Gia sư

  Hệ thống có 16921 gia sư.

Gia sư Phạm Ngọc Thùy

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 28950
Quê quán: Trà Ôn - Vĩnh Long
Năm sinh: 1997
Địa chỉ: Đường Mạc Thiên Tích, Quận Ninh Kiều
Giới tính: Nữ
Cập nhật: 02/02/2023

Gia sư Nguyễn Thị Yến Nhi

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 32571
Quê quán: Ninh Kiều - Cần Thơ
Năm sinh: 1995
Địa chỉ: Hẻm 112 Đường 3/2 Ninh Kiều Cần Thơ
Giới tính: Nữ
Cập nhật: 02/02/2023

Gia sư Quach Thu Phuong

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 20330
Quê quán: Ninh Kiều - Cần Thơ
Năm sinh: 1994
Địa chỉ: Xuan Khanh Ninh Kieu
Giới tính: Nữ
Cập nhật: 02/02/2023

Gia sư Trần Ngọc Sen

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 23447
Quê quán: Ô Môn - Cần Thơ
Năm sinh: 1989
Địa chỉ: Ô Môn, Cần Thơ
Giới tính: Nữ
Cập nhật: 02/02/2023

Gia sư Nguyễn Hồng Ngọc

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 39949
Quê quán: Ninh Kiều - Cần Thơ
Năm sinh: 1999
Địa chỉ: Kdc Thiên Lộc
Giới tính: Nữ
Cập nhật: 02/02/2023

Gia sư Văn Việt Phương Linh

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 25203
Quê quán: Cái Răng - Cần Thơ
Năm sinh: 1995
Địa chỉ: Thạnh Huề, Thường Thạnh, Cái Răng, Cần Thơ
Giới tính: Nữ
Cập nhật: 02/02/2023

Gia sư Ngô Yến Nhi

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 27341
Quê quán: Giá Rai - Bạc Liêu
Năm sinh: 1996
Địa chỉ: Hẻm 49,đường Trần Hoàng Na,hưng Lợi ,ninh Kiều ,cần Thơ
Giới tính: Nữ
Cập nhật: 02/02/2023

Gia sư Trần Thị Minh Thái

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 12762
Quê quán: Ninh Kiều - Cần Thơ
Năm sinh: 1983
Địa chỉ: Ktx khu B truong ĐH Cần Thơ
Giới tính: Nữ
Cập nhật: 02/02/2023

Gia sư Nguyễn Trương Phượng Diễm

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 4928
Quê quán: Ninh Kiều - Cần Thơ
Năm sinh: 1995
Địa chỉ: kí túc xá khu b ĐHCT
Giới tính: Nữ
Cập nhật: 02/02/2023

Gia sư Phạm Thanh Trúc

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 15955
Quê quán: Ô Môn - Cần Thơ
Năm sinh: 1994
Địa chỉ: Ninh Kiều, Cần Thơ
Giới tính: Nữ
Cập nhật: 02/02/2023

Gia sư Bùi Thị Quỳnh Nga

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 39795
Quê quán: Ninh Kiều - Cần Thơ
Năm sinh: 1999
Địa chỉ: Xuân Khánh, Ninh Kiều, Cân Thơ
Giới tính: Nữ
Cập nhật: 02/02/2023

Gia sư Nguyễn Thị Ngọc Dung

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 22555
Quê quán: Ninh Kiều - Cần Thơ
Năm sinh: 1992
Địa chỉ: Mậu Thân Ninh Kiều Cần Thơ
Giới tính: Nữ
Cập nhật: 02/02/2023

Gia sư Nguyễn Thị Thanh Hằng

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 0476
Quê quán: Phụng Hiệp - Hậu Giang
Năm sinh: 1992
Địa chỉ: Hưng Lợi - Ninh Kiều - tp Cần Thơ
Giới tính: Nữ
Cập nhật: 02/02/2023

Gia sư Đỗ Minh Thư

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 21122
Quê quán: Thốt Nốt - Cần Thơ
Năm sinh: 1997
Địa chỉ: Ninh Kiều _ Cần Thơ
Giới tính: Nữ
Cập nhật: 02/02/2023

Gia sư Nguyễn Lê Trang Anh

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 7278
Quê quán: Ninh Kiều - Cần Thơ
Năm sinh: 1992
Địa chỉ: Ninh Kiều, Cần Thơ
Giới tính: Nữ
Cập nhật: 02/02/2023

Gia sư Nguyễn Thị Thu Quyên

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 5972
Quê quán: Ninh Kiều - Cần Thơ
Năm sinh: 1992
Địa chỉ: Ninh Kiều Cần Thơ
Giới tính: Nữ
Cập nhật: 02/02/2023

Gia sư Hoàng Cẩm Lê

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 25460
Quê quán: Hoằng Hóa - Thanh Hoá
Năm sinh: 1990
Địa chỉ: Khu Nhà Ở Dự Án Lọc Dầu Nghi Sơn, Xã Hải Lâm, Tĩnh Gia, Thanh Hóa
Giới tính: Nữ
Cập nhật: 02/02/2023

Gia sư Lê Thị Thu Trang

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 33837
Quê quán: TP. Thanh Hóa - Thanh Hoá
Năm sinh: 1996
Địa chỉ: Tân Sơn - An Hoạch - Tp Thanh Hóa
Giới tính: Nữ
Cập nhật: 02/02/2023

Gia sư Nguyen Van Minh

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 17660
Quê quán: Hậu Lộc - Thanh Hoá
Năm sinh: 1991
Địa chỉ: TP thanh hoa
Giới tính: Nam
Cập nhật: 02/02/2023

Gia sư Nguyễn Thị Thu

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 25389
Quê quán: TP. Nam Định - Nam Định
Năm sinh: 1994
Địa chỉ: Thành Phố Nam Định
Giới tính: Nữ
Cập nhật: 02/02/2023