Gia sư

  Hệ thống có 27092 gia sư.

Gia sư Đỗ Thị Thanh Vân

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 21464
Quê quán: TP. Thái Nguyên - Thái Nguyên
Năm sinh: 1984
Địa chỉ: Tổ 2- P.gia Sàng - Tp. Thái Nguyên
Giới tính: Nữ
Cập nhật: 28/06/2020

Gia sư Nguyễn Thanh Tuấn

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 21566
Quê quán: TP. Thái Nguyên - Thái Nguyên
Năm sinh: 1984
Địa chỉ: Tổ 39 Phường Qang Trung, Tp Thái Nguyên
Giới tính: Nam
Cập nhật: 28/06/2020

Gia sư Pham Thi Viet

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 21648
Quê quán: TP. Thái Nguyên - Thái Nguyên
Năm sinh: 1990
Địa chỉ: Dong Hy- Thai Nguyen
Giới tính: Nữ
Cập nhật: 28/06/2020

Gia sư Ngô Tiến Dũng

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 21789
Quê quán: TP. Thái Nguyên - Thái Nguyên
Năm sinh: 1984
Địa chỉ: Phúc Xuân, Tp Thái Nguyên.
Giới tính: Nam
Cập nhật: 28/06/2020

Gia sư Phạm Tiến Bình

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 17560
Quê quán: Thanh Sơn - Phú Thọ
Năm sinh: 1997
Địa chỉ: Phạm Tiến Bình.phòng 193 dãy a10 ký túc xá trường đại học công nghệ thông tin và truyền thông
Giới tính: Nam
Cập nhật: 28/06/2020

Gia sư Lê Minh Tuấn

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 21484
Quê quán: TX. Sông Công - Thái Nguyên
Năm sinh: 1991
Địa chỉ: Tp. Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên
Giới tính: Nam
Cập nhật: 28/06/2020

Gia sư Dương Thị Trang

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 21458
Quê quán: Phú Bình - Thái Nguyên
Năm sinh: 1992
Địa chỉ: Xóm Cầu Muối, Xã Tân Thành,huyện Phú Bình,tỉnh Thái Nguyên
Giới tính: Nữ
Cập nhật: 28/06/2020

Gia sư Nguyễn Thị Loan

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 21044
Quê quán: TP. Thái Nguyên - Thái Nguyên
Năm sinh: 1993
Địa chỉ: Xóm Nam Thành Xã Quyết Thắng Tptn
Giới tính: Nữ
Cập nhật: 28/06/2020

Gia sư Nguyễn Xuân Kiên

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 21035
Quê quán: TP. Thái Nguyên - Thái Nguyên
Năm sinh: 1990
Địa chỉ: Số 16, Tổ 5, Phường Tân Thịnh, Tp Thái Nguyên
Giới tính: Nam
Cập nhật: 28/06/2020

Gia sư Nguyen Van Dinh

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 20753
Quê quán: TP. Thái Nguyên - Thái Nguyên
Năm sinh: 1989
Địa chỉ: To 28 Quang Trung Thai Nguyen
Giới tính: Nam
Cập nhật: 28/06/2020

Gia sư Trần Thị Nga

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 20674
Quê quán: TP. Thái Nguyên - Thái Nguyên
Năm sinh: 1994
Địa chỉ: Đhsptn
Giới tính: Nữ
Cập nhật: 28/06/2020

Gia sư Ma Thị Thu

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 20622
Quê quán: TP. Thái Nguyên - Thái Nguyên
Năm sinh: 1993
Địa chỉ: Võ Nhai Thái Nguyên
Giới tính: Nữ
Cập nhật: 28/06/2020

Gia sư Lê Thị Bích Vượng

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 3695
Quê quán: Đông Anh - Hà Nội
Năm sinh: 1994
Địa chỉ: Linh Sơn, Đồng Hỷ, Thái Nguyên
Giới tính: Nữ
Cập nhật: 28/06/2020

Gia sư Nguyễn Thị Như Quỳnh

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 19930
Quê quán: TP. Hạ Long - Quảng Ninh
Năm sinh: 1993
Địa chỉ: Tổ 3, Phường Tân Thịnh, Tp. Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Giới tính: Nữ
Cập nhật: 28/06/2020

Gia sư Nguyễn Việt Nga

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 3176
Quê quán: Đồng Hỷ - Thái Nguyên
Năm sinh: 1992
Địa chỉ: Chùa Hang, Đồng Hỷ, Thái Nguyên
Giới tính: Nữ
Cập nhật: 28/06/2020

Gia sư Nguyễn Kim Loan

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 19101
Quê quán: TP. Thái Nguyên - Thái Nguyên
Năm sinh: 1992
Địa chỉ: Thái Nguyên
Giới tính: Nữ
Cập nhật: 28/06/2020

Gia sư Nguyễn Yên Bình

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 18274
Quê quán: Thanh Trì - Hà Nội
Năm sinh: 1989
Địa chỉ: Tổ 20, Phường Quan Triều, Tp Thái Nguyên
Giới tính: Nữ
Cập nhật: 28/06/2020

Gia sư Đồng Huyền Trang

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 18139
Quê quán: TP. Thái Nguyên - Thái Nguyên
Năm sinh: 2000
Địa chỉ: Thái Nguyên
Giới tính: Nữ
Cập nhật: 28/06/2020

Gia sư Nguyễn Thị Bình

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 15855
Quê quán: Đồng Hỷ - Thái Nguyên
Năm sinh: 1992
Địa chỉ: Đoàn Kết, Hợp Tiến, Đồng Hỷ, Thái Nguyên
Giới tính: Nữ
Cập nhật: 28/06/2020

Gia sư Đỗ Thị Vân Anh

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 30069
Quê quán: Nam Trực - Nam Định
Năm sinh: 1996
Địa chỉ: Nam Giang- Nam Trực- Nam Định
Giới tính: Nữ
Cập nhật: 28/06/2020