Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Tiếng Đức tại TP. Đồng Hới, Quảng Bình

Mã Việc Làm: 276930
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 2
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 14/05/2019
Thông tin khác: - Yêu cầu: Học trình độ B2
- Địa chỉ: Thôn Tây phú xã quang phú
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/276930/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 276930 Môn dạy: Tiếng Đức 14/05/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Học trình độ B2
- Địa chỉ: Thôn Tây phú xã quang phú
Địa điểm: TP. Đồng Hới - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255439 Môn dạy: Tiếng Đức 08/02/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Địa chỉ: Quảnng minh tx ba đồn
Địa điểm: Quảng Trạch - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 244925 Môn dạy: Tiếng Đức 12/12/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Đức trung,đức trạch, bố trạch, quảng bình
Địa điểm: Bố Trạch - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 234688 Môn dạy: Tiếng Đức 25/11/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: lệ thủy
Địa điểm: Lệ Thủy - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 234630 Môn dạy: Tiếng Đức 20/11/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Địa chỉ: tt kiến gianh
Địa điểm: Lệ Thủy - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 234598 Môn dạy: Tiếng Đức 18/11/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Địa chỉ: kiến giang
Địa điểm: Lệ Thủy - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 224253 Môn dạy: Tiếng Đức 24/10/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Thanh Lộc. Sơn Lộc.bố Trạch. Quảng Bình
- Môn dạy: Tiếng Đức
Địa điểm: Bố Trạch - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223936 Môn dạy: Tiếng Đức 06/10/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Địa chỉ: Hải ninh
Địa điểm: Quảng Ninh - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223428 Môn dạy: Tiếng Đức 07/09/2018
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Lấy chứng chỉ B 1 năm sau
- Địa chỉ: Nam Lý
Địa điểm: Bố Trạch - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222399 Môn dạy: Tiếng Đức 24/07/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Xã Quang phú. Thành phố Đồng hới. Tỉnh Quảng bình
Địa điểm: TP. Đồng Hới - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221732 Môn dạy: Tiếng Đức 23/06/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Có trình độ chuyên môn cao, nhiệt tình
- Địa chỉ: Bố Trạch, Quang Bình
- Môn dạy: Tiếng Đức Giao Tiếp
Địa điểm: Bố Trạch - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221630 Môn dạy: Tiếng Đức 17/06/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Nhan trach bo trach quang binh
Địa điểm: Bố Trạch - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221503 Môn dạy: Tiếng Đức 12/06/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: GIÁO VIÊN THÔNG THẠO TIẾNG ĐỨC - Địa chỉ: PHƯỜNG ĐỨC NINH ĐÔNG, ĐỒNG HỚI QUẢNG BÌNH - Môn dạy: TIẾNG ĐỨC
Địa điểm: TP. Đồng Hới - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 209815 Môn dạy: Tiếng Đức 31/03/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Yêu cầu: Hoc a1
- Địa chỉ: Hien ninh quang ninh quang binh
Địa điểm: Quảng Ninh - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 209219 Môn dạy: Tiếng Đức 11/03/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: Tỉnh Quảng Bình - Môn dạy: Luyện Thi Cấp Tốc A1 Tiếng Đức
Địa điểm: TP. Đồng Hới - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp