt Đầu Học Tiếng Nhật
Địa điểm: TP. Bảo Lộc - Lâm Đồng Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255232 Môn dạy: Tiếng Nhật 09/01/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: Loc bao loc lam dong
Địa điểm: Bảo Lâm - Lâm Đồng Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223171 Môn dạy: Tiếng Nhật 26/08/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Cầm đồ Thu Hằng, Lê Hồng Phong
Địa điểm: Đức Trọng - Lâm Đồng Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222769 Môn dạy: Tiếng Nhật 08/08/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Phan Bội Châu
Địa điểm: Đức Trọng - Lâm Đồng Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222547 Môn dạy: Tiếng Nhật 30/07/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Phú Hội, Đức Trọng, Lâm Đồng
Địa điểm: Đức Trọng - Lâm Đồng Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221129 Môn dạy: Tiếng Nhật 27/05/2018
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Có trình độ tiếng Nhật
- Địa chỉ: Trung Hiệp. Hiệp An. Đức Trọng. Lâm Đồng
- Môn dạy: Tiếng Nhật
Địa điểm: Đức Trọng - Lâm Đồng Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221083 Môn dạy: Tiếng Nhật 25/05/2018
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Học tại nhà
- Địa chỉ: 2/9, Trung Hiệp, Hiệp An, Đức Trọng, Lâm Đồng
- Môn dạy: Nhật Bản
Địa điểm: Đức Trọng - Lâm Đồng Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp