Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Tiếng Nga tại Lê Chân, Hải Phòng

Mã Việc Làm: 95784
Số học sinh: 2
Số buổi dạy / 1 tuần: 2
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 26/09/2016
Thông tin khác: - Địa chỉ: Thiên Lôi
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/95784/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 173486 Môn dạy: Tiếng Nga 02/08/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Vinh bao hai phong
Địa điểm: An Dương - Hải Phòng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 172398 Môn dạy: Tiếng Nga 02/07/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Vạn Kiếp
Địa điểm: Hồng Bàng - Hải Phòng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 171790 Môn dạy: Tiếng Nga 11/06/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Địa điểm: An Dương - Hải Phòng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 170789 Môn dạy: Tiếng Nga 04/05/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Không
- Địa chỉ: Đông Khê
Địa điểm: Ngô Quyền - Hải Phòng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 160341 Môn dạy: Tiếng Nga 14/04/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Nguyễn Trãi máy tơ
Địa điểm: Ngô Quyền - Hải Phòng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp